Kurumsal Sürdürülebilirlik

ERKE  sürdürülebilirlik danışmanlığı kapsamında işverene çevresel etki kapsamında stratejik çözümler ve bu çözümler kapsamında raporlama hizmeti sunar.

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Saha seçimi, saha kullanımı, ulaşım planı, bina formu, yönelim, güneş-gölge analizi, pasif havalandırma, rüzgar analizi, bina kabuğu analizi, enerji verimliliği, gün ışığı analizi, iç mekan kalitesi, termal konfor, ısı adası etkisi, HVAC sistemleri, elektrik ve aydınlatma sistemleri, su verimliliği, test ve devreye alma gibi parametreleri içerir.

ERKE tarafından

Kurumsal Sürdürülebilirlik üst başlığında verilen hizmetler