collectionTop

GRESB Danışmanlığı

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) bir sürdürülebilirlik endeksidir. Bu endeks, dünya genelindeki gayrimenkul yatırım fonlarının ve yatırım ortaklıklarının sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek için kullanılır. GRESB, gayrimenkul yatırımcılarının ve yatırımcıların sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek için birçok faktörü dikkate alır, arasında enerji verimliliği, su yönetimi, çevresel çalışmalar, sosyal sorumluluk ve yönetim pratikleri gibi. GRESB, gayrimenkul yatırımcılarına ve yatırımcılarına, yatırım kararlarını alırken sürdürülebilirlik performansını dikkate almalarına olanak tanır ve aynı zamanda gayrimenkul yatırımcılarının ve yatırımcıların sürdürülebilirlik performanslarını arttırmak için rekabetçi bir ortam yaratır. GRESB endeksi, özellikle sürdürülebilirlik açısından gayrimenkul yatırım fonlarını ve ortaklıklarını değerlendirir ve performanslarını karşılaştırır. Ayrıca, katılımcıların sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek için rehberlik ve eğitim sağlar. GRESB endeksi, dünya genelinde birçok ülke ve bölgeden gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarını kapsamaktadır.

 • Sürdürülebilirlik Performanslarının Ölçülmesi: GRESB, gayrimenkul yatırımcılarının ve yatırımcıların sürdürülebilirlik performanslarını ölçer ve karşılaştırır. Bu, firmaların sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmek için bilgiye dayalı kararlar almasına olanak tanır.
 • Rekabet Avantajı: GRESB, gayrimenkul yatırımcılarının ve yatırımcıların sürdürülebilirlik performanslarını arttırmak için rekabetçi bir ortam yaratır. Firmalar, GRESB' e katılarak sürdürülebilirlik performanslarını arttırdıklarında rekabet avantajı elde edebilirler
 • Yatırımcı İlgisi: Yatırımcılar, sürdürülebilirlik performanslarının önemli olduğunu düşünmekte ve sürdürülebilir yatırım fonlarına yatırım yapmaktadırlar. GRESB endeksine katılmak, yatırımcıların sürdürülebilirlik performanslarını ölçebilecekleri bir referans noktası sağlar ve yatırımcılar için cazip hale getirir.
 • Mevzuat Uyumu: Birçok ülke ve bölgede sürdürülebilirlik raporlaması yasal olarak zorunludur. GRESB endeksine katılmak, firmaların mevzuat uyumunu sağlamalarına ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak tanır.
 • Çevre ve Toplumda Olumlu Etki Yaratmak: GRESB endeksine katılmak, firmaların sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmelerine ve çevre ve toplumda olumlu etki yaratmalarına olanak tanır.

 • Başvuru Yapmak: GRESB' e katılmak isteyen firmalar, öncelikle başvuru yapmalıdırlar. Başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin eklenmesi gerekir.
 • Veri Toplama ve Raporlama: GRESB tarafından belirlenen kriterlere göre veri toplamak ve raporlamak gerekir. Veri toplama ve raporlama, gayrimenkul yatırımcılarının ve yatırımcıların sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek için kullanılır.
 • Doğrulama ve Onaylama: GRESB tarafından belirlenen kriterlere göre veri doğrulanır ve onaylanır. Doğrulama ve onaylama, verilerin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak için gerçekleştirilir.
 • Rapor Yayınlama: GRESB tarafından belirlenen kriterlere göre hazırlanan rapor yayınlanır. Rapor, gayrimenkul yatırımcılarının ve yatırımcıların sürdürülebilirlik performanslarını ölçen ve karşılaştıran bir referans noktasıdır. Rapor, yatırımcılar, yönetim, çalışanlar ve diğer ilgililer için açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmalıdır.
 • Sonuçların Analiz Edilmesi : GRESB raporu verileri içermekte ve bu veriler analiz edilir. Sonuçların analiz edilmesi, sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesi için gerekli olan önlemlerin alınmasına olanak tanır.
 • Hedeflerin Belirlenmesi ve Uygulanması: Raporların analiz edilmesi sonucunda belirlenen hedeflere göre çalışma yapılmalıdır. Bu hedefler gerçekleştirilmeye çalışılır ve uygulanır.
Referanslar
string(3) "228"