collectionTop

Başakşehir Fatih TERİM Stadı, LEED Gold Adayı!

<
Resim

Başakşehir Fatih Terim Stadı, ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım’ın danışmanlığında USGBC (Amerika Yeşil Binalar Konseyi) tarafından verilen LEED (Leadership in Energy and Environment Design, Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) sertifikasının Altın seviyesine aday!

Altın sertifika adayı olan Başakşehir Fatih Terim Stadı Projesi, hayata geçirilirken enerji tasarrufundan malzeme kullanımına, konfor şartlarından su tasarrufuna kadar birçok sürdürülebilir kriter göz önünde bulundurulmuştur. Proje alternatifli bir toplu taşıma ağına sahip ve kişisel günlük ihtiyaçların karşılanabileceği gelişmiş bir çevrede konumlanmaktadır.
 
Proje sahasında açık alanlar tasarlanarak insan ve çevre ilişkisi kurulmuştur. Tasarlanan peyzaj alanlarında ise yerel bitkiler seçilerek su tasarrufu arttırılmıştır. Buna ek olarak bina içerisinde su tasarrufu sağlamak adına su verimli armatürler kullanılarak su tüketimi %45 oranında azaltılmıştır.
 
LEED yeşil bina stratejileri ile iç mekanlarda temiz hava sağlanarak bina kullanıcılarının konfor şartları arttırılmıştır. LEED yeşil bina stratejileri ile iç mekanlarda temiz hava sağlanarak bina kullanıcılarının konfor şartları arttırılmıştır. ASHRAE standartlarındaki referans binaya göre %27 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır. Şantiyeden kaynaklanacak çevre kirliliğini en aza indirmek için gerekli tedbirler alınarak sorumlu bir inşaat yönetimi izlenmiştir. Yine inşaat sırasında çıkan atıkların %75 oranında geri dönüşümü sağlanmıştır.
 
Sağlıklı ve çevreci malzemeler kullanılarak, hem sağlıklı iç mekanlar yaratılmış hem de ham madde kaynak kullanımının ve ulaşımdan kaynaklanan emisyonun azaltılması sağlanmıştır. Bina geneline bakıldığında geri dönüştürülmüş malzeme kullanım oranı %25 ve yerel malzeme kullanım oranı %36’dır. Malzeme kullanımında önemli olan bir diğer konu olan ısı adası etkisini azaltacak yönde açık renkli çatı malzemeleri tercih edilmiştir. Böylece yapının aşırı ısınması önlenerek bina soğutma yükleri düşürülmüştür.

 

Ayrıca Başakşehir Fatih Terim Stadı bünyesinde yapılması planlanan yeşil bina turu ile çevre bilincinin arttırılması hedeflenmektedir.