collectionTop

ASPEN EPD belgesi aldı!

<
Resim
ASPEN Yapı ve Zemin Integra® Çelik ve Aluminyum asma tavan ürünlerinde kullanılan ham maddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, ambalajlama ve üretim sürecinde oluşan atıkların bertarafını da kapsayan  ‘’beşikten kapıya’’  yaşam döngüsü analizi çalışmasında ; çevresel etkilerin belirlenerek IBU’nun (Institut Bauen und Umwelt – Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü) ISO Tip III çevre etiketine dayandırılan EPD sertifikası alınması hedef olarak belirlenmiştir.

Zaman, lokasyon ve teknoloji unsurları dikkate alınarak toplanan ve üretici tarafından beyan edilen veriler ışığında

EN 15804 ve ISO 14000 standardları baz alınarak çalışma yürütülmüştür.
 
Fonksiyonel birim olarak 1 m2 asma tavan ürünü üzerinden yapılan çalışmanın sonucunda alınan söz konusu çevresel etkiler iklim değişikliği, stratosferik ozon tabakasındaki incelme, fotokimyasal sis oluşumu, ötrifikasyon, asidifikasyon, abiyotik elementlerin / fosil kaynakların tükenmesi gibi sıklıkla kullanılan çevresel etki kategorilerine göre değerlendirilerek doğal kaynakların kullanımı ve kullanılan bu kaynaklar sonucunda oluşan etkiler ortaya konulmuştur. Bu sayade ASPEN Yapı ve Zemin Integra ® ürünlerinin çevre üzerinde yaratacağı yükler hesaplanmış ve olumsuz etkiler şeffaf bir şekilde beyan edilerek EPD belgesi alınmıştır. 
 

Neden EPD? 

 
Yaşam Döngüsü Analizi değerlendirmesine dayanarak ürünün çevre performansını kapsamlı bir şekilde ortaya koyan EPD belgesi ile üretici kuruluş çevre bilincine sahip olduğunu göstermiş olur. Tüketiciler ise ürün seçimi sırasında çevresel kaygıları göz önünde bulundurulan ürünlere yönelerek bilinçli seçimlerde bulabilme olanağına sahip olurlar.  EPD belgeleri sadece ürünün çevresel sürdürülebilirlik konusunda avantaj yaratmasında değil aynı zamanda yeşil bina gereklilikleri ile de uyum sağlayarak yeşil binalarda yeşil malzeme olarak önerilmesini sağlar.
 

EPD’de Analiz edilen Etkiler Nelerdir?

Hava
 
Su
 
Toprak