collectionTop

EDGE Sertifikası Nedir?

<
Resim

EDGE Sertifikası Nedir?

EDGE Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC tarafından, gelişmekte olan pazarlar için üretilmiş bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir. EDGE yazılımı ile proje yöneticilerinin tasarımlarını optimize edebilmeleri için ölçülebilir bir yöntem sunmaktadır. Sertifikasyona hak kazanan yapılarda enerji, su ve malzemedeki gömülü enerjide minimum %20 tasarruf sağlanması gerekmektedir.

EDGE; binaların karbon salınımını azaltırken aynı zamanda işletme giderlerini de düşürmektedir.  EDGE yazılımı yerel maliyetler ve konuma bağlı iklim datalarından yararlanarak çalışmaktadır. Bu sayede gerçeğe yakın, projeye özgün sonuçlar elde edilebilmektedir.

 

EDGE Sertifikası Seviyeleri Nelerdir?

EDGE sertifikası için üç seçenek vardır;

  • LEVEL 1: EDGE Certified

Enerji, su ve malzemelerdeki gömülü enerjide minimum %20 verimlilik sağlayan projelere verilmektedir.  

  • LEVEL 2: EDGE Advanced (Zero Carbon Ready)

%40 enerji tasarrufu yapan yapılara verilmektedir.

  • LEVEL 3: Zero Carbon

Yeni binaların 2030 yılına kadar sıfır karbon olması ve tüm binaların 2050 yılına kadar sıfır karbon olması için küresel çaptaki girişimlere destek veren yapılara verilmektedir.

EDGE Sertifikası Neden Tercih Edilmelidir?

EDGE, işletme giderlerini ve çevresel etkiyi azaltmak için erken tasarım aşamasında teknik çözümlerin keşfedilmesini sağlar. Kullanıcının bilgi girişlerine ve yeşil önlemlerin seçimine dayalı olarak EDGE, öngörülen operasyonel tasarrufları ve azaltılmış karbon emisyonlarını ortaya koyuyor. Bu genel performans resmi, yeşil bina için ikna edici bir iş gerekçesini ifade etmeye yardımcı olur.

EDGE Sertifikası Yaklaşımı Nedir?

Kaynak kullanımını ön görebilmek için karmaşık simülasyon yazılımlarına ve süreçlerine güvenmek yerine EDGE, bölgeye özgü verilerle güçlü bir yapı fiziği motoru üzerinde çalışan kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Kullanıcı girdileri aracılığıyla veriler, gelecekteki bina performansını tahmin ederken daha yüksek doğruluğa sahip nüanslı bir hesaplama seti oluşturmak için daha da geliştirilebilir. EDGE, çok geniş bir odaklanmanın farklı sonuçlara yol açacağını kabul ederek, dikkatle kaynak verimliliğine ve iklim değişikliğinin hafifletilmesine odaklanır.

EDGE Sertifikası Koşulları Nelerdir?

EDGE sertifikası, Enerji, Su ve Malzemeler olmak üzere üç kategoride gerekli minimum %20 verimlilik elde edilirse verilir. Basit bir geçer/kalır sistemi, temel durum modeline kıyasla bina projesinin operasyonel enerji, su ve malzemelerdeki gömülü enerjide minimum %20 tasarruf gösterip göstermediğini gösterir. Her proje için gerçek tasarruf yüzdesi, EDGE sertifikasında ve ayrıca EDGE web sitesindeki proje vaka incelemelerinde görülebilir. EDGE sertifikasının ötesinde EDGE ayrıca EDGE Advanced ve EDGE Zero Carbon sertifikası da sunar. Tüm sertifikasyon süreci, EDGE yazılımı aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilir.

EDGE Sertifikasyon Süreci Nasıl İlerler?

Sertifikasyon süreci, proje ekibi denetimi tarafından sunulan proje belgelerinin denetlenmesini ve ardından sertifikanın verilmesini içerir. ve hem tasarım hem de inşaat sonrası aşamalarda EDGE uyumluluğu gereksinimleri, bu kılavuzdaki her önlem için belirtilmiştir ve tasarım çizimleri, imalatçı veri sayfaları, ön sertifika için gerekli, hesaplamalar, teslimat kanıtı ve fotoğraflar gibi çıktıları içerir. Nihai EDGE sertifikası için, her ikisi de akredite bir EDGE Denetçisi tarafından yürütülen bir tasarım incelemesi ve saha denetimi gereklidir. Sertifika, lisanslı bir EDGE sertifika sağlayıcısı tarafından verilir. EDGE sertifikası, kurumsal mükemmellik ve çevresel sorumluluğun bir beyanıdır.

Hangi Tür Yapılar EDGE Sertifikası Alabilir?

Birincil Yapı Tipi Alt Türler
Evler – Tek evler ve şehir evleri Düşük2, Orta ve Yüksek Gelir
Daireler – Ortak duvarlı konut birimleri Düşük, Orta ve Yüksek Gelir
Resort 1 Yıldızlı- 5 Yıldızlı Oteller
Otel 1 Yıldızlı- 5 Yıldızlı Oteller
Apart Oteller Apart Oteller
Ticari Büyük Mağaza, Alışveriş Merkezi, Süpermarket, Küçük Gıda Perakendeciliği, Gıda Dışı Büyük Kutu Perakendeciliği
Endüstriyel Hafif Sanayi ve Depo
Ofis Office
Sağlık Huzurevleri, Özel Hastane, Devlet Hastanesi, Çok Uzmanlık Hastanesi, Klinikler, Tanı Merkezleri, Eğitim Hastanesi, Göz Hastanesi, Diş Hastanesi
Eğitim Okul Öncesi, Okul, Üniversite, Spor Tesisleri ve Diğer Eğitim Tesisleri
Karma Kendi Kendini Tanımlayan Bina

 

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi