collectionTop

Yeşil Bina Nedir?

<
Resim

Yeşil Bina Nedir?

Artan çevresel endişelerin işaret ettiği bir dönemde, inşaat ve tasarım sektörleri önemli bir dönüşüm geçiriyor. Yeşil bina, yerleşim yerlerini doğa ile uyumlu hale getirmeyi amaçlayan, sürdürülebilirlik ve çevre dostu olmayı teşvik eden önemli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu yazıda, yeşil bina temellerine, faydalarına ve uygulamasını yönlendiren prensiplere derinlemesine bakacağız.

 

Yeşil Bina Yaklaşımı Nedir?

Yeşil bina, aynı zamanda sürdürülebilir veya çevre dostu bina olarak da bilinir ve kaynak verimliliği, çevresel sorumluluk ve sakinlerin refahını vurgulayan bir tasarım ve inşaat yaklaşımını içerir. Yeşil Bina Doğal kaynakları ve ekosistemleri ağır şekilde yüklüyor olabilecek geleneksel inşaat uygulamalarının aksine, yeşil bina çevreye olan olumsuz etkisini en aza indirgemeyi ve olumlu katkılarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

 

Yeşil Bina Temel Prensipleri Nelerdir? 

  1. Enerji Verimliliği: Yeşil binanın temel prensiplerinden biri enerji tüketimini azaltmaktır. Bu, enerji verimli cihazlar, aydınlatma ve HVAC sistemlerinin kullanımıyla, etkili yalıtım ve binaların doğal ışık ve ısıyı en üst düzeye çıkarmak için doğru yönlendirmesi ile elde edilir.

 

  1. Su Tasarrufu: Yeşil binalar, düşük akışlı armatürlerin, yağmur suyu toplama sistemlerinin ve minimal sulama gerektiren yerli peyzajın kullanımıyla su verimliliğine öncelik verir. Bu, su kıtlığı sorunlarını hafifletmeye yardımcı olur ve yerel su kaynaklarına olan baskıyı azaltır.

 

  1. Sürdürülebilir Malzemeler: Yapı malzemelerinin seçimi, yeşil inşaatın önemli bir rolünü oynar. Geri dönüştürülmüş, hızla yenilenebilir veya yerel kaynaklardan elde edilen malzemeler, kaynakların taşınması ve çıkarılmasıyla ilişkilendirilen çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, yeşil binalar inşaat ve yıkım sırasında atığı en aza indirmeye odaklanır.

 

  1. İç Hava Kalitesi: Sağlıklı iç hava kalitesini sağlamak, yeşil inşaat için büyük önem taşır. Düşük VOC (uçucu organik bileşikler) içeren boyalar, kaplamalar ve malzemelerin kullanımı, uygun havalandırma sistemleri ile birlikte, sakinlerin refahı ve konforuna katkıda bulunur.

 

  1. Arsa Seçimi ve Arazi Kullanımı: Bir binanın konumu sürdürülebilirliği büyük ölçüde etkileyebilir. Yeşil binalar genellikle kentsel yayılmayı önlemek için eski sanayi sahalarını veya mevcut altyapısı olan alanları önceliklendirir. Ayrıca, düşünceli arazi planlaması toplu taşıma kullanımını teşvik edebilir ve kişisel araçlara olan bağımlılığı azaltabilir.

 

  1. Yenilenebilir Enerji: Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, yeşil binanın bir özelliğidir. Temiz enerjiyi yerinde üreterek, binalar karbon ayak izini ve fosil yakıtlara olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltabilir.

 

Yeşil Binaların Faydaları Nelerdir?

  1. Çevreyi Koruma: Azaltılmış enerji tüketimi, en aza indirgenmiş atık üretimi ve sürdürülebilir malzeme seçimleri, doğal kaynakları ve ekosistemleri koruyarak ekolojik ayak izini azaltır.

 

  1. Maliyet Tasarrufu: Yeşil bina özelliklerini uygulamanın ilk maliyetleri yüksek olabilir, ancak genellikle enerji ve su faturalarında uzun vadeli tasarruflarla dengeleyebilirler. Ek olarak, çevre dostu mülklere olan artan talep, gayrimenkul değerini artırabilir.

 

  1. Sağlık ve Konforun İyileştirilmesi: Yeşil binalar, sakinlerin sağlığını ve refahını önceliklendirir, daha iyi iç hava kalitesi, doğal ışık ve sıcaklık düzenlemesi sunar. Bu, artan verimliliğe ve azalan sağlık sorunlarına yol açabilir.

 

  1. Geliştirilmiş İtibar: Yeşil bina yatırımı yapan işletmeler ve kuruluşlar, sürdürülebilirliğe ve sosyal sorumluluğa olan bağlılıklarını gösterirler. Bu, firmalar, müşteriler ve çalışanlarının gözünde itibarlarını artırabilir.

 

Yeşil Bina Uygulamaları Nelerdir?

Yeşil Bina Sertifikası Nedir?

Birçok ülke yeşil binalar için kendi koşul ve gereksinimlerine göre kendi standartlarını geliştirmiştir. Bunlar arasında uluslararası kapsamda en popüler olan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) bina ve kent ölçeğinde çevresel sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koymaktadır. Diğer bir derecelendirme sistemi olan BREEAM İngiltere’de kurulmuş ve uluslararası standartlarını Orta Doğu bölgesi ve Hollanda için geliştirmektedir. Green Star Avustralya, Güney Afrika ve Yeni Zelenda’da kullanılmaktadır.

Binaları çevresel etkilerine göre değerlendiren pek çok sistem geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor. Dünyada birçok yeşil bina sertifika sistemi var. Bölgelere göre çeşitlilik sağlayabilirler. Her sertifika sisteminde ve sertifika sisteminin altındaki farklı yapı tipolojilerinde farklı sertifika tipleri mevcuttur. Bu sertifikalar ile yapılan tasarımın belgelenmesi sağlanılır. Kurumlara prestij sağlar. Bilinçli tüketici sayısını arttırarak teşvik sağlar.

ERKE Yeşil Bina Danışmanlığı Kapsamındaki Hizmetlerimiz;

LEED Danışmanlığı,
LEED Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi, 1998 yılında Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş ve en çok tercih edilen sertifika sistemidir. Geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevresel sorumluluk sahibi ve daha yüksek performanslı yapıları tanımlayan gönüllülük esaslı bir standarttır. Toplamda 110 puan üzerinden değerlendirilir. Yalın, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere 4 farklı sertifika seviyesi vardır. LEED sisteminde binalar 9 ana başlık altında değerlendirilir. Bu ana başlıklar aşağıdaki gibidir;

-Bütünleşik Süreç Yönetimi (Integrative Process)

-Yer Seçimi ve Ulaşım (Location and Transport)

-Sürdürülebilir Araziler (Sustainable Sites)

-Su Verimliliği (Water Efficiency)

-Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere)

-Malzeme ve Kaynaklar (Materials and Resources)

-İç Mekan Hava Kalitesi (Indoor Environmental Quality)

-Tasarımda İnovasyon (Innovation & Design)

-Bölgesel Öncelik (Regional Priority)

BREEAM Yeşil Bina Danışmanlığı,
BREEAM, 1990 yılında İngiltere’de BRE tarafından geliştirilen Yeşil Bina derecelendirme sistemidir. Bina ölçeğinde çevresel sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koymaktadır. Toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilir. Binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapı olduğu Pass, Good, Very Good, Excellent ve Outstanding olmak üzere 5 farklı seviyeye göre derecelendirilir. BREEAM sisteminde binalar alan kullanımı ve ekoloji, bina yönetimi, sağlık ve memnuniyet, enerji, ulaşım, malzemeler, atıklar, su, kirlilik ve inovasyon gibi başlıklarda puanlanır.

WELL Yeşil Bina Danışmanlığı,

 WELL Bina Standartları (WELL) bina kullanıcılarının sağlıklı mekanlarda yaşamasına odaklanır. Son on yılda, yeşil bina standartları ve standart belirleme kuruluşları, bina endüstrisinin pazar dönüşümüne doğru önemli adımlar attı ve bu sayede yeşil binaların ve çevreye duyarlı bina uygulamalarının dünya çapında hızla ilerlemesini sağlandı.Aynı dönemde, insan sağlığını ve refahını arttırma stratejileri, bina standartlarının gelişiminde etkili bir rol oynayamamıştır. İnsan sağlığını ve konforunu bina uygulamalarında ön plana çıkarmanın sadece gezegen için değil, aynı zamanda bina kullanıcıları için daha sağlıklı olan binaları yeniden keşfetme zamanının geldiğine inanıyoruz.

Fitwel Yeşil Bina Danışmanlığı,

Fitwel, tasarım ve operasyonel stratejilerde hedeflenen iyileştirmeler yoluyla sağlık ve üretkenlik sonuçlarını iyileştirmek için binaları optimize etmeye yönelik bir sertifika sistemidir.Fitwel, bina kullanıcılarının ve çevrede topluluklarının refahını desteklemek için geliştirilen, daha sağlıklı bir geleceği desteklemeyen bir sertifika sistemidir. Fitwel yapıların, boyutu, inşaat yılı veya konumu ne olursa olsun daha sağlıklı yapıları teşvik edecek stratejiler etrafında geliştirilmiştir.

Envision Yeşil Bina Danışmanlığı,

Kar amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluş olan “Institute for Sustainable Infrastructure (ISI)” tarafından verilen bu sertifikanın Envision Sürdürülebilirlik Profesyoneli (ENV SP) olan ISI tarafından onaylanması gerekmektedir. Envision SP olabilmek için ISI tarafından verilen eğitimleri aldıktan sonra, yine ISI tarafından yapılan bir sınavın kazanılması gerekmektedir.

EDGE Yeşil Bina Danışmanlığı,

EDGE Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC tarafından, gelişmekte olan pazarlar için üretilmiş bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir. EDGE yazılımı ile proje yöneticilerinin tasarımlarını optimize edebilmeleri için ölçülebilir bir yöntem sunmaktadır. Sertifikasyona hak kazanan yapılarda enerji, su ve malzemedeki gömülü enerjide minimum %20 tasarruf sağlanması gerekmektedir.EDGE; binaların karbon salınımını azaltırken aynı zamanda işletme giderlerini de düşürmektedir.  EDGE yazılımı yerel maliyetler ve konuma bağlı iklim datalarından yararlanarak çalışmaktadır. Bu sayede gerçeğe yakın, projeye özgün sonuçlar elde edilebilmektedir.

GSTC Yeşil Bina Danışmanlığı,

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) Kriterleri sürdürülebilir turizme ilişkin ortak bir an-layış sağlamak adına oluşturulmuştur. Kısaca - “GSTC-D” - olarak da bilinen GSTC Destinasyon Kriterleri, herhangi bir turizm destinasyonunun ulaşmayı amaçlaması gereken minimum seviye-dir. Sürdürülebilirlik kriterleri dört ana konu etrafında düzenlenmiştir:

1. Sürdürülebilir yönetim
2. Sosyal ve ekonomik
3. Kültürel
4. Çevresel

Pasif Ev Tasarımı ve Danışmanlığı,

Pasif ev; binanın ekolojik ayak izini azaltan bir binada enerji verimliliği için gönüllü bir standarttır. Sertifikalandırma ısıtma veya soğutma için çok az enerji gerektiren düşük enerjili binalarla sonuç-lanır. Soğuk iklim bölgelerine uygun geliştirilmiş pasif ev kavramı, enerji etkin tasarım paramet-releriyle, uygulandığı ülkelerde oldukça yüksek enerji performansı sağlamaktadır. Almanya’da geliştirilen pasif ev prensibi ile ısı yalıtımı, hava sızdırmazlık, ısı köprüsüz tasarım, yüksek verimli pencere ve ısı geri dönüşümlü havalandırma kavramları standartlaştırılarak bina-larda, mevcut yapılara oranla %90’a varan enerji tasarrufu elde etmiştir. 

GSAS Yeşil Bina Danışmanlığı,

Global Sustainability Assessment System (GSAS) binaları ve altyapıyı sürdürülebilirlik etkileri açısından değerlendirmek ve derecelendirmek için tasarlanmış, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk entegre ve performansa dayalı sistemdir. 2007'de Gulf Organization for Research and Development (GORD) tarafından; Pennsylvania Üniversitesi'ndeki TC Chan Center, Georgia Tech Research Institute Mimarlık Okulu ve diğer tanınmış uzmanlık ofisleri ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. GSAS kriterleri, binaların enerji ve su tüketimi ile iç ortam performansının ölçülmesini içerir. GSAS kriterlerinin bir binanın tasarımına ve inşasına uygulanması, binanın genel kalitesinin, bakım gereksinimlerinin ve ömrünün iyileştirilmesine katkıda bulunur.

 

Yeşil Bina Örnekleri Nelerdir?

ERKE 2007 yılından bu yana 150'nin üstünde Yeşil Bina projesi tamamlamıştır. ERKE'nin Üsküdar Kısıklı'daki ofisi LEED Platin seviyesinde sertifikalandırılmıştır. En yüksek Yeşil Bina Sertifikası ile ödüllendirilen ofisimiz iyi bir Yeşil Bina örneğidir.

Tamamladığımız diğer Yeşil Bina Örneklerini projelerimiz sayfasından inceleyebilirsiniz.

 

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi