Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment, LCA) bir ürünün çevresel etkilerini beşikten mezara (cradle-to-grave) değerlendiren bir yöntemdir. LCA’nın sistematiği ISO 14040 ve 14044 Standartları’na bağlı olarak işlemektedir. Günümüzde LCA analizleri eko-etiketleme sistemlerinin özellikle de EPD’lerin temelini oluşturmaktadır. Özellikle de yapı sektöründe oldukça önemli hale gelen LCA analizleri LEED sertifikasyon sistemlerinde de puan getirmektedir.

LCA çalışmaları özel yazılımlar ile gerçekleştirilmekte olup sistemin yazılımda modellenebilmesi için öncelikle LCA konusunda bir alt yapıya sahip olmak gerekmektedir. İşte bu noktada gerçekleştirilecek olan bu bir günlük eğitim ile:
– LCA kavramını ve önemini anlayacak,
– LCA’nın sistematiğini öğrenecek,
– LCA’nın diğer çevre ve enerji odaklı sistemler (EPD, LEED vb.) ile ilişkisini kavrayacak ve – Eğitimde yapılacak etkileşimli LCA çalışması ile bu sistemi kendi proseslerinize nasıl uygulayabileceğinizi öğreneceksiniz.