collectionTop

Cephe Rüzgar Yükü Analizi

Yüksek yapıların tasarımında, rüzgar yükleri göz önüne alınması gereken önemli bir faktördür. Rüzgar yükü, cephe elemanlarının dayanması gereken basınç ve emiş gücü oluşturan rüzgar sonucu oluşur. Belirli bir yapının rüzgar yükü o yapının yüksekliğine, şekline, çevresindeki binalar ile ilişkisine ve aynı zamanda bölgesel rüzgar hızlarına, fırtına sürelerine bağlıdır.

Cephe rüzgar yükü analizi ile yapı cephesinde oluşacak basınç dağılımının belirlenmesi, bina cephelerinde oluşacak rüzgar yükünün etkisinin görülmesi amaçlanmaktadır.

Rüzgardan kaynaklanan basınç dağılımı ve akış şartlarının belirlenebilmesi için yapı çevresi ve yapı geometrisi gibi faktörler detaylı olarak incelenmektedir. 16 farklı yönden cephelere gelen rüzgar hızları analiz edilmektedir. Yapının ayrıntılı 3B modeli hazırlanıp, bilgisayar simülasyonları ve analizler sonucunda cephelerdeki ortalama basınçlar detaylı olarak elde edilmektedir. Rüzgar analizleri uygulanırken, TS 498, “İstanbul Yüksek Binalar Rüzgar Yönetmeliği” ya da Eurocode EN 1991 1-4 (TS-EN 1991 1 – 4) standartlarından biri kullanılmaktadır.

Hazırlanan simülasyon raporlarıyla yüksek katlı binalarda kullanılan cephe malzemeleri, güneş kırıcılar gibi sistemlerin statik dayanım değerlerine ulaşılmakta ve sistem seçiminde iyileştirmeler yapılmaktadır.

  1. Yapı cephesinde oluşacak basınç dağılımı
  2. Bina çevresinde ve istenilen yükseklerdeki rüzgar hızı dağılımları

Tipik bir cephe rüzgar yükü analizi aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  1. Saha ve Bina Verilerinin Toplanması: Bu, binanın konumu, geometrisi ve inşaat malzemelerinin yanı sıra meteorolojik veriler ve yerel rüzgar koşulları hakkında bilgi toplamayı içerir.
  2. Rüzgar Hızı Analizi: Bina cephesinin maruz kaldığı rüzgar hızlarının ve bu rüzgar hızlarının sıklığının belirlenmesini içerir.
  3. Rüzgar Basıncı Hesabı: Bu, uygun rüzgar yükü standartları veya kodları kullanılarak bina cephesinin maruz kaldığı rüzgar basınçlarının hesaplanmasını içerir.
  4. Yük Dağılımı Analizi: Bu, rüzgar yüklerinin bina cephesi boyunca nasıl dağıldığını ve bunun sonucunda ortaya çıkan kuvvetler ve deformasyonların belirlenmesini içerir.
  5. Yapısal Analiz: Bu, hesaplanan rüzgar yüklerine dayanabilmelerini sağlamak için kaplama, pencereler ve diğer bileşenler dahil olmak üzere bina kabuğunun yapısal performansının değerlendirilmesini içerir.
  6. Tasarım ve Doğrulama: Bu, gerekli yük taşıma kapasitesi ve güvenlik gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için bina kabuğunun ve bileşenlerinin tasarlanmasını ve doğrulanmasını içerir.
  7. Dokümantasyon: Son olarak, analizin sonuçları, rüzgar yükü hesaplamalarını, yük dağılım analizini ve tasarım önerilerini içeren bir raporda belgelenir. Rapor, bina kabuğunun gelecekteki tasarımı ve değerlendirmesi için bir referans görevi görür.

Bir cephe rüzgar yükü analizinde yer alan belirli aşamaların ve ayrıntı düzeyinin, bina tipine, konumuna ve yerel yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak değişebileceğini not etmek önemlidir.

Projeler
string(2) "82"