collectionTop

GRI - Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması

GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamaları

Şirketlerin ekonomik, çevresel ve sosyal kategorilerde performansını ortaya koyar.

GRI- KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, GRI (Global Reporting Initiative) standartları temel kaynak olarak kullanılmakla beraber buna ek olarak, IIRC (The International Integrated Reporting Council) WBCSD (World Business Council for Sustainable Development, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi)’nin geliştirdiği Reporting Matters çalışmasındaki bulgular ve metodolojik yaklaşım da kullanılarak hazırlanır.

Hazırlanan sürdürülebilirlik raporu firmaların paydaşlarına, enerji, su ve atık yönetimi gibi çevresel; adil rekabet, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik performans gibi finansal; istihdam, çalışan memnuniyeti, çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi sosyal konularla ilgili bilgilendirme yapar. Ayrıca, bu konulara ilişkin yeni hedeflerini ve geçmişteki hedeflerini karşılama düzeyini açıklar.

GRI, Global Reporting Initiative'nin kısaltmasıdır. GRI, sürdürülebilirlik raporlama standartları oluşturan bir organizasyondur. Amacı, sürdürülebilirlik performansını belirlemek, raporlamak ve karşılaştırmak için ortak bir çerçeve sağlamaktır. GRI, işletmelerin sürdürülebilirlik performansını şeffaf bir şekilde raporlamalarını teşvik eder ve paydaşların (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar vb.) işletmenin sürdürülebilirlik stratejileri ve performansı hakkında daha iyi bilgilendirilmesini sağlar. GRI'nin amaçlarından bazıları şunlardır:

  1. İşletmelerin sürdürülebilirlik performansını ölçmek ve raporlamak için ortak bir çerçeve sağlamak.
  2. Sürdürülebilirlik raporlaması konusunda küresel bir standart oluşturmak.
  3. İşletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını paydaşlarla paylaşarak şeffaflığı artırmak.
  4. İşletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini ve performanslarını sürekli olarak geliştirmelerini teşvik etmek.
  5. İşletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını diğer işletmelerle karşılaştırabilmelerini sağlamak.

1-Veri Toplanması
Veriler sürdürülebilirlik raporlaması standartlar çerçevesinde gerekliliklere uygun olarak toplanır.


2-Verilerin Değerlendirilmesi
Toplanan veriler çevresel-sosyal-ekonomik faydaları açısından değerlendirilir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik raporları firmanın gelecekteki hedeflerini de içerir.


3-Boşluk Analizi
Şirketler, kurumsal sürdürülebilirlik politikaları kapsamında birtakım somut hedefler belirleyip o hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütür.


4-Paydaş Analizi
Kullanıcı memnuniyeti / şikayeti yönetim sistemi çalışmalarının bir parçası olarak şirketler telefon, mail, anket vb gibi araçlarla kullanıcılarla iletişime geçip ürün ve hizmetleri hakkındaki düşüncelerini toplar. Kullanıcılar, şirketlerin birer paydaşı olduğu için böyle bir çalışma paydaş analizi olarak değerlendirilebilir.


5- GRI Onayı Alınması ( GRI Sürdürülebilirlik Raporunun Alınması)
Şirketler, sürdürülebilirlik raporlarını GRI standartlarına uygun şekilde hazırladığı takdirde, sürdürülebilirlik raporu GRI’ya gönderilerek doğrulanır ve uluslararası geçerlilik kazanır.

GRI raporu hazırlamak, işletmelerin sürdürülebilirlik performansını şeffaf bir şekilde paydaşlarına (yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, yerel topluluklar vb.) iletebilmelerine yardımcı olur. Bunun birkaç nedeni vardır:

  • Şeffaflık: GRI raporu, işletmelerin sürdürülebilirlik stratejileri, performansı ve hedefleri hakkında şeffaf bir görünüm sunar. Bu, işletmelerin paydaşlarına ne yaptıklarını ve neden yaptıklarını açıklayabilmesine olanak tanır.

  • Karar Verme: GRI raporu, paydaşların işletmenin sürdürülebilirlik performansı hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur. Bu, paydaşların işletmelerin sürdürülebilirlik performansı hakkında bilinçli kararlar vermelerini sağlar. Örneğin, bir yatırımcı, bir işletmenin sürdürülebilirlik performansını göz önünde bulundurarak yatırım yapabilir.
  • Rekabet: GRI raporu, işletmelerin sürdürülebilirlik performansını diğer işletmelerle karşılaştırabilmelerine olanak tanır. Bu, işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini ve performansını diğer işletmelerle karşılaştırarak rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.
  • Yönetişim: GRI raporu, işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini ve performansını yönetmek için bir araç sağlar. İşletmeler, GRI raporu aracılığıyla sürdürülebilirlik performanslarını ölçebilir, hedefler belirleyebilir ve performanslarını izleyebilirler.

Bu nedenlerden dolayı, GRI raporu hazırlamak, işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini ve performansını paydaşlarına iletmeleri ve işletmenin sürdürülebilirliğe olan taahhüdünü göstermeleri açısından oldukça önemlidir.

Referanslar
string(2) "91"