EDGE Sertifikası I Yeşil Bina Sertifika Sistemi

EDGE Sertifikası Nedir?

EDGE Sertifikası (Excellence in Design for Greater Efficiencies),bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir. EDGE Sertifikası proje yöneticilerinin tasarımlarını optimize edebilmeleri için ölçülebilir bir yöntem sunmaktadır.

EDGE Sertifikasına hak kazanan yapılarda enerji, su ve malzemedeki gömülü enerjide minimum %20 tasarruf sağlanması gerekmektedir. Aynı zamanda binaların karbon salınımını azaltırken işletme giderlerini de düşürmeyi amaçlar.EDGE Sertifikası'nın Seviyeleri Nelerdir?

EDGE sertifikası üç seviyede derecelendirilir:

  • LEVEL 1: EDGE Certified: Enerji, su ve malzemelerdeki gömülü enerjide minimum %20 verimlilik sağlayan projelere verilir.
  • LEVEL 2: EDGE Advanced (Zero Carbon Ready): %40 enerji tasarrufu yapan yapılara verilir.
  • LEVEL 3: Zero Carbon: Yeni binaların 2030 yılına kadar sıfır karbon olması ve tüm binaların 2050 yılına kadar sıfır karbon olması için küresel çaptaki girişimlere destek veren yapılara verilir.

EDGE Sertifikası'nın Neden Tercih Edilir?

EDGE Sertifikası, erken tasarım aşamasında teknik çözümlerin keşfedilmesini sağlayarak işletme giderlerini ve çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Kullanıcının yeşil önlemleri seçmesi ve bilgi girişleri temel alınarak, öngörülen operasyonel tasarrufları ve azaltılmış karbon emisyonlarını ortaya koyar. Bu da yeşil bina için ikna edici bir iş gerekçesi oluşturur.


EDGE Sertifikası'nın koşulları nelerdir?

EDGE Sertifikası, Enerji, Su ve Malzemeler olmak üzere üç kategoride minimum %20 verimlilik sağlandığında verilir. Basit bir geçer/kalır sistemi, operasyonel enerji, su ve malzemelerdeki gömülü enerjide %20 tasarruf sağlanıp sağlanmadığını gösterir.


EDGE Sertifikasyon Süreci nasıl işler?


EDGE Sertifikası

EDGE Sertifikası süreci, proje belgelerinin denetlenmesini ve tasarımın EDGE uyumluluğunu doğrulamayı içerir. EDGE Sertifika uyumluluğu için tasarım incelemesi ve saha denetimi gereklidir..


ERKE olarak akredite EDGE uzmanlarından oluşan ekibimizle 2007 yılından bu yana 150’nin üstünde Yeşil Bina projesinin danışmanlığını üstlendik. Aktif olarak ülkemizde ve İngiltere, İsviçre, Malta, İtalya Güney Kore, Suudi Arabistan, Mısır olmak üzere birçok ülkede 70’in üzerinde Yeşil Bina projemize danışmanlık etmeye devam ediyoruz.


EDGE Sertifikası Almanın Avantajları Nelerdir?

Çevresel: Azaltılmış enerji tüketimi, su koruma ve ekolojik ayak izinin minimize edilmesi.

Ekonomik: Verimlilik sayesinde maliyet tasarrufları, mülk değeri artışı ve potansiyel finansal teşvikler.

Sağlık & Konfor: İyileştirilmiş iç mekan hava kalitesi ve geliştirilmiş termal konfor.

Markalaşma: Pazarda ayrışma ve şirket itibarında artış.

Risk Yönetimi: Mevzuatlara karşı geleceğe hazırlıklı olma ve sağlamlık.

Paydaş Bilinci: Yeşil odaklı yatırımcıları çekme potansiyeli ve çalışan memnuniyetinin artırılması.

EDGE Sertifikası, hem çevreye hem de paydaşlara fayda sağlayan kaynak verimli binaları teşvik eder.


EDGE Sertifikası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Nasıl Katkıda Bulunur?

EDGE Sertifikası, özellikle sürdürülebilir şehirler, sorumlu tüketim ve iklim eylemi ile ilgili olanlar olmak üzere BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile doğrudan uyumludur. Enerji verimli ve sürdürülebilir bina uygulamalarını teşvik ederek, EDGE daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunur.


Hangi Tür Binalar EDGE Sertifikası Alabilir?

Fabrikalar, Oteller, Ticari Mekanlar, Hastaneler, Okullar ve Konutlar yani tüm bina türleri EDGE Sertifikası alabilir. Mevcut Binalar ve Renovasyon projeleri için de EDGE Sertifikası alınabilir.


EDGE Sertifikası Almanın Maliyeti Nedir?

EDGE Sertifikasyon maliyeti, projenin boyutuna, bölgeye ve dahil olan sertifika veren kuruma bağlı olarak değişebilir. Ücretler kayıt, denetim ve sertifikayı kapsar. Kesin rakamlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


EDGE Sertifikasının Uluslararası Olarak Önemi Nedir?

EDGE Sertifikası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Dünya Bankası Grubu ile olan ilişkisi nedeniyle uluslararası tanınırlık kazanmıştır. Ayrıca, yükselen pazarlardaki etkisi ve sürdürülebilir inşaat uygulamalarını teşvik etmedeki rolü, global itibarını daha da güçlendirmiştir.Projeler