collectionTop

Alubond EPD Belgesi aldı!

<
Resim

ALUBOND EPD BELGESİ ALDI!


Alubond çevresel sorumluluğunu şeffaf bir şekilde ortaya koymak amacıyla alüminyum kompozit levha ürününe ERKE tarafından yapılan yaşam döngüsü analizi ile ortaya koydu.

Teknik uzman ekibi ile 98 ülkede 64 adet yetkili laboratuvarı, test ve sertifikasyon hizmetleriyle kapsamlı sürdürülebilirlik hizmetleri veren uluslararası firma UL Environment tarafından onaylanan Alubond’un EPD belgesini ve UL tarafından onaylanan tüm EPD belgelerini http://yesilmalzemeler.com.tr/ adresinden ziyaret edebilirsiniz.


ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANLARI


Çevresel Ürün Beyanları (EPDs) bir ürünün yasam döngüsü boyunca çevresel etkilerini ortaya koyar. Uluslararası olarak kabul edilen ve yayınlanan bu raporlar ürünün yaşm ömrü boyunca çevreye olan etkilerini ortaya çıkarır.


NEDEN EPD?


Yapı malzemelerinin hammadde (doğal kaynak) kullanımı, üretim süreçlerindeki enerji ihtiyacı, yapı sektörünün ekosistem üzerinde yarattığı baskıyı her geçen gün arttırmaktadır. Doğal kaynak kullanımının minimize edilmesi ve üretim proseslerindeki gerekli optimizasyonlar, malzemelerin çevresel etkilerini azalttığı gibi, üretim süreçlerini de daha verimli hale getirmektedir.

Genel olarak bir ürünün çevre performansının ‘şeffaflık’ yaklaşımıyla ön plana çıkartılmasını sağlayan EPDler, üretici firmanın çevre bilincinin ileri düzeyde olduğunun göstergesidir.Üretim ve ürün optimizasyonuna da destek sağlayan değerlendirmelerin oluşması, inovasyonu destekleyerek çevre etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini sağlar.


EPD ve LEED v4


Türkiye’de en çok takip edilen yeşil bina derecelendirme sistemlerinden LEED v4 için malzemelerden EPD belgesi aranmaktadır. İlk defa bir yeşil bina derecelendirme sisteminde çevresel etkisi ne olursa olsun şeffaflık ve optimizasyon ilkesine dayanan EPD belgesine sahip tüm malzemeler LEED‘in EPD kredisine puan katkısı sağlayacak.

Genelde LEED danışmanı ile çalışılan projelerde EPD belgesine sahip iki firma arasında çevresel etkileri daha az olan ürüne talep artacaktır.

EPD’de Analiz edilen Etkiler Nelerdir?
Hava
Küresel Isınma Potansiyeli
Ozon Tabakasının İncelmesi
Fotokimyasal Sis Oluşumu

Su
Asidifikasyon
Ötrofikasyon

Toprak
Abiyotik Elementlerin Tükenmesi
Abiyotik Fosil Kaynaklarının Tükenmesi