collectionTop

Hava Sızdırmazlık Testi

Hava sızdırmazlık testi ile, hava kaçakları yüzünden oluşan enerji tüketimini azaltmak, nem ve küf oluşması problemine önlem almak, dışardaki hava akımı yüzünden oluşan ve istenmeyen cereyandan kaçınmak amaçlanmaktadır.

Test kapsamında dairelerde ve diğer mahallerde sızdırmazlığın sağlandığını kanıtlamak için hava sızdırmazlık testi ISO 9972/DIN EN 13829 Standartlarına göre yapılmaktadır. Test, durağan bir zamanda normal şartlar altında hava kaçağı olmayacak boşlukların kapatılmasından sonra uygulanmaktadır.

  1. Enerji Verimliliği: Hava Sızdırmazlık Testi, hava kaçağının boyutunu ölçerek, enerjinin kaybolduğu alanları belirleyebilir ve enerji tüketimini azaltacak önlemlerin uygulanmasına yardımcı olabilir. Bu, daha düşük enerji faturaları ve enerji verimli bir bina ile sonuçlanır.
  2. Nem ve Küf Kontrolü: Hava sızdırmazlığını ölçen Hava Sızdırmazlık Testi, nemin binaya girip küf ve rutubet sorunlarına yol açabileceği alanları belirleyebilir. Bu bilgiler, bu sorunları bir sorun haline gelmeden önce önlemek için kullanılır.
  3. İç Hava Kalitesi: Hava Sızdırmazlık Testi, hava kaçağını azaltarak, binaya giren dış kirlilik miktarını azaltarak iç hava kalitesini iyileştirir.
  4. Artırılmış Konfor: Hava Sızdırmazlık Testi, hava sızıntılarını ve hava akımlarını azaltarak, istenmeyen hava hareketlerini ortadan kaldırarak ve tutarlı bir iç ortam sıcaklığını koruyarak konfor seviyelerini artırır.
  5. Maliyet Tasarrufu: Hava Sızdırmazlık Testi, enerji tüketimini azaltarak ve küf ve rutubet sorunlarını önleyerek, zaman içinde önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar.
  6. Yönetmeliklere Uygunluk: Hava Sızdırmazlık Testi genellikle yerel yönetmelikler tarafından istenir ve bina inşaatı ve bakımının önemli bir bileşeni olarak kabul edilir.

Hava Sızdırmazlık Testi, binaların enerji verimliliği, iç hava kalitesi, konfor ve uyumluluğunu sağlamak için önemli bir araçtır.

string(3) "101"