collectionTop

Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Uzman ekibimizle birlikte kuruluşların sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemelerine ve uygulamalarına yardımcı olmak için kuruluşlara profesyonel hizmetler sağlıyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik danışmanlığının amacı, şirketlerin finansal performanslarını geliştirirken çevresel ve sosyal açıdan daha sorumlu olmalarına yardımcı olmaktır.

Uzman danışmanlarımız tarafından sağlanan hizmetler, sürdürülebilirlik değerlendirmeleri yapmaktan ve sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmekten, sürdürülebilirlik programları ve projelerini uygulamaya, sürdürülebilirlik performansını ölçmeye ve raporlamaya kadar uzanabilir.

Ekibimiz Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı altında kuruluşlara şu konularda yardımcı olur:

  • Sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını belirlenir ve riskleri azaltmak ve fırsatları yakalamak için çalışmalar yapılır.
  • Çevresel etkilerinizi azaltmak ve kaynaklarınızı daha verimli kullanmanız için çalışmalar yapılır.
  • Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve topluluk paydaşları dahil edilerek kuruluşunuz içinde bir sürdürülebilirlik kültürü geliştirilir.
  • Sürdürülebilir iş uygulamaları yoluyla itibarınız ve marka imajınız geliştirilir.
  • Mevzuat gereklilikleri karşılanarak uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına ve yönergelerine uyulur.

Özetle, ERKE olarak sektördeki tecrübemiz ve tamamı akredite uzmanlardan oluşan ekibimiz ile Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı adı altında, kuruluşlara sürdürülebilirliği iş faaliyetlerine entegre etmelerine, çevre ve toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmalarına ve aynı zamanda iş başarısı elde etmelerine yardımcı olmak için çalışıyoruz.

Referanslar
string(2) "48"