collectionTop

Doğal Havalandırma Analizi

Yapı içindeki iç hava kalitesinin, insan sağlığı ve çalışma verimi üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Yapılan bazı çalışmalarda, insan yaşamının ortalama % 90’ını iç mekanlarda geçmektedir. İç mekanlardaki hava kirlilik seviyesi çoğu zaman dış ortamdan daha yüksektir. Bu nedenle iç ortamlarda uygun bir hava kalitesi sağlayan çözümlerin uygulanması tasarımcıların önde gelen sorumluluklarından biri olmaktadır..

İyi bir iç hava kalitesi oluşturulmasında, havalandırma tasarımı önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu tasarımlar enerji kullanımı gerektirmeyen, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma sağlayan, pasif yöntemleri içeren tasarımlar olması gerekmektedir. Çünkü enerji kullanımı sonucu oluşan çevre sorunlarının olumsuz etkileri günümüzde gittikçe daha fazla hissedilmektedir. Pasif sistemler kullanılarak, yapı içinde insan sağlığı ve çalışma verimi için gerekli olan konfor koşullarını, enerji kullanımı gerektirmeden belli oranlarda sağlamak mümkündür. Etkili bir doğal havalandırma ile ortamdaki kirleticiler dışarı taşınabilir ve soğutma sağlanabilir.

İklimsel veriler, bölgesel mikro-iklim ve iklimsel karakteristik özellikler ele alınarak doğal havalandırma stratejileri CFD analizleriyle belirlenmektedir. İnsan konforu dikkate alınarak bina enerji korunumu sağlanmakta, mekanik sistemlerdeki aktif iklimlendirme yükü azaltılmaktadır. Doğal havalandırma sistemleri ile gerekli taze hava taşınım yoluyla sağlanmaktadır. Yapılan simülasyonlarla birlikte mimarlar, uzun zaman kaybetmeden tasarımın ilk aşamasında rüzgar etkisini görsel olarak izleyerek, bina açıklıklarını(pencere, çatı pencresi, kapı vb) belirleyebilir, değerlendirebilir ve tasarıma uygun seçenekler oluşturabilirler.

  1. İyileştirilmiş İç Mekan Hava Kalitesi: Doğal havalandırma, kirleticileri ortadan kaldırarak ve temiz hava getirerek iç mekan hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. Bu, yolcular için daha iyi sağlık ve üretkenlik sağlar.
  2. Enerji Verimliliği: Doğal havalandırma, klima gibi enerji yoğun mekanik sistemlere olan ihtiyacı azaltır ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar.
  3. Artırılmış Konfor: Bina tasarımına doğal havalandırma dahil edilerek, daha iyi hava kalitesi ve sıcaklık kontrolü yoluyla iç mekan konforu iyileştirilir.
  4. Sürdürülebilir Tasarım: Doğal havalandırma, enerji kullanımını ve mekanik sistemlere bağımlılığı azaltarak sürdürülebilir tasarımı destekler.
  5. Azaltılmış Bina Bakımı: Mekanik sistemlere olan ihtiyacı azaltarak, bu sistemlerle ilgili bakım maliyetleri azaltılır.
  6. Artan Bina Değeri: İyileştirilmiş iç hava kalitesi, konfor ve enerji verimliliği sağlayarak, bir binanın değeri arttırılır.
  7. Daha İyi Bina Performansı: Doğal havalandırma analizi yoluyla mimarlar, doğal havalandırmanın etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için bina açıklıklarını değerlendirebilir ve optimize edebilir, bu da genel olarak daha iyi bina performansı sağlar.
string(2) "84"