collectionTop

Test ve Devreye Alma

Test ve devreye alma, tüm bina sistemlerinin, tasarım amaçlarına ve yatırımcının ihtiyaçlarına göre etkileşimli olarak gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir süreçtir.  İdeal olarak, bu süreç öncelikle taslak proje aşamasından başlayarak proje geliştirme ve iyileştirme safhaları ile devam eder. Sonrasında sistemlerin proje sahasında doğru şekilde uygulanması sağlanır ve süreç performans testleri ile tamamlanır. Devreye alma işlemi, projelendirilmiş sistem yapılarını incelemeye alıp geliştirip ve düzenler. Cihaz dokümantasyonlarını hazırlar ve işletme gurubuna eğitimler verir. Cihazlara işlevsel testler ve doğrulamalar yaparak enerji etkin bir bina ortaya koyar. Test ve devreye alma ön tasarım, tasarım veya bina inşaat işlerinin başlangıcı sırasında başlanabilir. Sürece erken başlanması önemli ölçüde fayda sağlar.

Düzgün bir şekilde yapılan test ve devreye alma işlemleri ile şantiye ve işletme süreçlerinin ilerideki aşamalarında daha az tesisat/uygulama geri dönüşleri sağlanır. Devreye alma, projenin teslimatı aşamasına sırasında işletme personeline cihaz kullanımları hakkında eğitim verilir ve işletme/ bakım el kitapları yönetime teslim edilir. Ve en önemlisi düşük enerji faturaları ile yatırımcının kar marjının iyileştirilmesi, yatırım bedelinin daha kısa sürede geri dönüşümü sağlanır.

Yeşil Bina Derecelendirme Sistemlerinde Test ve Devreye Alma

Aynı zamanda, LEED ve BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemlerinde test ve devreye alma büyük önem arz etmektedir. LEED ve BREEAM için verilen test ve devreye alma hizmetinin kapsamı aşağıdaki gibidir;

 • Sahada Test ve Devreye Alma,
 • İşveren İhtiyaç Programı,
 • Tasarım Kriterleri,
 • Ön-Fonksiyon Kontrol listeleri,
 • Fonksiyon Kontrol listeleri,
 • Test ve Devreye Alınma Raporu.

 1. Geliştirilmiş Sistem Performansı: Test ve devreye alma, tüm bina sistemlerinin doğru ve amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayarak optimum performans ve güvenilirlik sağlar.
 2. Azaltılmış Kusurlar: Devreye alma aşamasında  hata veya sorunlar tespit edilerek, binanın yaşam döngüsünde daha sonra ortaya çıkan sorunların olasılığı azaltılır.
 3. Enerji Verimliliği: Devreye alma süreci, bina sistemlerinin enerji verimliliğini değerlendirerek enerji tüketiminde ve maliyette azalma sağlar.
 4. Güvenlik: Bina sistemlerinin güvenliğini test ederek ve doğrulayarak, kaza veya arıza riski azaltılarak binanın genel güvenliği artırılır.
 5. Maliyet Tasarrufu: Devreye alma sırasında hataların erken tespiti ve düzeltilmesi, uzun vadede önemli maliyet tasarrufu sağlayabilir.
 6. Kullanıcı Memnuniyeti: Devreye alma süreci, bina sakinlerinin ihtiyaç ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kullanıcı memnuniyetini artırır.
 7. Standartlara Uygunluk: Test ve devreye alma, bina sistemlerinin ilgili standartları ve yönetmelikleri karşılamasını sağlayarak ceza ve para cezası riskini azaltır.
 8. Daha İyi Bakım: Devreye alma, bina sistemlerinin bakımı ve işletimi için kapsamlı dokümantasyon ve eğitim sağlayarak binanın bakımını ve yönetimini kolaylaştırır.

NEBB, BSRIA ve ISKAV prosedürlerine, standartlarına veya teknik gerekliliklere göre gerçekleştirilmektedir.

 • HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme)
 • Aydınlatma, güç ve topraklama dahil olmak üzere elektrik sistemleri
 • Mekanik Tesisat ve Yangın Sistemleri
 • Bina Otomasyon ve Kontrol Sistemleri
 • Yangın Alarm ve Can Güvenliği sistemleri
 • Asansörler ve Yürüyen Merdivenler
 • Ses/Görüntü ve İletişim sistemleri
 • Güvenlik sistemleri
 • Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıstring(2) "98"