collectionTop

LCA Bina Yaşam Döngüsü Analizi

Bina Yaşam Döngüsü Analizi (Bina LCA), bir binanın çevresel etkisini baştan sona sistematik olarak değerlendiren çok adımlı bir süreçtir. Hammadde çıkarma, nakliye ve inşaatın yanı sıra kullanımı, bakımı ve nihai yıkımı da dahil olmak üzere bir binanın yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.

Bina Yaşam Döngüsü Analizi' nın amacı, farklı yapı malzemelerinin, inşaat yöntemlerinin ve tasarım seçeneklerinin çevresel etkilerini belirlemek ve ölçmektir. Bu bilgi daha sonra binanın çevresel ayak izini en aza indiren bilinçli kararlar vermek için kullanılır. Bina LCA, bir binanın yaşam döngüsünün tüm yönlerini dikkate alarak, çevresel etkisinin kapsamlı ve objektif bir değerlendirmesini sağlar.

LCA Oluşturma değerlendirme süreci, aşağıdakileri içeren birkaç adımı içerir:

 • Değerlendirme Kapsamının Tanımlanması: Binanın yaşam döngüsünün hangi yönlerinin değerlendirmeye dahil edileceğini belirlemek ve net amaç ve hedefler belirlemek.
 • Veri Toplama: Malzemeler, inşaat yöntemleri, enerji kullanımı, atık üretimi ve diğer ilgili faktörler hakkında bilgi toplamak.
 • Çevresel Etki Analizi: Binanın çevresel etkisini karbon ayak izi, enerji kullanımı, atık üretimi ve diğer ilgili faktörler açısından ölçmek için özel yazılım kullanmak.
 • Sonuçların Yorumlanması: Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve binanın çevresel etkisini en aza indirecek iyileştirmeler için önerilerde bulunulması.

  Bina LCA' nın amacı, binaların sürdürülebilir, enerji açısından verimli ve çevreye duyarlı olmasını sağlamak ve yapılı çevrenin gezegen üzerindeki genel etkisini azaltmaya katkıda bulunmaktır. Bir Bina LCA'sı yürüterek şirketler ve bireyler, bina yapımında kullandıkları malzemeler, inşaat yöntemleri ve tasarım seçimleri hakkında bilgiye dayalı kararlar alarak çevre üzerinde olumlu bir etki yarattıklarından emin olabilirler

Yapılacak iyileştirme sonrası aşağıdaki çevresel performanslar karşılaştırılır.

 • Küresel Isınma Potansiyeli
 • Ozon tabakasının incelmesine katkı
 • Asidifikasyon
 • Ötrofikasyon
 • Ozon oluşumu
 • Yenilenemez enerji kaynaklarının azalması

gibi parametreleri inceleyen Bina Yaşam Döngüsü Analizi, yapılacak olan binanın çevresel etkisini ölçer detaylı bir şekilde ölçer ve raporlandırır.

Ayrıca uygulanması planlanan iyileştirme çalışmalarının da ne yönde ve hangi miktarda farklılaşma sağlayacağının analizi de Bina Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment, LCA) çalışmalarının önemli bir ayağıdır.

 • Binanın tüm çevresel etkilerini tespit etmeyi ve gerekli noktalarda iyileştirme yapmayı mümkün kılar.
 • Karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlar.
 • Firmanızın dış ve iç pazarda rekabet gücünü arttırır.
 • Firmanızın dünyaya ve geleceğe olan sorumluluğunu kanıtlar ve marka değerinizi arttırır.
 • LEED ve BREEAM sertifikasyonları başta olmak üzere,uluslararası yeşil bina değerlendirme sistemlerinde artı puanlar sağlayarak sertifika derecelerini yükseltmeyi sağlar.
 • Bina kullanıcıları için çevreci bir ortam sağlanmasında önemli bir adımdır.
Projeler
string(2) "80"