collectionTop

Su Ayak İzi

Su Ayak izi, bir ürünün üretim ve tüketim faaliyetlerinde kullanılan toplam temiz su miktarını ve oluşan kirlilik oranını belirtmektedir. Bir mal veya hizmet üretmek için kullanılan (buharlaşma dahil) tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki ölçümünü ifade etmektedir, hammaddenin işlenmesinden, doğrudan operasyonlara ve tüketicinin ürünü kullanmasına kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır. Su ayak izi bir kurum, ürün, hizmet, birey veya toplum için hesaplanabilmektedir. Hem doğrudan hem de üretim sürecindeki dolaylı su kullanımını hesaba katmaktadır. Su ayak izi ölçümü ISO 14046 standardına göre yapılmaktadır. Bu standart, su ayak izlerini değerlendirme ve raporlama ilkelerini ve gerekliliklerini tanımlayan uluslararası standarttır. Yaşam döngüsü değerlendirmelerini esas alarak ürünlere, yöntemlere ve kuruluşlara uygulanmaktadır.

  • Öncelikle su kaynaklarına yönelik problemleri ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan analiz edebilecek bir anlayışa sahip olmalıdır.
  • Tedarik halkaları boyunca su tüketim miktarını, bunun etkisini ve risklerini belirlemelidir.
  • Su ayak izlerini ölçerek hali hazırda su kıtlığı yaşanan ya da gelecekte yaşayabilecek havzalarda etkilerini minimize etmek için harekete geçmelidirler.
  • İnsanlar ve doğa için temel hak olan suya ulaşımının güvence altına alındığı milletlerarası sözleşmeleri desteklemelidir.
  • Kendi su ayak izi etkilerini minimize etmenin ötesine geçerek, su kaynaklarının sürdürülebilirliği maksadıyla karar vericiler, diğer şirketler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirmelidirler.

• Gelecekteki su tüketimlerine karşı yönelecek riskleri analiz eder ve kuruluşları bu çerçevede hazırlar.
• Kurumların, müşterilerin daha çok çevre sorumluluğuna ilişkin taleplerini karşılamaya yardımcı olur.
• Tedarik zincirinde su ile ilgili riskleri analiz eder.
• Şirketlerin çevre dostu imajını geliştirir.
• Su tüketiminin çevresel etkilerini azaltmak için yöntemler belirler.
• Çevre duyarlılığını artırır.

Mavi, Yeşil ve Gri su ayak izi; su kullanımı ve kalitesini temsil eden üç göstergedir.

  • Mavi Su: Bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılır ve geleneksel olarak tatlı su denildiğinde akla gelen su kaynaklarıdır.
  • Yeşil Su: Bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyudur. Bu ayak izinde kullanılan yağmur suyu kaybolmaz ya da yeraltı sularına karışmaz; toprakta veya bir süre için toprak üstünde saklanır. Yağış miktarı yeşil su arz ve talebini etkilediği için bölgenin yeşil su gereksinimi değerlendirilirken iklim değişikliği ve değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Gri Su: Gri sular evsel atık sulardır. Gri su ayak izi, kirliliğe yönelik bir göstergedir. Mevcut su kalitesi standartlarına dayalı, kirlilik yükünün bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarını ifade eder. Bu nedenle de nüfus ve endüstriyel büyüme ile orantılı olarak ele alınır.
Referanslar
string(2) "94"