collectionTop

Elektrik Proje Tasarımı

ERKE ‘ nin profesyonel elektrik mühendisleri , tasarımlarını sürdürülebilirlik kapsamında ele alır ve sistemleri, ‘enerji verimliliği’, ‘insan sağlığı’ ve ‘ekolojik denge’ konularını ön planda tutarak; insan, doğa ve ekonomi üçgeninde irdeler.

Elektrik maliyetlerinin minimize edilebilmesi, sistem güvenliğinin maksimum seviyede sağlanabilmesi için en yüksek verimlilikte kurguladığımız tasarımlar, mühendislik açısından başarılı olduğu kadar; kullanıcılara konforlu ve sürdürülebilir yapılar sunuyor. Bununla birlikte, enerji kalite ve sürekliliğine, iç mekan konforuna, insan hayatı ve güvenliğine en üst seviyede önem vererek uluslararası standartlarda projelere imza atıyoruz. Gerçekçi, uygulanabilir projelerin oluşturulmasına, ihale dosyaları ve projelerin uyumuna maksimum seviyede önem vererek; tasarım, ihale ve uygulama süreçlerinin sağlıklı, hızlı ve bütçeye uygun olarak tamamlanmasına katkı sağlıyoruz.

BIM ortamında Revit programını kullanarak 3 boyutlu modeller ile uluslararası hizmet verebilecek donanıma sahip olmanın yanında profesyonel yazılımlarla doğru mühendislik çözümleri sunmaktayız.

 • Uluslarası standartlarda projeler üretmek
 • Yatırım maliyetleri, işletme koşulları ve giderleri, yatırım bütçesi değerlendirilerek hazırlanmış en optimum projeyi hazırlamak
 • Enerji verimliliği ile işletme giderlerini minimize etmek
 • Maksimum iç mekan kalitesi oluşumuna destek olmak
 • Çevreye olan olumsuz etkileri minimize etmek
 • Yapı estetiğine uyumlu tesisat önerileri geliştirmek
 • Bina ve can güvenliğini en üst seviyede sağlamak
 • Enerji kalitesi ve sürekliliğini sağlamak
 • Veri kalitesi, güvenliği ve sürekliliğini sağlamak
 • Uygulanabilir, tüm ilgili unsurlarla uyumlu proje hazırlamak
 • Projelerle uyumlu şartname ve malzeme listeleri hazırlayarak ihale ve uygulama sürecinin sağlıklı tamamlanmasını sağlamak

 • Orta gerilim projeleri, enerji nakil hatları
 • Alçak gerilim projeleri
 • Zayıf akım sistemleri projeleri
 • IT sistem projeleri
 • PV ( photovoltaic ) projeleri
 • Aydınlatma otomasyon projeleri, senaryoları
 • Bina otomasyon sistem tasarımı, projeleri, nokta listeleri, senaryoları
 • Sürdürülebilirlik raporları
 • Fizibilite çalışmaları
 • Mühendislik raporları
 • İhale dosayaları ( şartname, metraj )
 • İhale süreç danışmanlığı
 • Saha danışmanlığı

 • Trafo, jeneratör, UPS kapasite hesapları
 • Kablo kesit hesapları
 • Gerilim düşümü hesapları
 • Kısa devre hesapları
 • Topraklama ve yıldırımdan korunma hesapları
 • Aydınlatma hesapları

 • AutoCAD
 • Revit
 • Caneco BT
 • Caneco BIM
 • SIMARIS Design
 • DIAlux evo
 • Relux

 • Profesyonel yazılımlar kullanarak teknik açıdan doğru projeleri uluslararası standartlarda hazırlıyoruz
 • 3d modellerle tüm süreçlere katkı sağlıyoruz
 • Mühendislik etütleri, fizibilite çalışmaları yaparak yapı ve yatırımcı için en uygun optimum tasarım önerilerini sunuyoruz
 • Avan, ruhsat ve uygulama projelerini hazırlıyoruz
 • Süperpoze çalışmalar yaparak diğer disiplinler ile koordine edilmiş tasarım hazırlıyoruz
 • Detay çizimler hazırlayarak uygulamanın en doğru ve hızlı şekilde yapılmasına yardımcı oluyoruz
 • Projeye uyumlu şartname ve metrajları içeren ihale dosyaları hazırlıyoruz.
string(2) "68"