enerji kimlik belgesi

EKB (Enerji Kimlik Belgesi)

ERKE, Enerji Kimlik Belgesi’ni hazırlarken, proje tasarım konusunda tecrübeli mimar, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan uzman kadrosuyla müşterilerine enerji etkin ve ekonomik bir binaya sahip olmaları konusunda danışmanlık hizmetini de içeren bütünleşik bir hizmet sunmaktadır.

Enerji Verimliliği

Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır. Bu nedenle günümüzde yenilenebilir enerjinin kullanımı ve enerji verimliliği zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir.

 

Enerji Kimlik Belgesi

Ülkemizde 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde yayınlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği gereği; binalarda enerjinin etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla mevcut ve yeni binalara EKB (Enerji Kimlik Belgesi) alınması gerekmektedir. 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren, sanayi tesisleri, kullanım ömrü 2 yıldan kısa olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2′ nin altında olan binalar, ısıtma ve soğutmasına ihtiyaç duyulmayan depo, ardiye, atölye vb. binalar haricindeki tüm yeni binalara Enerji Kimliği Belgesi hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Mevcut binalar için de 01 Ocak 2020 tarihine kadar alınmalıdır.

Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji performansları, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı saalım seviyesi, yalıtım özellikleri ve kullanılan ısıtma soğutma sistemlerinin verimlilikleri ile ilgili bilgi içeren belgedir. Projeleri BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliğine uygun olmayan binalar ve Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalara ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmeyecektir.

Enerji Kimlik Belgesi’nde bina sınıflandırmaları A sınıfından G sınıfına kadar yapılmaktadır. A sınıfı en verimli seviyeyi ifade ederken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi ifade etmektedir. Yeni yapılacak yada yapımı devam etmekte olan binaların yapı ruhsatını alabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi sınıfının minimum C sınıfında olması gerekmektedir. Mevcut binalar için böyle bir gereklilik bulunmamaktadır.

 

BEP Yönetmeliğine Uygun Enerji Kimlik Belgesi

BEP (Bina Enerji Performansı) Yönetmeliği‘ne uygun EKB (Enerji Kimliği Belgesi) düzenleme yetkisi, bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlara verilmiştir ve ERKE, Enerji Kimlik Belgesi düzenleme konusunda bakanlıkça yetkilendirilmiştir. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.