collectionTop

EPD - Çevresel Ürün Beyanı

(Environmental Product Declarations, EPD) EPD Çevresel Ürün Beyanı ISO 14025’e göre tanımlanan bir ürünün ya da servisin ISO 14040 standardı çerçevesinde ayrıntılanan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment, LCA) yöntemi ile değerlendirilip çevresel açıdan şeffaf bir üretim politikasına sahip olduğunu beyan eden bildirimlerdir.

EPD’ ler, Avrupa Yapı Ürünleri yönetmeliğine uyum açısından da binaların kalitesini ve pazarlama / satış değerini arttırmaktadır. Günümüzde, Avrupa Komisyonu EPD’ leri, yapı malzemelerinin çevresel performansının açıklanması ve sürdürülebilir binaların sağlıklı temel bilgilere dayandırılması için bir araç olarak tanımlamakta ve üreticileri bu yönde teşvik etmektedir.

EPD bir belgelendirme sistemi olarak Avrupa Birliği yasaları ve ihracat pazarı gereklilikleri ile de uyum sağlamaktadır. Sera gazı salınımında azalmayı destekler, çevresel etkilerde ve küresel ısınmada azaltma sağlar ve böylelikle sürdürülebilir üretime önemli ölçüde katkı sağlar.

Çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik açıdan da ürünlerini yurtdışı pazarına sürmek isteyen malzeme üreticileri için kritik öneme sahiptir. Yurtdışı pazarındaki çevreci alıcılar için uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun ürünler gereklidir. EPD belgeleri, uluslararası standartlara uygun hazırlandığı için EPD belgelendirilmiş ürünlere sahip firmalar diğer firmalardan ayrışarak tercih sebebi olacaktır.

            Welcome! - International EPD® System - Data hub        EPD Türkiye | ISO 14025 EPD Kayıt Sistemi | EPD Kayıt   
      UL Environment Publishes First Global Product Category Rule (PCR) |  Business Wire                    Global GreenTag Logo Vector - (.SVG + .PNG) - GetLogo.Net        ev

https://erketasarim.com/epd-belgesi

https://erketasarim.com/lca-yasam-dongusu-analizi

EPD’ler uygun Ürün Kategorisi Kuralları (Product Decleration Rules, PCR) kullanılarak firmadan alınan bilgilerle birlikte ürünü tanımlar. PCR'lar, IBU, UL, EPD International gibi bağımsız üçüncü taraf bir panel tarafından doğrulanan özel kurallar ve gereksinimlerdir.

LCA için bir Yaşam Döngüsü Envanteri (Life Cycle Inventory, LCI)  bağımsız, güvenilir kaynaklardan doğrulanmalıdır. Yaşam Döngüsü Çevresel Etki Analizi (Life Cycle Impact Assessment), bir LCA uzmanı tarafından yazılım ve modelleme araçları kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Pazarlama açısından ürün kalitesinin de bir göstergesi olan bu deklarasyonlarda ürün ya da hizmetin çevresel performansı, ekolojik ayak izi ve emisyon değerleri incelenmektedir.

EPD belgeleri üretimde, hammadde temini, nakliye, üretim süreci, kaynak ve enerji kullanımı, fosil yakıt kullanımı, asidifikasyon, ötröfikasyon, küresel ısınma potansiyeli, ozon tabakasına etkisi, iklim değişikliği etkisi, karbon salınımı gibi çevresel etkileri atıklar ve atıkların bertarafını inceleyen kapsamlı bir çalışmadır.

Binaların sürdürülebilirliği büyük oranda kullanılan malzemelerin çevresel performansına bağlı olduğundan, EPD özellikle binaların sürdürülebilirliğinin belgelenmesi ve yeşil-sürdürülebilir malzeme kullanımı bakımından önemli olup üreticileri için çok her geçen gün daha fazla önem arz etmektedir.

EPD belgelerinin başlıca faydaları şu şekildedir;

  • Uluslarası pazarda rekabet avantajı sağlar.
  • Ürün yeniliği ve geliştirilmesinde yardımcı olur.
  • Sürdürülebilirlik hedeflerini destekler.
  • Döngüsel ekonomi stratejilerini geliştirir.

EPD; LEED, BREEAM ve gibi yeşil bina sertifika sistemlerinde önerilir / kullanılır. Ürünlerin içeriği ve verimlilikleriyle ilgili net bilgileri sunan EPD belgeleri Yeşil Bina pazarındaki malzemeler için büyük önem taşımaktadır.

EPD - Çevresel Ürün Beyanı
Referanslar
string(2) "87"