Sera Gazı Emisyonu Raporlaması

Sera Gazı Emisyon Raporlama

Ülkemizde sera gazı emisyonlarının raporlama süreçleri 17 Mayıs 2014 tarihinde ve 29003 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir.

Yönetmelik kapsamında ulusal sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmını teşkil eden elektrik ve buhar üretimi, çimento, demir-çelik, seramik, kireç, kağıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi sağlanacaktır.

Yıllık emisyon raporlarının her yıl 30 Nisan tarihine kadar doğrulayıcı kuruluş yeterlilik belgesine sahip bir firma tarafından doğrulatılarak bakanlığa sunulması gerekmektedir.

 

ERKE olarak ;

 • İzleme Planının Hazırlanması
 • İzlemenin Yapılması (Takibi)
 • Yıllık Emisyon Raporlarının Oluşturulması
 • Doğrulayıcı Kuruluş & Bakanlık Onay Süreçlerinin Takibi

ile alakalı tüm süreçleri kapsayacak şekilde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

HİZMET KAPSAMIMIZ

 • Şirket çalışanlarının süreçler hakkında bilgilendirilmesi
 • Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin ve kaynak akışlarının belirlenmesi
 • Emisyon kaynaklarının ve noktalarının belirlenmesi
 • Kaynak akışı faaliyet verilerinin analizi
 • Ölçüm cihazlarının uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Faaliyet verisi ve ölçüm aletlerinin belirsizlik hesaplamaları
 • Sera gazı emisyon hesaplamaları
 • Risk analizi dokümanının oluşturulması
 • Prosedürlerin oluşturulması