collectionTop

Binalarda Enerji Etüdü

Tüm binalar açıldıktan sonra zamanla sık ve hor kullanma, bakımsızlık ve yaşlanma gibi sebeplerle yıpranmaktadır. Elektromekanik sistemler de aynı şekilde ilk günkü performanslarında çalışamamaktadırlar. Mevcut işletme koşullarının ve elektromekanik sistemin performansı enerji etütleri ile tespit edilir. Yapılan bu tespitler sonucunda gerekli iyileştirmeler raporlanır.

Enerji etüdü iki aşamadan oluşur;

  1. Ön Enerji Etüdü
  2. Detaylı Enerji Etüdü

Ön Enerji Etüdü : İşletme veya binalarda enerji ihtiyaçları belirlenir. İşletmeye veya binaya ait sistemler hakkında bilgi ve belgeler toplanır. Uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir.

Detaylı Enerji Etüdü : Ön etüt çalışmalarında elde edilen verilere göre, araştırma yapılması uygun bulunan konular için detaylı enerji etüdü çalışmaları yapılır. Veri toplama, ölçme çalışmaları ve bu çalışmaların hedefleri ve programları oluşturulur.

  • Yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 olan kamu binaları,
  • Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 olan ticari binalar,
  • Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler için zorunludur.

Enerji Etüdü Çalışmaları;

  • Binalarda her 7 yılda bir,
  • Sanayi tesislerinde 4 yılda

Kamu binalarında ise her 10 yılda bir yenilmesi gerekmektedir.

BİNA ENERJİ ETÜDLERİ ERKE bünyesindeki uzman mühendislerden oluşan ekipler tarafından, enerji verimliliği odaklarını ve miktarlarını tespit etmek, binalarda etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak amacıyla enerji verimliliği etüt çalışmaları yapılmaktadır.

Kullanılan özel araçlar ve portatif ölçüm cihazları ile yürütülen enerji verimliliği etüt çalışmaları sonucunda binanın mevcut durumu ve enerji verimliliği potansiyeli tespit edilerek, işverene rapor halinde sunulmaktadır.

string(2) "42"