EPD Belgesi, "Çevresel Ürün Beyanı" anlamına gelir ve bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini şeffaf, doğrulanabilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde gösteren bir belgedir.

 

EPD Belgesi Nedir?

EPD Belgesi, "Environmental Product Declaration", ISO 14025 ve ISO 14040 standartlarına uygun olarak oluşturulan, bir ürünün veya hizmetin yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yöntemi kullanılarak çevresel açıdan şeffaf üretim politikasına sahip olduğunu beyan eden bildirimlerdir.

 

 

EPD Belgesinin Amacı

EPD Belgesinin amacı, ürün veya hizmetlerin çevresel performansını açıklamak ve şeffaf bir üretim politikasını desteklemektir. Aynı zamanda Avrupa Yapı Ürünleri yönetmeliğine uyum sağlayarak binaların kalitesini artırabilir ve pazarlama değerini yükseltebilir.

 

EPD Belgesinin sağladığı avantajlar nelerdir?

EPD belgeleri, ürünlerin çevresel performansını açıkladığı için uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar. Ayrıca ürün yeniliği, sürdürülebilirlik hedefleri ve döngüsel ekonomi stratejilerini destekleyebilir. EPD Belgesinin Faydaları arasında pazar farklılaşmasının iyileştirilmesi, müşteriler için bilinçli karar verme imkanı ve yeşil bina sertifikasyonlarının kolaylaştırılması bulunmaktadır. Ayrıca, kurumsal sürdürülebilirlik sorumluluğuna ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığı gösterir.

epd belgesinin sağladığı avantajlar

 

LCA Yaşam Döngüsü Analizi Nedir?

LCA Çalışması (Life Cycle Assessment), bir ürünün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendiren bir yöntemdir.

 

EPD Belgesi Hazırlanırken Neden LCA Kullanılır?

EPD Belgesi, bir ürünün çevresel etkilerini ham madde çıkarımından imha sürecine kadar olan tüm yaşam döngüsü boyunca standartlaştırılmış ve doğrulanmış bir şekilde iletmek için ürünün yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yöntemi kullanılır.

 

EPD Sertifikası Almak İsteyen Bir Şirket Ne Yapmalıdır?

EPD Sertifikası almak isteyen bir şirket, yaşam döngüsü değerlendirmesi ve EPD geliştirme konusunda deneyimli bir EPD Danışmanı ile görüşmelidir. EPD Belgesi Danışmanı, şirketi süreç boyunca yönlendirecek ve ilgili standartlara uygunluğun sağlanmasına yardımcı olacaktır.

 

EPD belgesinin içeriği nedir?

EPD belgeleri, ürün veya hizmetin çevresel performansını, ekolojik ayak izini, emisyon değerlerini, üretim sürecini, enerji ve kaynak kullanımını, çevresel etkileri ve daha fazlasını kapsayan ayrıntılı bir analiz sunar.

 

EPD belgeleri yeşil binalar için neden önemlidir?

EPD belgeleri, yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde (örneğin LEED ve BREEAM) önerilir veya kullanılır. Bu belgeler, yeşil binaların malzemelerinin çevresel performansını ölçmek ve belgelemek için önemlidir.

 

EPD International Kimdir?

EPD International, çevresel ürün beyanlarını (EPD'ler) işleten IVL İsveç Çevre Araştırma Enstitüsü'nün bir yan kuruluşudur; küresel çevresel sorunları ele almak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla çeşitli ürün ve hizmetler için erişilebilir ve Çevresel Ürün Beyanları için üçüncü parti doğrulayıcılık hizmeti sağlar.

 

EPD Belgelerinin Doğrulanması Zorunlu Mudur?

EPD belgeleri doğrulanması zorunlu değildir ancak belgenin uluslararası geçerliliği ve beyanların güvenilirliğinin kanıtlanması için doğrulanma gereklidir.

EPD belgeleri üçüncü taraflarca doğrulanmasının ana amacı, sunulan bilgilerin doğru, güvenilir ve standart yöntemlere dayalı olduğunu kanıtlamaktır.

Üçüncü taraf doğrulamanın gerekliliği, EPD Sertifikalarının hangi program veya standardın altında oluşturulduğuna bağlıdır. Bazı EPD Sertifikası programlarında, üçüncü taraf doğrulama zorunludur.

 

Hizmetler İçin EPD Belgesi Alınabilir Mi?

Evet, EPD belgeleri (Çevresel Ürün Beyanları) hem ürünler hem de hizmetler için alınabilir. EPD' ler genellikle ürünlerle ilişkilendirilse de, yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yöntemi hizmetlere de uygulanabilir. Bu bağlamda, EPD' deki "ürün" terimi daha geniş bir anlamda anlaşılabilir ve hem somut ürünleri hem de soyut hizmetleri kapsar.

Hizmetler için LCA, o hizmetin verilmesiyle ilişkilendirilen tüketilen kaynaklardan çıkarılan atığa kadar tüm çevresel etkileri dikkate alır. Örneğin, bir taşıma hizmeti için bir EPD, yakıt tüketimi, araç üretimi ve bakımı, emisyonlar ve altyapı etkileri gibi faktörler dikkate alınır.

 

EPD Belgesinde Hangi Etki Kategorileri Bulunmaktadır?

Bir Çevresel Ürün Beyanı (EPD), ürünlerin çevresel etkileri hakkında, bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) temelinde kapsamlı bir rapor sunar.

Bir EPD belgesinde yaygın etki kategorileri arasında Küresel Isınma Potansiyeli, Ozon Tükenmesi, Asidifikasyon, Ötrofikasyon, Foto-kimyasal Ozon Oluşumu, Abiyotik Kaynak Tükenimi, Su Kullanımı, Arazi Kullanımı, Enerji Kullanımı, Atık Oluşumu ve Toksisite bulunmaktadır. Spesifik kategoriler ve değerlendirme yöntemleri, Ürün Kategori Kuralları tarafından belirlenir.

EPD belgeleri, etkilerin kabul edilebilirliği hakkında bir yargıda bulunmadan paydaşların bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak şeffaf bilgiler sağlamayı amaçlar.

 

EPD Belgeleri Geçerlilik Süresi Nedir?

EPD belgesi (Çevresel Ürün Beyanı) 5 yıl geçerlidir. 5 Yıl sonunda yenileme yapılması gerekmektedir. Bununla beraber eğer üründe veya üretim sürecinde önemli değişiklikler olursa daha erken güncellenmesi gerekebilir. Geçerlilik süresi ve yenileme gereksinimleri, ulusal veya sektörel EPD programlarına ve kayıt kuruluşlarına göre değişiklik gösterebilir.

 

Sık Sorulan Sorular

İnşaat sektöründe, EPD Belgesi, bina malzemelerinin çevresel etkisini değerlendirmek için kullanılır ve bu da sürdürülebilir tasarımı ve yeşil bina sertifikasyonlarını destekler. Otomotiv endüstrisinde ise EPD Belgesi, araçların yaşam döngüsü çevresel performansını değerlendirmeye yardımcı olur ve bu da daha temiz bir üretim sürecine katkı sağlar.

EPD Belgesi, bir ürünün çevresel etkisi hakkında şeffaf ve doğrulanmış bilgi sağlayarak kurumsal sosyal sorumluluğa katkıda bulunur. Bu, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik ve şeffaflık ilkesi ile uyumludur ve bir şirketin itibarını ve paydaş güvenini artırır.

Evet, EPD Belgesi, çevresel olarak olumsuz etkileri olan ürünler için de hazırlanabilir. EPD Belgesinin amacı, bir ürünün çevresel performansını, olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte, yaşam döngüsü değerlendirmesine dayanarak şeffaf bir şekilde açıklamaktır.

EPD Belgesi, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisi hakkında şeffaf bilgiler sağlayarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunurlar. Bu veriler, üreticilerin süreçleri iyileştirmelerine, atıkları azaltmalarına ve daha sürdürülebilir seçimler yapmalarına yardımcı olur, böylece yenileyici bir ekonomik modeli teşvik eder.

EPD Belgesi, bir ürünün çevresel etkisi hakkında detaylı bilgi sağlayarak, organizasyonların tedarik zinciri yönetiminde bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olur. EPD Belgesi, şirketlerin ürünlerin ve tedarikçilerin çevresel performansını değerlendirip karşılaştırmasına olanak tanıyarak sürdürülebilirliği destekler.

Tamamlanan EPD’ler
Referanslar