collectionTop

Business İstanbul’da CFD Analizi Çalışması

<
Resim

Business İstanbul’da

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlığında Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizi yapıldı!

Business İstanbul için rüzgâr tüneli simülasyonu çalışmaları yapılmıştır. 3B olarak detaylı bir şekilde modellenen güneş kırıcı profilleri üzerine düşen cephe yükleri irdelenmiştir. En yüksek rüzgâr hızının oluştuğu durum için, 8 farklı rüzgâr yönüne bağlı cephe yükü basınç dağılımları yüksek hızlı bilgisayarlar yardımıyla analiz edilmiştir.

Çalışma sonucunda cephe üzerindeki pozitif ve negatif basınç dağılımları, türbülanslı akışın

YAYA SEVİYESİ KONFOR ANALİZİ

Business İstanbul için yaya seviyesi konfor analizi, balkon ve yaya seviyesindeki rüzgar hızlarını hesaplayabilmek için gerçekleştirilmiştir. Mimari plana 1:1 ölçekte bağlı kalınarak, yapının ve yakın çevredeki yüksek katlı binaların katı modelleri oluşturulmuş, yapının yer aldığı topografya 1 x 1 km2’lik alanı içerecek şekilde izohipslerden modellenmiştir.

Beaufort skalasında verilen farklı rüzgâr şiddeti değerlerine göre yapılan analiz sonucunda balkonlarda ve yaya seviyelerinde yapılabilecek olan iyileştirmelere ulaşılmıştır.