BREEAM SERTİFİKASI

ERKE, BRE Global tarafından akredite olmuş BREEAM uzmanları, sürdürülebilirlik konusunda uzman ekibiyle tam kapsamlı BREEAM danışmanlık hizmeti ve raporlanması konusunda hizmet vermektedir.

breeam sertifikasıBREEAM Nedir?

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), binaların sürdürülebilirliğini değerlendiren, derecelendiren ve onaylayan Yeşil Bina sistemidir. Dünyada ilk kez böyle bir sistemin kurulması bakımından önemlidir.

BREEAM, 1990 yılında Yapı Araştırma Kuruluşu tarafından yayınlanmıştır. Dünya’da 250.000’den fazla bina BREEAM sertifikasına sahiptir ve birçoğu İngiltere’de ve dünya çapında 50’den fazla ülkede yer almaktadır. Aynı zamanda sertifikasyon için bir milyondan fazla kayıt vardır. Zamanla geliştirilen BREEAM en kapsamlı halini 2014 yılında almıştır.

Neden BREEAM?

BREEAM, mimarlar, mühendisler, yükleniciler, yapı sahipleri arasında bir sürdürülebilirlik yaklaşımının avantajlarının farkındalığını artırmaya çalışır. Sürdürülebilir çözümleri başarılı bir şekilde ve maliyet etkin bir şekilde benimsemelerine yardımcı olur ve başarılarının pazar tarafından tanınmasını sağlar. BREEAM inşaat ve kalkınmanın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlar.

BREEAM puanlama sisteminden yüksek puan almak, daha sürdürülebilir bir yapı inşa etmek, binanın marka değerini arttırmak ve en önemlisi binanın yapımı ve tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verdiği zararı minimize etmek adına farklı bina tipolojileri için farklı inovatif yaklaşımlar, mühendislik pratiklerinin geliştirilmesi demektir.

Her bina türünün farklı bakış açılarıyla, aynı sürdürülebilirlik tutkusuyla ele alınması, hem kurumsal sürdürülebilirlik, hem de bina kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması noktasında çok önemlidir.

Sadece değerlendirme yapmayan, getirdiği öneriler ve grup çalışmaları ile inşaat tekniklerini dahi değiştiren BREEAM, yenilikçi fikirlerin öncüsü durumundadır. BREEAM sertifikası, bir binaya uluslararası prestij ve tanınırlık sağlar. Marka ve taşınmaz/kira değerlerini çok büyük ölçüde artırır. BREEAM, bir binanın üstün standartlarda inşa edilmiş olduğunu gösterir.

BREEAM’in Amaçları Nelerdir?

 • Çevreye zarar vermeyen yapılar inşa etmek,
 • Kurumların çevre hedeflerine ulaşmalarını sağlamak,
 • Yenilikçi çözümler için teşvik etmek,
 • Yapıları çevresel uygulamalarla kontrol altına almak,
 • Kullanıcıların Yeşil Bina konusundaki bilinçlerini arttırmak.
BREEAM Sertifika Aşamaları Nelerdir?

 BREEAM sertifika sürecine giren bir yapı 2 aşamalı olarak sertifika alır. Bunlar;

 • Tasarım aşaması değerlendirme, bu çalışma ara sertifika ile sonuçlanır.
 • İnşaat sonrası değerlendirme, bunun sonucunda nihai sertifika alınır.

Ayrıca tasarımcıların istenilen derecelendirmeyi elde etmek için tasarımın geliştirilmesi gereken yerleri anlamalarına yardımcı olabilecek, isteğe bağlı bir ön değerlendirme raporu da alınabilir.

BREEAM Yapı Kategorileri Nelerdir?

BREEAM International New Construction

BREEAM Yeni Binalar sertifikası binayı çevreleyen doğal, yapay, yerel tüm çevresi dahil olmak üzere tasarım, inşaat ve amaçlanan kullanım kapsamında değerlendirir.

Hangi bina tipleri için uygundur?

 Tüm yeni inşa edilen kamu, özel, konut ve ticari binalar sertifika sistemine dahil edilebilir. Standartlarda listelenmiş yada kapsam dışında olan farklı bina tipleri için Bespoke Süreci uygulanır. Bu uygulama yatırımcıya projenin gereklilikleri doğrultusunda kriterlerin adaptasyonuna izin verir.

BREEAM In-Use

Bina yöneticilerinin işletme maliyetlerini azaltmalarına ve mevcut binalarda çevresel performansı arttırmalarına yardımcı olacak bir programdır.

Hangi bina tipleri için uygundur?

Tüm mevcut ticari binalar için uygundur. Şimdilik konutlarda mevcut bina sertifikası uygulanmamaktadır.

Nasıl bir farklılık sağlar?

Yatırımcılara, bina kullanıcılarına aşağıdaki yararları sağlamaktadır:·

 • Operasyon maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmak,·
 • Binanın değerini ve pazar talebini artırmak,·
 • Bina çalışanlarının konforunu, verimliliğini ve memnuniyetini artırmak,
 • Modellenmiş çıktılar ile operasyonel çıktılar arasındaki ‘performans açığı’ arasında köprü oluşturmak,
 • Bağımsız üçüncü parti sertifikasının sağlanmasını sağlamak.

BREEAM International Refurbishment and Fit-Out Technical Standard

Bu standart geliştiricilere ve bina sahiplerine yenileme veya fit out projelerini tamamlarken gereksiz çevresel zararları değerlendirip azaltmayı amaçlar. Değerlendirme sürecinin ardından iyileştirilen binanın kabuğu, strüktürü, temel çekirdek hizmetleri kapsamında sertifika verilir.

 Hangi bina tipleri için uygundur?

Bu sertifika tipi perakende ve ofis gibi ticaret binalarından konut tipi olan öğrenci ve bakım evlerine kadar geniş bir bina aralığını kapsar. Aynı zamanda kamu binaları olan okul ve hastane gibi bina tipleri için de başvurulabilir.

Nasıl bir farklılık sağlar?

Yatırımcılara, bina kullanıcılarına aşağıdaki yararları sağlamaktadır:·

 • Mevcut binaların yıkılması ve yeniden inşa edilmesi yerine geleceğe yönelik iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanır,·
 • Genel bina performansını geliştirir, bu da genel işletme maliyetlerini düşürür,·
 • Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir ticari liderliği göstermek için bir rehber oluşturur,·
 • Binanın çevresel performansının karşılandığına dair belge ve güvence sağlar.

Çalışma Sistemi Nasıldır?

İnşaat yatırımcısı öncelikle lisanslı bir BREEAM Yenileme ve Fit Out Uzmanı ile çalışmalıdır. Projeye bir uzman atandıktan sonra, bir dizi saha ziyareti düzenlenir. Bu ziyaretler, genellikle ön değerlendirme aşamasında ve bina yenilemesi yapıldıktan hemen sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirilir. Değerlendirme uzmanı, saha ziyaretleri sırasında ve sonrasında değerlendirmelerini tamamlarken, proje ekibinden gerekli kanıtları toplamaya devam eder.

BREEAM Communities

Büyük ölçekli projelerin sürdürülebilirlik kapsamında geliştirilmesi, ölçülmesi ve sertifikalandırılması için bir rehber oluşturur. Master plan süreci boyunca planlamacılara, yerel makamlara, geliştiricilere ve yatırımcılara bir çalışma rehberi sağlar.

Hangi bina tipleri için uygundur?

Kentsel dönüşüm projeleri dahil orta ve büyük ölçekli tüm projelere uygulanabilir.

Nasıl bir farklılık sağlar?

Yerel yönetimlere, geliştiricilere, şehir planlamacılarına ve yerel insanların yaşadığı ve çalıştığı topluluklara şu yararları sağlar:

 • İnsanlara ve çevreye faydalı aynı zamanda ekonomik olarak başarılı sürdürülebilir toplumların oluşturulmasına yardımcı olmak,
 • Tasarım aşamasından itibaren sürdürülebilir ilke ve hedefleri master plana dahil ederek insanların yaşamak ve çalışmak istediği şekilde yaşam alanlarının yaratılmasını sağlamak, çalışanların memnuniyetini arttırmak,
 • Master plan sürecinde verimliliği artırmak için bir çerçeve, rehber sağlamak, proje boyunca zamandan ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olmak,
 • Master planın sürdürülebilirliği konusunda bağımsız üçüncü parti sertifikasının sağlanması,

·         Proje katılımcılarına ve kiracılara kurumsal, sosyal sorumluluk, işletme raporlaması ve sürdürülebilir iş liderliği konularında katkıda bulunmak.

 BREEAM Kredi Kategorileri Nelerdir?

 • Yönetim: Şantiye yönetimi ve binanın kullanım süreçlerinin yönetimindeki çevreci kriterlerdir.
 • Enerji: Yapıların enerji tüketimlerini en aza indirgemek amaçlanmaktadır.
 • Sağlık ve Konfor: İnsan sağlığı, yapı kullanıcılarının konforunu artırma yönündeki tasarımları teşvik etme ve ödüllendirme amaçlamaktadır. Aranan kriterlerde doğal havalandırma ve günışığı kullanımı öne çıkmaktadır.
 • Ulaşım: Bisiklet ve toplu taşıma araçlarının kullanımı teşvik edilmektedir.
 • Su: Su tüketimini azaltan sistemlerin kullanılmasının teşvik edilmesidir.
 • Malzeme: Kullanılan yapı malzemelerinin çevresel etkileri onaylanmış malzemelerden seçilmesinin teşvik edilmesi.
 • Atık: Yapı üretim sürecinde çıkan atıkların geri dönüşümü ve bina işletim ve kullanım sürecinde çıkan atıkların değerlendirilmesi desteklenir, bu yöndeki tasarımlar ödüllendirilir.
 • Arazi Kullanımı ve Ekoloji: Daha önce hiç kirletilmemiş arazileri ve biyoçeşitliliği korumak hedeflenmiştir.
 • Kirlilik: Küresel ısınmaya etkisi olan zararlı akışkanlar, ışık-gürültü kirliliği, toprak ve su kaynakları kirliliğini önleyecek tasarımların teşvik edilmesidir.
 • Yenilikçilik: BREEAM standart değerlendirme ölçütlerinin üstündedir. Diğer kredi kategorilerinin üzerinde, sürdürülebilirlik alanında yenilik getiren fikirlere, tasarımlara, yönetim sürecine veya teknolojik gelişmeye yapılan katkıları ödüllendirir.

BREEAM Sertifika Seviyeleri Nelerdir?

BREEAM Derece Dışı (30 puana kadar)

BREEAM Geçer (30+ puan)

BREEAM İyi (45+ puan)

BREEAM Çok İyi (55+ puan)

BREEAM Mükemmel (70+ puan)

BREEAM Olağanüstü (85+ puan)

 

BREEAM’in Yaşamımıza Katkıları Nelerdir?

 • Güneş enerjisinden maksimum seviyede yararlanılır,
 • Doğal ışıktan yaralanılır,
 • Karbondioksit salımı azalır,
 • Kentsel yaşam alanlarına değer katar,
 • Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının tekrar kullanımını sağlar,
 • Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükü azalır,
 • Binanın değeri artar,
 • Yapım aşamasında doğal çevre tahribatı minimuma iner,
 • Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirilmesini sağlar,
 • Sera etkisini oluşturan yansımalar azalır,
 • Enerji tasarrufu sağlar,
 • Yalıtım ile ısıtma soğutma maliyetleri azalır,
 • Rüzgar enerjisinden faydalanılır,
 • Geri dönüştürülebilir atıklar kullanılır,
 • Yapım aşamasında doğal çevre tahribatı en aza iner,
 • Az su tüketen bitki ve ağaçlar ile (ortam habitatına uygun) peyzaj yapılır,
 • Ses yalıtımı sağlar,
 • Az su tüketen armatürler kullanılır,
 • Binada tüketilen atık su arıtılarak sulama amaçlı kullanılır,
 • Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılır.

BREEAM SERTİFİKA DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Kaynak : Wikipedia

REFERANSLAR

Özet
Tarih
Makele
BREEAM Sertifika Danışmanlığı
Puan
51star1star1star1star1star