collectionTop

LCA-Malzeme Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Material Life Cycle Assessment (Malzeme Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi), malzeme yaşam döngüsünün tüm aşamalarıyla ilişkili çevresel etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Yaşam döngüsü değerlendirmesinde, bir ürün, proses veya hizmetin hammaddesinin çıkarılması ve işlenmesinden ürünün üretimi, dağıtımı ve kullanımından kaynaklı çevresel etkilerin hesaplanması, onu oluşturan malzemelerin geri dönüştürülmesi veya nihai bertarafına kadar ele alınır.

LCA/YDD' lerın yürütülmesi için yaygın olarak kabul gören prosedürler, Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO), özellikle ISO 14040 ve ISO 14044'teki 14000 serisi çevre yönetimi standartlarına dahil edilmiştir.

ERKE, uzman kadrosu ile LCA/YDD çalışmalarını yürütmektedir. Yapılacak çalışmalar sayesinde firmalar hem sürdürülebilirlik politikasına güçlü bir katkı sağlamış olacak hem de pazarda yeşil üretim yapan bir firma olarak ön plana çıkarak ürününün değerinin artırarak rakipleri içerisinde ön plana çıkacaktır

https://erketasarim.com/epd-belgesi

https://erketasarim.com/lca-yasam-dongusu-analizi

Malzeme yaşam döngüsü ‘’Beşikten Mezara’’ 5 adımda;

  • Hammadde Eldesi (Beşik)
  • Üretim ve İşleme
  • Taşımacılık
  • Kullanım
  • Atık Bertarafı (Mezar)

aşamalarından oluşur.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde yapılan çalışma sayesinde hem ürünün çevresel etkisi belirlenmiş olmakta hem de iyileştirme çalışması yapılacak aşamaların tespiti sağlanmaktadır.

Yapılacak iyileştirme sonrası çevresel performanslar da karşılaştırılıp, binanın karbon, enerji ve su ayak izi başta olmak üzere
• Küresel Isınma Potansiyeli (GWP),
• Ozon Tabakası İncelme Potansiyeli,
• Asidifikasyon Potansiyeli,
• Ötrofikasyon Potansiyeli,
• Fotokimyasal Oksidasyon Oluşma Potansiyeli,
• Yenilenemeyen Enerji Tüketimi

gibi çevresel etki değerlendirme kategorisindeki değişimler ayrıntılı olarak incelenebilmektedir. Ayrıca yapılması düşünülen iyileştirmenin de ne yönde farklılaşma sağlayacağının analizi de yapılabilir.

Referanslar
string(2) "86"