collectionTop

Çevresel Ürün Beyanı - EPD Nedir?

<
Resim

Çevresel Ürün Beyanı - EPD Nedir? 

Bir EPD Belgesi (Environmental Product Declaration), bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri hakkında kapsamlı ve şeffaf detaylar sağlayan standartlaştırılmış ve doğrulanmış bir beyandır.

EPD'ler genellikle ürünle ilişkilendirilen birçok çevresel faktörü analiz eden yaşam döngüsü değerlendirmelerine (YDD) dayanır; ham madde çıkarımından üretim, dağıtım, kullanım ve bertaraf aşamalarına kadar.

Bir sertifikasyon sistemi olarak, EPD Belgeleri Avrupa Birliği yasalarına ve ihracat pazarı sınırlandırmalarına uygunluk sağlar. Bu beyanlar sera gazı emisyonlarını azaltmayı, çevresel etki ve küresel ısınmayı en aza indirmeyi hedefler ve sürdürülebilir üretime önemli katkılarda bulunur.

Çevresel Ürün Beyanı - EPD Belgesi Hangi Bilgileri İçerir?

Çevresel Ürün Beyanları ya da EPD'ler, bir ürünün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini kapsamlı bir şekilde değerlendirir.

Bu, ürünün hammadde kaynağı, taşımacılığı, üretim süreci, kaynak ve enerji kullanımı, fosil yakıt tüketimi, asitlenme potansiyeli, eutrofikasyon, küresel ısınma, ozon tükenmesi, iklim değişikliği, karbon emisyonları ve atık oluşturma ve bertarafı hakkında bilgi içerir.

Bu çevresel ürün beyanları, şirketin çevresel üretim politikasına yönelik şeffaf bir rapor olarak hizmet eder ve ürünün sürdürülebilirlik açısından pazar değerini ve kalitesini artırmayı amaçlar.

EPD - Çevresel Ürün Beyanı SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

EPD GEREKSİNİMLERİNİN ANLAŞILMASI:

Endüstriniz veya bölgeniz için belirlenen EPD Belgesi gereksinimlerini öğrenmek gereklidir.

 

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (LCA):

Ürününüzün detaylı bir yaşam döngüsü değerlendirmesi yapılır. Bu, ürününüzün hammadde çıkarımından üretimine, taşımacılığından kullanımına ve bertarafına kadar olan çevresel etkisini analiz etmeyi içerir.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF BİR PROGRAM OPERATÖRÜ SEÇİN:

EPD'ler, üçüncü taraf denetim kuruluşları tarafından doğrulanan veya program işleten organizasyonlar tarafından onaylanır.

 

GÖZDEN GEÇİRME VE DOĞRULAMA

Program işletici, sunduğunuz veri ve bilgileri gözden geçirecek ve doğruluğunu ile bütünlüğünü doğrulayacaktır.

 

EPD YAYINLANMASI

EPD doğrulandıktan sonra, program işletici tarafından yayınlanır. Bu genellikle EPD'ün halka açık erişilebilir bir veritabanına veya kayıt defterine eklenmesini içerir.

 

YENİLEME VE BAKIM

EPD'ler genellikle bir geçerlilik süresine sahiptir, ardından güncellenmesi veya yenilenmesi gerekebilir.

 

Çevresel Ürün Beyanı - EPD İçin Bir EPD Danışmanı ile Çalışmak Şart mı?

Kısa cevap: Hayır, bir EPD Danışmanı ile çalışmak, bir EPD Sertifikası almak için zorunlu değildir.

Ancak, EPD süreci karmaşık çalışmalar içerdiğinden, bir EPD Danışmanı ile işbirliği yapmak süreci büyük ölçüde kolaylaştırabilir ve hızlandırabilir.

En İyi EPD Belgesi Danışmanı Kimdir?

ERKE, Avustralya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok ülkede 100'ün üzerinde EPD- Çevresel Ürün Beyanı Tamamlamıştır.

EPD Sertifikası almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz: https://erketasarim.com/iletisim

Üçüncü Taraf Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Doğrulayıcı Firmalar Kimlerdir?

Dünya çapında faaliyet gösteren birçok EPD Doğrulayıcısı bulunmaktadır ve sizin için düşündüğümüz bazılarının bir listesini derledik:

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

EPD International

UL Environment

GLOBAL GREEN TAG

SCS Global Services