collectionTop

Işık Kirliliği Analizi

Dış aydınlatma nedeniyle gökyüzüne ve karaya kaçan ışık, yapı çevresindeki doğal yaşamı olumsuz etkiler, kamaşmaya neden olur ve gökyüzü görünürlüğünü azaltır. Ayrıca gökyüzüne kaçan ışık, aydınlatma etkisi olmadığı için kayıp enerji olarak kabul edilir.

Işık kirliliği analizi ile sürdürülebilir bina kapsamında, aydınlatma tasarımcısı tarafından yapılan cephe ve çevre aydınlatma tasarımı bir simülasyon ile değerlendirilerek; armatür tipi, armatür yerleşimi, armatür yönü vb. konular ele alınır. Öneriler geliştirilerek tasarımın ışık kirliliği yaratmayacak şekilde etkilenmesi sağlanır.

 Işık kirliliği, ışığın canlıları rahatsız edecek şekilde yanlış kullanılmasıdır. Yanlış yönde, yanlış miktarda, yanlış yerde, aydınlatılması gerekmeyen yerde ışık kullanımı hem ekonomik kayıp hem de rahatsız edici bir durumdur.

  • Çevreyi Koruma: Işık kirliliği analizi, aşırı veya yanlış yönlendirilmiş ışık kaynaklarının belirlenmesine ve bunun yaban hayatı ve ekosistemler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için stratejiler geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu, doğal yaşam alanlarının korunmasına ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olur.
  • İnsan Sağlığını İyileştirme: Işık kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyerek, ışık kirliliği analizi, bozulan uyku düzenleri ve azalan melatonin üretimi gibi olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan politikalar ve uygulamalar konusunda bilgi sağlar.
  • Enerji ve Para Tasarrufu: Işık kirliliği analizi, boşa harcanan ışık miktarını azaltarak ve aydınlatma sistemlerinin verimliliğini artırarak, enerjinin korunmasına ve aydınlatmayla ilgili maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.
  • Aydınlatma Tasarımını İyileştirme: Işık kirliliği analizi, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirirken, doğru şekilde yönlendirilmelerini ve verimli olmalarını sağlayarak aydınlatma sistemlerinin tasarımına bilgi sağlar.

Genel olarak, ışık kirliliği analizi, büyüyen bir çevre sorununu ele almak ve doğal dünyayı gelecek nesiller için korumak için önemli bir araçtır.

Işık kirliliği çok sayıda çevre sorunu yaratır. Geceleri avlanan veya yiyecek arayan yaban hayatı türleri beslenemeyebilir. Bazı flora ve fauna, ışık kirliliğine maruz kaldığında mevsimsel değişikliklere uyum sağlayamaz. Göç sırasında kendilerine rehberlik etmesi için yıldızlara güvenen göçmen kuşların kafası karışabilir. Işığın yanlış kullanımı insan sağlığına dahi zarar verebilmektedir. Çalışmalar, özellikle geceleri yapay aydınlatmaya aşırı maruz kalmanın sirkadiyen ritimlerimizi ve melatonin üretimimizi bozabileceğini, gece görüşümüzü bozabileceğini ve uyku bozukluklarına yol açabileceğini göstermiştir.

 Son olarak, gökyüzüne veya aydınlatma ihtiyacı olmayan alanlara yönlendirilen ışık kirliliği, hem enerji hem de para israfıdır.

Projeler
string(2) "81"