cfd analizi

CFD ANALİZİ

ERKE olarak, yapı sektöründe CFD simülasyonları ile sürdürülebilir, enerji verimli ve maliyet efektif çözümleri 6 ayrı başlık altında sunmaktayız.

• Termal Konfor ve Havalandırma
• Yangın ve Duman Simülasyonu
• Rüzgar Yükü Hesabı
• Yaya seviyesi Konfor Analizi
• Otopark Simülasyonu
• Data Center Yerleşimi
• Termal Konfor ve Havalandırma

Termal Konfor ve Havalandırma – CFD Analizi

 CFD simülasyonları vasıtasıyla bina kullanıcıları için termal konfor, iç mekan hava kalitesi ve standartlara uygun havalandırma şartları sağlanırken,
  • Ön tasarım aşamasında dizayn geliştirme süresi ve bütçesi azalır
  • Farklı hava hızları, sıcaklıkları ve bağıl nem için parametrik simülasyonlar yaparak optimum bir tasarım ortaya çıkar
  • Giriş ve çıkış havasının iç mekandaki izlediği yolu grafiksel olarak ortaya koyarak homojen bir havalandırma ve hava sıcaklığı dağılımı ortaya çıkar
  • Dış cephenin ve iç mekandaki ısı kazanç faktörlerinin hava sıcaklık değişimine olan etkisi ortaya çıkar
  • Doğal havalandırma ve mekanik havalandırmanın etkileri ortaya çıkar
• Yangın ve Duman Simülasyonu: Yangın anında dumanın iç ortamdaki dağılımı, etkileri, risk potansiyeli ve bina kullanıcılarının yangından kaçış senaryoları modellenir.
• Rüzgar Yükü Hesabı: Bina cephe yükleri statik proje için modellenir.
• Yaya seviyesi Konfor Analizi: Master plandaki rüzgar dağılımı ve yaya seviyesi konforu modellenir.
• Otopark Simülasyonu: CFD simülasyonları vasıtasıyla otoparklardaki araç egzozlarından çıkan kirletici gazların iç mekandaki dağılımı, kirleticilerin ortamdan bertaraf edilebilmesi için uygun menfez ve  jet fan yerleşimleri ve doğal havalandırma stratejileri modellenir.
• Data Center Yerleşimi: İç ortamın efektif bir şekilde soğutulması için klima cihazlarının, menfezlerin ve ekipmanların en doğru yerleşim şekli modellenir.