leedLEED SERTİFİKA DANIŞMANLIĞI

ERKE, sürdürülebilir bina inşa etmek isteyen müşterilerine tam kapsamlı LEED danışmanlığı ve yönetimi hizmeti sunmanın yanı sıra, sürdürülebilirlik konusunda disiplinlerarası uzman ekibi ile proje paydaşları arasında sinerji oluşturarak holistik ve bütünleşik bir süreç yönetir.

LEED Nedir?

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biridir. Uluslararası derecelendirme sistemleri içerisinde dünyada en yaygın olarak kullanılan LEED, bina ve kent ölçeğinde çevresel sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koymaktadır. Geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevresel sorumluluk sahibi ve daha karlı yüksek performanslı yapıları tanımlayan gönüllülük esaslı bir standarttır.

USGBC’nin Tarihçesi

USGBC, 20 yılı aşkın bir süre önce, daha çevreci ve sağlıklı binalar geliştirmek için kurulmuştur.

Rick Fedrizzi, David Gottfried ve Mike Italiano, yapı sektöründe sürdürülebilirlik odaklı uygulamaları teşvik etmek amacıyla 1993 yılında USGBC’yi kurarak, yaklaşık 60 firmanın temsilcileri ve gönüllüler ile Nisan ayında Amerikan Mimarlar Enstitüsü toplantı salonunda toplanarak konseyin kuruluş toplantısını gerçekleştirmişlerdir.

Bütün yapı endüstrisini kapsayan açık ve dengeli bir koalisyon içerisinde, yeşil bina sistemi oluşturmak amacı ile fikirler paylaşıldı. Derecelendirmenin 2000 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, günde yüz binlerce metre kare bina çevreye duyarlı olarak sertifikalandırılmaktadır.

LEED Sertifika Kategorileri Nelerdir? Hangi Binalar İçin Uygulanır?

LEED, konutlarda, ofislere, hastanelere, kentsel ölçekteki parsellere kadar tüm binalar için uygulanmaktadır.LEED sertifikasını takip eden projeler, sürdürülebilirlik konularına yönelik çeşitli kategorilerde puan kazanmaktadır. Elde edilen puan değerine dayanarak, bir proje dört LEED derecelendirme derecesinden birine sahip olur: Sertifika, Gümüş, Altın ve Platin. LEED sertifikalı binalar kaynak verimli, az su tüketen ve enerji tasarruflu binalardır.Sera gazı emisyonunu azaltmakla birlikte, ekonomik açıdan tasarruf sağlamaktadırlar.
LEED’in en yeni sürümü olan Versiyon4 daha esnek olacak şekilde ve genel kullanıcı deneyimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. LEED v4’ün eski sürümlere göre çok daha iyi olmasının sebeplerinden bazıları;

MALZEMELER: Malzeme içeriğindeki kimyasallar insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini üzerine daha çok odaklanmıştır.
PERFORMANSA DAYALI: İç mekan çevresel kontrolü bina kullanıcıların konforunu artırmak için daha fazla performansa dayalı yaklaşım benimsenmiştir.
AKILLI ŞEBEKE: Talep yanıt programlarına katılacak projeleri ödüllendiren bir kredi ile akıllı şebeke yaklaşımının avantajlarını ön plana çıkarmaktadır.
SU VERİMLİLİĞİ: Toplam bina suyu kullanımını değerlendirerek su verimliliğinin daha net ortaya çıkması sağlanmıştır.

LEED, tüm bina tipleri için uluslararası olarak geliştirilmiş bir yeşil bina derecelendirme sistemi olarak geliştirildi. Hastanelerden, veri merkezlerine, tarihi binalardan tasarım aşamasında olanlara kadar her bina tipi için bir LEED sertifikası bulunmaktadır.

BD+C (Building Design + Construction)

Yeni inşa edilen veya geniş çaplı tadilat geçiren binalar için geçerlidir; Yeni Binalar, Çekirdek ve Kabuk, Okullar, Ticari Yapılar, Konaklama, Veri Merkezleri, Depolar ve Dağıtım Merkezleri ve Sağlık Yapılarını içermektedir.

O+M (Building Operations and Maintenance)

Interior Design and Construction:  İç mekan fit-out projeler için geçerlidir.

Neighbourhood Development: Konut kullanımını, konut dışı kullanımları ya da mix projeleri içeren yeni arazi geliştirme projeleri ya da yeniden geliştirme projeleri için geçerlidir. Projeler, geliştime yapılan alanda tasarım veya inşaat aşamasında olabilir.

Homes: Müstakil evler, düşük katlı (bir ila üç katlı) veya orta katlı binalar (dört ila altı katlı) için geçerlidir.

LEED Kredi Kategorileri Nelerdir?

 • Bütünleşik Süreç Yönetimi: Ön tasarım aşamasından başlayarak disiplinler arası çalışma ile projenin performans ve maliyet analizlerinin yapılması, ardından hedeflenen yeşil bina stratejilerinin uygulanmasının başından sonuna kadar takip edilmesidir.
 • Saha Seçimi & Ulaşım: Proje sahasının seçiminden kaynaklanacak olan çevre kirliliğinin önüne geçmek ve proje lokasyonuna ulaşım için salınan karbon miktarını azaltmak.
 • Sürdürülebilir Araziler: İnşaattan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, tasarımdan önce mevcut saha alanının değerlendirilmesi, habitatın korunması ya da yenilenmesi, açık alanların yaratılması, yağmur sularının yüzeyde birikmesini engelleyip ekosisteme tekrar kazandırmak, ısı adası etkisini azaltmak ve ışık kirliliğini azaltmaktır.
 • Su Verimliliği: Bina içinde ve dışındaki su tüketimini azaltıp, alternatif su kaynaklarını kullanarak doğal su kaynaklarını korumak ve su tüketimini ölçerek verimli sistemler konusunda stratejiler belirlemektir.
 • Malzeme & Kaynaklar: Hammadde kullanımı, atık azaltımı, malzemelerin tekrar kullanımı ve geri dönüşüm sağlanmasıdır.
 • Enerji & Atmosfer: Temel test ve devreye alma-doğrulama, ileri test ve devreye alma, minimum enerji performansı, enerji performansının optimize edilmesi, yenilenebilir enerji, bina enerji ölçümü, gelişmiş enerji ölçümü, karbon azaltımı gibi konuları kapsar.
 • İç Mekan Kalitesi: İç mekanda bulunabilecek kanserojenleri azaltmak, iç mekan hava kalitesini sağlamak, bina kullanıcılarına gün ışığı ve manzara sağlamak, iç hava kalitesi, ısıl, aydınlatma, görsel ve akustik konfor sağlamak.
 • Tasarımda İnovasyon: LEED kredileri kapsamı dışında ama yeşil bina uygulaması olabilecek farklı çalışmaların desteklenmesi amaçlanmıştır.
 • Bölgesel Öncelik: Proje kaydı yapıldığı anda, USGBC tarafından belirlenmiş yaklaşık 20 kredi başlığından projenin bulunduğu yere göre puan alınabilecek krediler belirlenir.

LEED Sertifika Seviyeleri Nelerdir?

LEED sertifikası ile binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapı olduğu topladığı puanlarla belirlenmektedir. Bir yapının sertifika alabilmesi için öncelikle minimum gereklilikleri ve zorunlu önkoşulları sağlaması gerekir. Bu şartlar sağlanarak minimum 40 puan ile Yalın Sertifika’yı almaya hak kazanılır. LEED’in belirlediği krediler sağlandıkça kazanılan puan artar ve sertifika seviyesi yükselir. Maksimum puan ise 110’dur.

LEED 4 seviyede derecelendirilir. Bunlar;
LEED Sertifika (40-49 puan),
LEED Gümüş (50-59 puan),
LEED Altın (60-79 puan),
LEED Platin (80+ puan)

LEED Proje Süreci Nasıldır?

Başlangıç

 • LEED ön değerlendirme: LEED çalışmalarının başlatılması için 1 günlük workshop ile projelerin ve sahanın gereklilikleri LEED kredileri baz alınarak, LEED danışmanı, proje ekibi, işveren, yüklenici ve diğer proje paydaşları birlikte incelenmektedir. Bu çalışma; tüm proje paydaşlarının LEED hakkında bilgi edinmesini sağlamakla birlikte aynı zamanda ilgili herkesin sorumlulukları ve başvurulması gereken LEED Sertifika seviyesi tespit edilmektedir. Söz konusu ön değerlendirme çalışmalarının sonuçlanması ile proje USGBC’ ye kaydedilmektedir.

Tasarım

Ön değerlendirmede tespit edilen hedef doğrultusunda gerekliliklerin sağlanması için ERKE, proje ekibi ile birlikte çalışarak, gerektiğinde daha fazla kredi almak ve enerji tasarrufu sağlamak için süreci olumsuz etkilemeden projelerin (mimari, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj) geliştirilmesi konusunda çalışmalar var. Daha sonra, inceleme ve onay için tasarım kredilerinin belgelenmesidir.

İnşaat

Projenin yapım (inşaat) aşaması sırasında LEED danışmanının görevi, yine, inceleme ve onay için USGBC’ ye arz edilebilecek şekilde inşaat LEED kredilerinin tamamlanması konusunda çalışmalarını tamamlamaktır. Ayrıca ERKE ekibi LEED sertifikasıyla ilgili olarak yüklenicilerin inşaat yönetim firmasının sorularına cevap vererek, gerekli kaynakları sağlamaktadır.

Sertifikasyon

 • LEED plaket kaydı
 • Bina kullanıcı anketi

LEED Sertifikası Alınacak Yapıda İnşaat Maliyetleri Artar mı?

LEED sertifikasına başvurmak isteyen bir yatırımcı için maliyetler; kayıt ve değerlendirme(tasarım ve inşaat) ücretlerinin yanı sıra, sürecin uzman ekip tarafından doğru şekilde yönetilmesine ilişkin danışmanlık ücretlerinden oluşmaktadır.

LEED Altın seviyesine kadar eser miktarda artan ek inşaat maliyeti, yatırımcının en üst seviyede ynai LEED Platin seviyesinde sertifika alma talebinde yapılacak olan yenilenebilir enerji ve diğer inovatif sistemler kapsamında değişmektedir.

Danışmanlık ve değerlendirme ücretleri inşaat maliyetine bir yük getirmemektedir. Bunun yanı sıra sertifikanın projeye katacağı değer ve verimlilik açısından kazandıracağı ekonomik tasarruf düşünüldüğünde başta ödenen ek maliyet oldukça önemini yitirmektedir.

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık şirketi olarak disiplinlerarası uzman ekibimiz ve bir mühendislik firması olarak çalışmamız yatrımcıya güven vermekte, yönlendirdiğimiz çözümleri optimum kılmakta dolayısıyla yatırımcıya gereksiz ek maliyet getirmemektedir.

LEED’in İnsan ve Çevreye Karşı Hedefleri Nelerdir?

Çevre Etkileri

 • İnşaat sırasındaki daha az kirlilik
 • Düşük ulaşım kaynaklı karbon emisyonu
 • Ozon tabakasının incelmesine minimum etki
 • Minimum küresel ısınma etkisi
 • Düşük ısı adası etkisi
 • Minimum ışık kirliliği
 • Kontrollü atık çıkışı
 • Yeşil alanların fazla olması
 • Doğal kaynakların korunması
 • Ormanların korunması
 • Yeraltı su kaynaklarının miktarı ve kalitesinin bozulmaması

Ekonomik Etkileri

 • Düşük enerji tüketimi
 • Düşük su tüketimi (Bina içinde ve peyzaj alanlarında)
 • Yüksek enerji verimliliği
 • Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
 • Su kaynaklarının verimli kullanımı
 • Yağmur suyu, gri su yoğuşma suyu kullanımı

Sağlık Etkileri

 • Sağlıklı iç mekanlar
 • Gün ışığı ve manzaradan maksimum seviyede faydalanma
 • İç hava kalitesi ve miktarının iyileştirilmesi
 • Bina kullanıcılarının verimli, rahat ve konforlu olmaları
 • Sağlıklı malzemelerin (düşük emisyonlu) kullanımı

YEŞİL BİNA DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ DİĞER HİZMETLER

Kaynaklar;

http://www.usgbc.org

https://www.gbci.org/

https://en.wikipedia.org

LEED sertifikası:

 • Yeni Binalar,
 • Mevcut Binalar,
 • Bina Çekirdeği ve Kabuğu,
 • Otel ve Konaklama Binaları,
 • Hastaneler,
 • Mağazalar,
 • Depo ve Dağıtım Merkezleri,
 • Kurumsal İç Mekanlar,
 • Konut,
 • Okul ve Mahalle kapsamlarında alınabilmektedir.
REFERANSLAR

Özet
Tarih
Makele
LEED Sertifika Danışmanlığı
Puan
51star1star1star1star1star