collectionTop

ESG Danışmanlığı

ESG (Environmental, Social, and Governance) danışmanlığı, kuruluşların ESG risklerini ve fırsatlarını yönetmelerine ve raporlamalarına yardımcı olmaya odaklanan bir danışmanlık türüdür. ESG danışmanları, kuruluşların iş hedefleri ve değerleriyle uyumlu ve kuruluşun yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar gibi paydaşların beklentilerini karşılamasına yardımcı olan ESG stratejileri geliştirmek ve uygulamak için kuruluşlarla birlikte çalışır.

ESG danışmanlığı, kuruluşların ESG performanslarını geliştirmelerine, paydaşlarla güven ve güvenilirlik oluşturmalarına ve işin uzun vadeli sürdürülebilirliğine ve başarısına katkıda bulunmalarına yardımcı olabilir. Uzman ESG danışmanlarımızla çalışarak  ESG riskleri ve fırsatları hakkında daha derin bir anlayış kazanabilir ve bu riskleri ve fırsatları etkin bir şekilde yönetmek için stratejiler geliştirebilirsiniz.

ESG danışmanlık hizmetleri genellikle şunları içerir:

 • ESG stratejisi geliştirme: ESG danışmanları, kuruluşların iş hedefleri ve değerleri ile uyumlu ve paydaşların beklentilerini dikkate alan ESG stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.
 • ESG risk yönetimi: ESG danışmanları, işin uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve başarısını sağlamak için kuruluşlara iklim değişikliği, insan hakları ve yönetişim riskleri gibi ESG risklerini belirleme ve yönetme konusunda yardımcı olur.
 • ESG raporlaması: ESG danışmanları, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) gibi ESG raporlama çerçevelerinin kullanımı da dahil olmak üzere kuruluşların ESG performansları ve etkileri hakkında rapor vermelerine yardımcı olur.
 • Paydaş katılımı: ESG danışmanları, kuruluşların ESG beklentilerini anlamaları ve bu gruplarla güven ve güvenilirlik oluşturmaları için yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar gibi paydaşlarla ilişki kurmalarını destekler.

Şirketler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ESG raporları hazırlamalıdır:

 • Paydaş beklentileri: ESG konuları, müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar ve düzenleyiciler dahil olmak üzere çok çeşitli paydaş için giderek daha önemli hale geliyor. Şirketler, bir ESG raporu sağlayarak bu konulara bağlılıklarını gösterebilir ve paydaşlar arasında güven ve itibar tesis edebilir.
 • Risk yönetimi: İklim değişikliği veya insan hakları ihlalleri gibi ESG riskleri, bir şirketin operasyonları ve finansal performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Şirketler, ESG bilgilerini karar verme süreçlerine dahil ederek bu riskleri daha iyi yönetebilir ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlayabilir.
 • Artan yatırımcı ilgisi: Yatırımcılar, ESG bilgileriyle giderek daha fazla ilgilenmeye başlıyor ve bunu bilinçli yatırım kararları almak için kullanıyor. Kapsamlı ve şeffaf ESG raporları sunan şirketler daha fazla yatırım çekebilir ve finansal performanslarını iyileştirebilir.
 • İtibar: Güçlü bir ESG profiline sahip olan şirketler itibarlarını ve marka imajlarını geliştirebilir, bu da müşteri sadakati ve çalışan memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.
 • Karar verme: ESG bilgileri, bir şirketin operasyonları ve performansı hakkında değerli içgörüler sağlayabilir ve karar vericilerin bilinçli ve sürdürülebilir seçimler yapmasına yardımcı olabilir.
 • Yönetmeliklere uygunluk: Birçok ülkede şirketler, ESG uygulamaları ve performansları hakkında bilgi beyan etmek zorundadır. ESG raporlaması, şirketlerin bu düzenlemelere uymasına ve olası yasal veya mali sonuçlardan kaçınmasına yardımcı olabilir.
 • Rekabet gücü: Güçlü bir ESG profiline sahip şirketler, kendilerini rakiplerinden farklılaştırabilir ve pazarda daha rekabetçi hale gelebilir.
 • Paydaş değerleri ile daha iyi uyum: Şirketler, operasyonlarında ve raporlamalarında ESG konularını göz önünde bulundurarak, paydaşlarının değerleri ve öncelikleri ile kendilerini daha iyi uyumlu hale getirebilirler.
 • Şeffaflık: ESG raporlaması, şirketlerin ESG uygulamaları ve performansları konusunda daha şeffaf olmalarına yardımcı olarak paydaşlarına karşı daha hesap verebilir olmalarını sağlar.
 • ESG etkilerinin daha iyi anlaşılması: Şirketler, ESG performansını izleyerek ve raporlayarak, faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki etkisini daha iyi anlayabilir ve bu da iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve daha sürdürülebilir seçimler yapmalarına yardımcı olabilir.
 • Paydaş katılımının kolaylaştırılması: ESG raporları, şirketlerin paydaşlarıyla ilişki kurması ve onların ESG önceliklerini ve endişelerini anlaması için bir araç görevi görebilir.
 • Sürdürülebilirlik: Şirketler, ESG konularına odaklanarak operasyonlarının ve iş uygulamalarının uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlayabilir ve gelecekteki başarılarını güvence altına alabilir.

Genel olarak, ESG raporlaması şirketlere, yatırım çekmelerine, itibarlarını artırmalarına ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlamalarına yardımcı olabilecek ESG performanslarını ölçmek ve iletmek için bir çerçeve sağlar. Şirketler, ESG raporları hazırlayarak, ESG konularına olan bağlılıklarını gösterebilir ve paydaşlara ESG uygulamaları ve performansları hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Bir ESG raporu hazırlama süreci tipik olarak aşağıdakileri içeren birkaç adımı içerir:

 • ESG hedeflerini tanımlama: Bir ESG raporu hazırlamanın ilk adımı, şirketin ESG hedeflerini tanımlamaktır. Bu, şirket için en önemli olan ESG konularının yanı sıra şirketin izlemek ve raporlamak istediği belirli ESG performans ölçütlerini belirlemeyi içerir.
 • ESG veri toplama ve analizini yürütme: Bir sonraki adım, şirketin ESG performansıyla ilgili verileri toplamak ve analiz etmektir. Bu, enerji tüketiminin ve atık üretiminin izlenmesi gibi dahili veri toplamanın yanı sıra müşteri memnuniyeti anketleri veya paydaş katılımı girişimleri gibi harici veri kaynaklarını içerebilir.
 • Raporlama standardı seçimi: Daha sonra, ESG raporlaması için bir çerçeve olarak kullanmak üzere bir ESG raporlama standardı seçilmektedir. En yaygın kullanılan ESG raporlama standartları arasında Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ve Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) yer alır.
 • ESG raporu geliştirin: Toplanan ve analiz edilen verileri kullanarak daha sonra ESG raporu geliştirilir. ESG raporu, şirketin ESG politikaları, uygulamaları ve performans ölçümleri dahil olmak üzere şirketin ESG performansının kapsamlı bir görünümünü içermelidir.
 • Paydaşlarla etkileşim: Müşteriler, çalışanlar, yatırımcılar ve düzenleyiciler gibi paydaşlarla etkileşim kurmak, ESG raporlama sürecinde önemli bir adımdır. Paydaş katılımı, şirketin paydaşları için en önemli olan ESG konularını anlamasına yardımcı olabilir ve ESG raporu hakkında değerli geri bildirim sağlayabilir.
 • ESG raporunu yayınlanır: ESG raporlama sürecindeki son adım, ESG raporunu yayınlamaktır. Bu, şirketin web sitesi, sürdürülebilirlik raporları veya diğer iletişim materyalleri dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla yapılabilir.

ESG raporlama sürecinin sürekli bir çaba olduğunu ve şirketlerin ESG raporlarını zaman içinde düzenli olarak güncellemesi ve iyileştirmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. ESG raporlamasının kullanılması, şirketlerin ESG performanslarını daha iyi anlamalarına ve iletmelerine ve ayrıca paydaşlar arasında güven oluşturmalarına yardımcı olabilir.

ESG raporlaması için kullanılan standartlar genellikle çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki performansı ölçen ve analiz eden kuruluşlar tarafından belirlenir. En yaygın kullanılan ESG raporlama standartlarından bazıları şunlardır:

 • Küresel Raporlama Girişimi (GRI): GRI, en yaygın kullanılan ESG raporlama standardıdır ve ESG raporlamasına kapsamlı ve standartlaştırılmış bir yaklaşım sağlar.
 • Çok Uluslu Şirketler için OECD İlkeleri: OECD İlkeleri, çok uluslu şirketler için sosyal sorumluluk konuları için bir standart sağlar.
 • CDP: CDP, özellikle çevre konularına odaklanan ve birçok şirket ve kuruluş tarafından kullanılan bir standarttır.
 • Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB): SASB, sürdürülebilirlik raporlaması için sektöre özel kriterler sunarak şirketlerin kendi sektörleri için en önemli olan ESG konularını raporlamasına olanak tanır.
 • Entegre Raporlama Konseyi (IRC): IRC, finansal, finansal olmayan ve ESG bilgilerini tek bir raporda birleştiren kapsamlı bir raporlama yaklaşımı olan entegre raporlama için bir çerçeve sağlar. Entegre raporlama, ESG performansı da dahil olmak üzere bir kuruluşun performansının daha eksiksiz bir resmini sağlamayı amaçlar.
 • ISO 26000: ISO 26000, insan hakları, çalışma uygulamaları ve çevre yönetimi dahil olmak üzere çok çeşitli ESG konularını kapsayan bir sosyal sorumluluk kılavuz standardıdır. ISO 26000, kuruluşların sosyal açıdan sorumlu uygulamaları anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

ESG raporlaması için kullanılan standartların şirkete, sektöre ve şirketin özel ESG hedeflerine bağlı olarak değişebileceğini belirtmek önemlidir. Şirketler kendilerine en uygun ve ESG raporlama hedefleriyle uyumlu standartları seçmelidir. Ek olarak, ESG raporlama standartlarının kullanılması, şirketlerin ESG uygulamalarına ve performanslarına ilişkin şeffaf ve kapsamlı bir görünüm sağlayarak paydaşlar arasında güven oluşturmasına yardımcı olabilir.

ESG (Environmental, Social, Governance) endeksleri, bir firma veya organizasyonun sürdürülebilirlik performansını ölçen ve karşılaştıran referans noktalarıdır. ESG endeksleri, çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki performansı ölçer ve analiz eder. ESG endeksleri, sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve iyileştirilmesi için kullanılır. Bunlar arasında:

 • MSCI ESG Indices: MSCI, çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki performansı ölçen ve analiz eden birçok ESG endeksi sunmaktadır.
 • S&P Dow Jones Sustainability Indices: S&P Dow Jones, sürdürülebilirlik performansını ölçen ve analiz eden birçok ESG endeksi sunmaktadır.
 • FTSE4Good Index Series: FTSE Russell, sürdürülebilirlik performansını ölçen ve analiz eden birçok ESG endeksi sunmaktadır.
 • CDP Climate Change Indices: CDP, iklim değişikliği konularındaki performansı ölçen ve analiz eden birçok ESG endeksi sunmaktadır.
 • GRESB Real Estate Assessment (Gayrimenkul sektörünün sürdürülebilirlik performansını ölçer)

Yukarıda verilen örnekler gibi, birçok ESG endeksi  ve her birinin kendine özgü kriterleri, metrikleri ve yöntemleri vardır. Bu endeksler arasında, bazıları genel sürdürülebilirlik performansını ölçerken, diğerleri spesifik sektörler veya konulara odaklanmaktadır. Örneğin, GRESB gayrimenkul sektörünün sürdürülebilirlik performansını ölçerken, CDP ise iklim değişikliği konularındaki performansı ölçer. Firmalar, kendilerine en uygun olan ESG endekslerine katılmak için seçebilirler.

Referanslar
string(3) "227"