collectionTop

DALSAN Alçı Yeşil Ürün Rehberi Yayınlandı!

<
Resim

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım - DALSAN Alçı

danışmanlığında hazırlanan, DALSAN Alçı ürünlerinin LEED v4 kriterlerine göre değerlendirildiği DALSAN Alçı Yeşil Ürün Rehberi tamamlandı

1932’den beri alçı sektöründe faaliyet gösteren DALSAN Alçı, ülkemizin en önemli yapı malzemesi üreticilerinden biridir. DALSAN Alçı’ nın bu vizyonunun bir yansıması olarak hazırlanan DALSAN Alçı Yeşil Ürün Rehberi, hem iç mekan hem de dış mekanda kullanılan ürünlerinin

Sağlık – İç Hava Kalitesi
Çevre – Şeffaf Üretim
Karbon Emisyonu/Salımı
sürdürülebilirlik parametreleri üzerinden değerlendirilerek bu konularda yapılan çalışmalar kapsamlı bir biçimde açıklanmıştır. Yeşil Ürün Rehberi, DALSAN Alçı ürünlerinin sahip olduğu, bağımsız kuruluşlar tarafından verilen GREENGUARD Gold Sertifikaları, EPD (Çevresel Ürün Beyanı) beyanları ve REACH uyumluluğu ile ilgili detaylı bilgileri içermektedir.

Yeşil Ürün Rehberi

içerikleri detaylı bir şekilde aktarılan sertifikalara sahip DALSAN Alçı ürünlerinin, yeşil bina adayı projelerde tercih edilmesinin, projenin toplam puanının %10’dan fazlasına katkı sağladığı yapılan çalışmalar sonucu ortaya koyulmuştur.

Yeşil Ürün Rehberi’nde ayrıca dünyada en çok tercih edilen yeşil bina derecelendirme sistemleri olan LEED ve BREEAM sertifikaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarılmış olup, hangi kredi kategorisinin ne kadar puan ağırlığına sahip olduğu gibi teknik bilgiler sunulmuştur.

GREENGUARD Gold sertifikası, malzemelerin yaydığı kimyasal emisyonların sınır değerlerin altında olduğunu, dolayısı ile iç mekanlarda kullanılmasında hiçbir sakınca olmadığını gösterir. DALSAN Alçı’ nın toplam 11 ürünü UL laboratuvarlarında 10.000’den fazla kimyasal testten başarıyla geçerek GREENGUARD Gold Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

EPD sertifikası, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini ortaya koyan, uluslararası olarak kabul edilen ve yayınlanan raporlardır. DALSAN Alçı’ nın EPD beyanında 18 farklı ürünü bulunmaktadır.

REACH yönetmeliği, kimyasallar konusundaki Avrupa Birliği yönetmeliğidir. Ana prensipleri Registration (Kayıt), Evaluation (Değerlendirme), Authorisation (Otorizasyon) ve Restriction of Chemical substances (Kimyasal maddelerin sınırlandırılması) kategorilerinden oluşmaktadır. DALSAN Alçı, tüm üretimlerini REACH Direktifi’ nin belirlediği koşullar dahilinde yapmaktadır.

Yeşil Bina Sektörüne Ürünlerinizi Tanıtıyoruz!

Tüm tasarım ve içerik süreçleri ERKE bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışma ile DALSAN Alçı’ nın tüm ürünleri yeşil bina sektörüne, mimarlara ve yatırımcılara detaylı bir şekilde aktarılmış oldu. Siz de kendi ürünlerinizi yeşil bina sektörüne ERKE’ nin bilgi ve tecrübesi ile tanıtmak istiyorsanız, buraya tıklayarak bizimle iletişim kurmanız yeterli.

DALSAN Alçı’ nın Yeşil Ürün Rehberine ulaşmak için tıklayın http://yesilmalzemeler.com.tr/GreenCatalogs/lafarge-dalsan.html