collectionTop

GSAS Sertifikası Nedir?

<
Resim

GSAS Sertifikası Nedir?

Global Sustainability Assessment System (GSAS) binaları ve altyapıyı sürdürülebilirlik etkileri açısından değerlendirmek ve derecelendirmek için tasarlanmış, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk entegre ve performansa dayalı sistemdir.

2007'de Gulf Organization for Research and Development (GORD) tarafından; Pennsylvania Üniversitesi'ndeki TC Chan Center, Georgia Tech Research Institute Mimarlık Okulu ve diğer tanınmış uzmanlık ofisleri ile işbirliği içinde geliştirilmiştir.

GSAS kriterleri, binaların enerji ve su tüketimi ile iç ortam performansının ölçülmesini içerir. GSAS kriterlerinin bir binanın tasarımına ve inşasına uygulanması, binanın genel kalitesinin, bakım gereksinimlerinin ve ömrünün iyileştirilmesine katkıda bulunur.

GSAS'ın arkasındaki temel felsefe basittir; belirli sosyal ve kültürel ihtiyaçları ele alırken ekolojik etkiyi en aza indiren sürdürülebilir yapılaşma yaratmak. Bu amaçla, GSAS'ın ana hedefi, çevrenin korunmasına, yeryüzü kaynaklarının korunmasına ve insan refahının iyileştirilmesine odaklanan ve aynı zamanda ihtiyaçları ve kaygıları ele alan üç yönlü bir yaklaşımla sürdürülebilir yapılı çevre yaratmak ve teşvik etmektir. .

GSAS'ın sürdürülebilirlik vaatlerini yerine getirmek, daha iyi bir yaşam ortamı yaratmayı, kaynakların tükenmesini ve tüketimini en aza indirmeyi ve hızlı kentleşme nedeniyle çevresel bozulmayı azaltmayı içerir. Yıllar süren yoğun araştırmaların ardından geliştirilen GSAS çerçevesi, sürdürülebilirlik mükemmelliğine ulaşmak için projelere somut çözümler sunarak modern dünyanın sürdürülebilirlik taleplerini karşılayabilir.

GSAS Sertifikası Kategorileri Nelerdir?

GSAS, sürdürülebilirliğe çok boyutlu bir odaklanma için makro ve mikro düzeyde sekiz kategoriye hitap eder.

Kentsel Bağlantı: Bölgelendirme, ulaşım ağları

Saha: Arazi koruma veya iyileştirme, yer seçimi planlaması ve geliştirilmesi

Enerji: Binaların enerji ihtiyacı, enerji verimliliği ve fosil enerjinin kullanımı

Su: Su tüketimi, belediye tedarik ve arıtma sistemleri üzerindeki etkisi

Malzeme: Malzeme işleme, üretim, dağıtım, kullanım/yeniden kullanım ve bertaraf

İç Mekan: Termal konfor, hava kalitesi, akustik kalite ve ışık kalitesi gibi iç mekan çevre kalitesi

Kültürel ve Ekonomik Değerler: Kültürün korunması ve ülke ekonomisinin desteklenmesi

Yönetim ve Operasyon: Binanın yönetimi ve operasyonları

GSAS Sertifikası Tasarım ve İnşaat (GSAS-D&B) Kategorileri Nelerdir?

GSAS-D&B kriterleri sekiz kategoriye ayrılmıştır, her kategori projenin çevresel etkisinin farklı bir yönünü ölçer. Bu kategoriler daha sonra her bir konuyu ölçen ve tanımlayan belirli kriterlere bölünür.

GSAS-D&B sertifikası almak için tüm derecelendirmeler için aşağıdaki kategoriler zorunludur.

Katar İnşaat Şartnamesi “QCS”de bahsedilen GSAS ile ilgili kriterler zorunludur.

Aşağıdaki durumlarda sertifika reddedilir ve proje sertifika almaz:

 

GSAS-D&B Sertifikası ve Teşekkür Plaketi

Projenin başarıyla tamamlanmasının ardından, GSAS D&B Sertifikası'nı alır ve talep üzerine, GSAS değerlendirmelerine uygunluğu ve GSAS D&B sertifikasının gerekliliklerini başarıyla tamamladığı için elde edilen GSAS Yıldız derecesini gösteren bir ‘Takdir Plaketi’ alır.

GSAS Değerlendirme Sistemi Nasıl Çalışır?

GSAS Ağırlıkları

GSAS Ağırlığı, kapsamlı bir AHP çalışmasının ardından GSAS Trust tarafından tahsis edilen, kriterin göreceli önemini yüzde olarak gösterir. Her kategorinin toplam ağırlığı, o kategoriye ait kriterlerin bireysel ağırlıklarının toplanmasıyla belirlenir.

GSAS Seviyeleri

GSAS Seviyesi, kriterin gerekliliklerine uygunluk derecesini gösterir ve en düşük -1'den en yüksek 3'e kadar değişir. Seviye, bir kriter için doğrulama sonrasında GSAS Trust tarafından onaylanır.

GSAS Puanları

Her kriter, yüzde ağırlığının kriter düzeyi ile çarpılmasıyla hesaplanan sayısal değer puanına sahiptir. Puan, GSAS Trust tarafından sağlanan GSAS puanlama tablosuna göre otomatik olarak hesaplanır.

Projenin toplam puanını hesaplamak için kullanılır.

GSAS Derecelendirmeleri

GSAS Derecelendirmesi, projenin genel başarısını gösterir ve tüm kriterlerin bireysel puanlarının toplanmasıyla belirlenir. Her sertifika türünün kendine özgü bir derecelendirme terminolojisi vardır. GSAS Design & Build, 1 ile 6 arasında değişen yıldız sayısına dayalı altı derecelendirmeye sahiptir.

GSAS İnşaat Yönetimi'nin en düşük “D Sınıfı” ve en yüksek “A Sınıfı” olmak üzere beş derecelendirmesi bulunmaktadır. GSAS Operasyonları en düşük ‘Bronze’ ve en yüksek ‘Diamond’ olmak üzere beş derecelendirmeye sahiptir.

GSAS Sertifikaları Nelerdir?

GSAS'ın proje aşamalarının tamamı boyunca (Tasarım, İnşaat ve İşletme aşamaları) geliştirmenin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için inşaat sektörüne sunduğu üç tür sertifika programı vardır. Sertifika programlarının türleri aşağıdaki gibidir:

GSAS Trust, projenin hedeflenen GSAS belgelendirme programlarının gerekliliklerine uygunluğunun tanınması amacıyla geliştirmeye GSAS sertifikası veren onaylayıcı kuruluştur. GSAS Trust, projenin değerlendirmesini ve geliştirme sertifikalarını yönetir.

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi