Enerji Etüdleri

Enerji Etüdleri

ERKE bünyesindeki uzman mühendislerden oluşan ekipler tarafından, enerji verimliliği odaklarını ve miktarlarını tespit etmek, binalarda etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak amacıyla enerji verimliliği etüt çalışmaları yapılmaktadır.

Kullanılan özel araçlar ve portatif ölçüm cihazları ile yürütülen enerji verimliliği etüt çalışmaları sonucunda binanın mevcut durumu ve enerji verimliliği potansiyeli tespit edilerek, işverene rapor halinde sunulmaktadır.

 

Enerji Etüdü Nedir?

Binanın mevcut mekanik ve elektrik tesisatının durumunun değerlendirildiği ve yapılması gereken iyileştirmelerin belirtildiği bir analiz çalışmasıdır.

Tüm binalar açıldıktan sonra zamanla sık ve hor kullanma, bakımsızlık ve yaşlanma gibi sebeplerle yıpranmaktadır. Elektromekanik sistemler de aynı şekilde ilk günkü performanslarında çalışamamaktadırlar. Mevcut işletme koşullarının ve elektromekanik sistemin performansı enerji etüdleri ile tespit edilir. Yapılan bu tespitler sonucunda gerekli iyileştirmeler raporlanır.

Bu çalışma sonucunda detaylı bir enerji etüdü raporu hazırlanmaktadır.

Enerji Verimliliği etüd çalışmaları;

  • Veri toplama,
  • Ölçüm,
  • Sonuçların Analizi ve Raporlanması,

Olmak üzere 3 temel aşamadan oluşmaktadır.