elektrik projeELEKTRİK PROJE

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Danışmanlık, 2007 yılında Elektrik Proje Tasarım ve Danışmanlık Hizmeti vermek üzere kurulmuş, 2009 yılından itibaren de Yeşil Bina Danışmanlığı, Ürün-Malzeme Danışmanlığı, Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ve Aydınlatma Danışmanlığı konuları ile hizmet kapsamını genişletmiştir.

1994 yılından itibaren edindiği profesyonel proje ve uygulama tecrübesi ile Elektrik Proje Tasarımı, Elektrik Tasarım ve  Uygulama Danışmanlığı, Aydınlatma Danışmanlığı konularında hizmet vermektedir.

ERKE ekibi, tasarımlarını sürdürülebilirlik kapsamında ele alır ve sistemleri, ‘enerji verimliliği’, ‘insan sağlığı’ ve ‘ekolojik denge’ konularını ön planda tutarak; insan, doğa ve ekonomi üçgeninde irdeler. Elektrik maliyetlerinin minimize edilebilmesi, sistem güvenliğinin maksimum seviyede sağlanabilmesi için en yüksek verimlilikte kurgulanan ve tasarlanan projeler, mühendislik açısından başarılı olduğu kadar; kullanıcılara konforlu ve sürdürülebilir yapılar sunma iddiasındadır. Bununla birlikte, enerji kalite ve sürekliliğine, iç mekan konforuna, insan hayatı ve güvenliğine en üst seviyede önem verilerek uluslararası standartlarda projelere imza atmaktadır. ERKE Elektrik Proje & Danışmanlık ve Aydınlatma Danışmanları ekibi, tamamı konusunda uzman elektrik mühendislerinden oluşmaktadır. Tecrübeli mimar, makine ve çevre mühendislerinden oluşan Yeşil Bina uzmanları ile ERKE, projeleri bütünleşik olarak ele almaktadır.

ERKE’nin Elektrik Proje Kapsamında Verdiği Hizmetler;

 • Elektrik Proje Tasarımı
 • Elektrik Tasarım ve Uygulama Danışmanlığı
 • Aydınlatma Tasarım ve danışmanlığı

ERKE’ nin Orta Gerilim, Alçak Gerilim ve Zayıf Akım Tesisleri ve Enerji Nakil Hatları Elektrik Proje Tasarımı konularında verdiği tasarım hizmetleri içeriği;

 • Mühendislik etütlerinin yapılması,
 • Avan ve uygulama projelerinin hazırlanması,
 • İhale dosyalarının hazırlanması.

ERKE’ nin, Orta Gerilim, Alçak Gerilim ve Zayıf Akım Tesisleri ve Enerji Nakil Hatları konularında Elektrik Tasarım ve Uygulama konularında verdiği danışmanlık hizmetleri içeriği;

Tasarımı başka ekiplerce yapılmış Elektrik Tasarım Danışmanlığı hizmet içeriği;

 • Konsept proje danışmanlığı,
 • Projelerin uluslarası standartlara uygun olarak tasarlanması konusunda danışmanlık,
 • Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması.

Elektrik Uygulama Danışmanlık hizmetleri içeriği;

 • İhale süreç danışmanlığı,
 • Proje yönetimi,
 • Sahada süreç ve kalite yönetimi.

ERKE’ nin Aydınlatma Tasarım ve Danışmanlığı konularında verdiği hizmetlerin içeriği;

 • Enerji etkin, iç mekan konforu sunan ve estetik aydınlatma konseptinin oluşturulması,
 • Gün ışığı modellemeleri ile güneşten faydalanma verilerinin değerlendirilmesi ile aydınlatma ve otomasyon sistemlerinin tasarlanması,
 • Işık kirliliği analizlerinin yapılması,
 • Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması,
 • Fizibilite çalışmalarının yapılması,
 • İhale süreç danışmanlığı,
 • Proje yönetimi,
 • Sahada süreç ve kalite yönetimi.

REFERANSLAR