ISO 14064-1ISO 14064-1

ISO 14064-1

Kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama çalışması, sebep olduğu sera gazı emisyonlarının hesaplanmasını ve raporlanmasını içerir. Her yıl için ayrı ayrı sera gazı envanteri çıkarılır ve sağlanan veriler ışığında yıllık ve aylık karşılaştırmalar yapılır.

ISO 14064-1 RAPORU

ERKE , Çalışma sonunda hazırlanan rapor, azaltım önlemlerini de içerir. Kurumsal Karbon ayak izi hesaplamaları, tercihe göre ISO 14064 standardında yapılabilir. Hesaplamaya Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon kaynakları yanında uygun görülen Kapsam 3 emisyonları dahil edilir. Çalışmanın aşamaları aşağıdaki gibidir:

ISO 14064-1 Çalışma sonucunda aşağıdaki somut çıktılar elde edilir.

  • Yönetim kademesine yönelik bilgilendirici proje başlangıç toplantısı
  • Kuumların sera gazı emisyonlarının hesaplanarak envanter oluşturulması
  • Sonuçları, karşılaştırmalı grafikleri ve azaltım tedbirlerini içeren ISO 14064 standardına uygun raporlama