collectionTop

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biridir. Uluslararası derecelendirme sistemleri içerisinde dünyada en yaygın olarak kullanılan LEED, bina ve kent ölçeğinde sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koymaktadır. Geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevreci ve ekonomik olarak tasarruflu binaları tanımlayan bir sistemdir.

LEED sertifikası Dünya’da ve Türkiye’de en çok tercih edilen yeşil bina derecelendirme sistemidir ve güncel koşullara göre gereklilikleri düzenli olarak güncellenmektedir. Farklı bina türleri kapsamında LEED sertifikasına başvuru yapılabilmektedir.

Türkiye, giderek artan kentsel nüfus ile birlikte enerji taleplerine olan talepte de büyük artış göstermiştir. Türkiye’nin 2013 2014 yılları arası LEED sertifikalı yıl bazında brüt metrekare (GSM) miktarında yüzde 258 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu, büyük enerji tasarrufu ve olumlu bir çevresel ve ekonomik etki anlamına geliyor, çünkü Türkiye’nin inşaat sektörü ülkenin net elektrik tüketiminin yüzde 42’sini oluşturmaktadır. ABD Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) 2016 sonu itibari ile ABD dışında en fazla LEED sertifikası sağlamış ilk 10 ülkenin sıralamasında sekizinci sırada yer almıştır. İlk 3 ülke sırasıyla Çin, Kanada ve Hindistan'dır.

Türkiye’de toplam 775 LEED sistemine kayıtlı bina bulunmaktadır. Bu projelerin 199’u sertifikalı, 576’sı ise aday binadan oluşmaktadır.

https://erketasarim.com/leed-sertifikasi

https://erketasarim.com/leed-danismanligi

https://erketasarim.com/yesil-bina

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi

LEED sertifikası ile binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapılar olduğu topladığı puanlarla belirlenmektedir. Bir yapının sertifika alabilmesi için öncelikle minimum gereklilikleri ve zorunlu ön koşulları sağlaması gerekir. Bu şartlar sağlanarak ve en az 40 puan ile Yalın Sertifika’ yı almaya hak kazanılır. LEED’ in belirlediği krediler sağlandıkça kazanılan puan artar ve sertifika seviyesi yükselir. Maksimum puan ise 110’dur.

LEED 4 seviyede derecelendirilir. Bunlar;

 

 

LEED BD+C (Building Design + Construction)

Yeni inşa edilen veya büyük oranda yenileme yapılacak olan binalar için geçerlidir. Bu sertifika tipinin altında bina tipleri alt kategorilere ayrılmış olup, bazı gereklilikler değişiklik göstermektedir. Bu bina tipleri; Yeni Binalar, Çekirdek ve Kabuk, Okullar, Ticari Yapılar, Konaklama, Veri Merkezleri, Depolar ve Dağıtım Merkezleri ve Sağlık Yapılarını içermektedir.

LEED O+M (Building Operations and Maintenance)

Mevcut binalar için geliştirilen bu sertifika tipinin amacı, binaların enerji, su, malzeme ve iç mekân kalitesi performanslarını iyileştirerek çevresel etkilerini azaltmaktır. Enerji/Su verimliliği ve iç mekân kalitesinin iyileştirilmesi; ilgili binanın işletme maliyetlerini düşürmekte, sürdürülebilir hedeflerin ve amaçların sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu sertifika tipinin altında yine alt kategoriler mevcuttur. Bunlar; Mevcut binalar, Sağlık Yapıları, Veri Merkezleri, Depolar ve Dağıtım Merkezleri, Okullar ve Ticari Yapılardır.

LEED ID+C (Interior Design and Construction)

İç mekan fit-out projeler için geçerlidir. Bu sertifika tipinin altındaki alt kategoriler İç Mekan, Sağlık Yapıları ve Ticari İç Mekanlardır.

LEED ND (Neighbourhood Development)

Konut kullanımını, konut dışı kullanımları ya da mix projeleri içeren yeni saha geliştirme projeleri ya da kentsel dönüşüm projeleri için geçerlidir. Projeler, geliştirme yapılan alanda tasarım veya inşaat aşamasında olabilir.

LEED Homes: Müstakil evler, az katlı (bir ila üç katlı) veya orta yükseklikteki binalar (dört ila altı katlı) için geçerlidir.

Bütünleşik Süreç Yönetimi: Ön tasarım aşamasından başlayarak disiplinler arası çalışma ile projenin performans ve maliyet analizlerinin yapılması, ardından hedeflenen yeşil bina stratejilerinin uygulanmasının başından sonuna kadar takip edilmesidir.

Saha Seçimi & Ulaşım: Proje sahasının seçiminden kaynaklanacak olan çevre kirliliğinin önüne geçmek ve proje lokasyonuna ulaşım için salınan karbon miktarını azaltmak.

Sürdürülebilir Araziler: İnşaattan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, tasarımdan önce mevcut saha alanının değerlendirilmesi, habitatın korunması ya da yenilenmesi, açık alanların yaratılması, yağmur sularının yüzeyde birikmesini engelleyip ekosisteme tekrar kazandırmak, ısı adası etkisini azaltmak ve ışık kirliliğini azaltmaktır.

Su Verimliliği: Bina içinde ve dışındaki su tüketimini azaltıp, alternatif su kaynaklarını kullanarak doğal su kaynaklarını korumak ve su tüketimini ölçerek verimli sistemler konusunda stratejiler belirlemektir.

Malzeme & Kaynaklar: Hammadde kullanımı, atık azaltımı, malzemelerin tekrar kullanımı ve geri dönüşüm sağlanmasıdır.

Enerji & Atmosfer: Temel test ve devreye alma-doğrulama, ileri test ve devreye alma, minimum enerji performansı, enerji performansının optimize edilmesi, yenilenebilir enerji, bina enerji ölçümü, gelişmiş enerji ölçümü, karbon azaltımı gibi konuları kapsar.

İç Mekan Kalitesi: İç mekanda bulunabilecek kanserojenleri azaltmak, iç mekan hava kalitesini sağlamak, bina kullanıcılarına gün ışığı ve manzara sağlamak, iç hava kalitesi, ısıl, aydınlatma, görsel ve akustik konfor sağlamak.

Tasarımda İnovasyon: LEED kredileri kapsamı dışında ama yeşil bina uygulaması olabilecek farklı çalışmaların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Bölgesel Öncelik: Proje kaydı yapıldığı anda, USGBC tarafından belirlenmiş yaklaşık 20 kredi başlığından projenin bulunduğu yere göre puan alınabilecek krediler belirlenir.

LEED ÖN DEĞERLENDİRME

LEED çalışmalarının başlatılması için 1 günlük workshop ile projelerin ve sahanın gereklilikleri LEED kredileri baz alınarak, LEED danışmanı, proje ekibi, işveren, yüklenici ve diğer proje paydaşları birlikte incelenmektedir. Bu çalışma; tüm proje paydaşlarının LEED hakkında bilgi edinmesini sağlamakla birlikte aynı zamanda ilgili herkesin sorumlulukları ve başvurulması gereken LEED Sertifika seviyesi tespit edilmektedir. Söz konusu ön değerlendirme çalışmalarının sonuçlanması ile proje USGBC’ ye kaydedilmektedir.

TASARIM

Ön değerlendirmede tespit edilen hedef doğrultusunda gerekliliklerin sağlanması için ERKE, proje ekibi ile birlikte çalışarak, gerektiğinde daha fazla kredi almak ve enerji tasarrufu sağlamak için süreci olumsuz etkilemeden projelerin (mimari, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj) geliştirilmesi konusunda çalışmalar var. Daha sonra, inceleme ve onay için tasarım kredilerinin belgelenmesidir.

İNŞAAT

Projenin yapım (inşaat) aşaması sırasında LEED danışmanının görevi, yine, inceleme ve onay için USGBC’ ye arz edilebilecek şekilde inşaat LEED kredilerinin tamamlanması konusunda çalışmalarını tamamlamaktır. Ayrıca ERKE ekibi LEED sertifikasıyla ilgili olarak yüklenicilerin inşaat yönetim firmasının sorularına cevap vererek, gerekli kaynakları sağlamaktadır.

‘Yeşil Bina’ konusu Türkiye’de az bilinen bir konudur. Yatırımcılar, öncelikle maliyet ile ilgilenmektedirler.

 Sertifika, danışmanlık ücretleri ve bazı simülasyonlar dışında ek bir maliyeti gerektirmemektedir. Yeşil binalar tasarım ve inşaat sürecinde ilgili tüm kişilerin, partnerlerin bilgi düzeylerinin artmasına, daha bilinçli tasarım yapmalarına ve daha bilinçli bir satın almaya yardımcı oluyor. LEED Altın seviyesine kadar eser miktarda artan ek inşaat maliyeti, yatırımcının en üst seviyede yani LEED Platin seviyesinde sertifika alma talebinde yapılacak olan yenilenebilir enerji ve diğer inovatif sistemler kapsamında değişmektedir.

Bunun yanı sıra sertifikanın projelere kazandıracak olduğu değer ve verimlilik açısından ekonomik tasarruf düşünüldüğünde ödenen ek maliyet önemini kaybetmektedir.

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık şirketi olarak disiplinler arası uzman ekibimiz ve bir mühendislik firması olarak çalışmamız yatırımcıya güven vermekte, yönlendirdiğimiz çözümleri optimum kılmakta dolayısıyla yatırımcıya gereksiz ek maliyet getirmemektedir.

Öncelikle bina sahibi, işletme, bakım, temizlik, satın alma, satış ve kiralama yöneticileri bir ekip olarak çalışmalıdır. Bu ekibe ilave olarak deneyimli bir LEED danışman firmanın sürece dahil olması gerekir. Danışman firmada birçok farklı disiplindeki LEED uzmanları bulunması sürecin efektif bir şekilde yürütülebilmesi için çok önemlidir.

Genellikle LEED sertifikasına aday olmaktaki birinci amaç işletme ve bakım maliyetlerini azaltmak olduğundan test ve devreye alma ile enerji etüdü konuları önemlidir. Test ve devreye alma ile enerji etüdü konularında uzman bir ekip binada incelemeler yapmalıdır ve bu incelemeler sonucunda yapılması gereken uygulamaları yaşam döngüsü analizi çerçevesinde bir rapor olarak proje ekibine sunulmalıdır. Bina sahibi yaptırdığı uygun bir test ve devreye alma prosesi ile ortalama 2 yıl içerisinde yatırım maliyetini geri alabilmektedir.

Bu çalışmaların bina sahibine ek maliyet getireceği düşüncesi yanlıştır. Sürdürülebilirlik çalışmaları yapıldığında bina işletme ve bakım maliyetleri azaldığında, satış ve kiralama fiyatları da yükseldiğinde finansal geri dönüş kısa zamanda sağlanmış olacaktır.

string(2) "34"