collectionTop

Yeşil Bina Danışmanlığı

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Danışmanlık, profesyonel proje ve uygulama tecrübesine sahip, tamamı akredite yeşil bina uzmanlarından oluşan disiplinlerarası ekibi ile Sürdürülebilir Bina Danışmanlık hizmetleri vermektedir.

ERKE, inşaat projelerinin, LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ve BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) gibi uluslararası yeşil bina sertifikalarına en uygun nitelikte tasarlanması ve inşa edilmesi için arazi seçiminden başlayarak, bina kabuğunun tasarlanması, daha verimli ısıtma ve soğutma sistemlerinin tasarımı ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı, etkin su yönetimi, aydınlatma, elektrik, peyzaj, inşaat yönetimi, malzeme seçimi, iç hava kalitesi gibi bina sürdürülebilirlik parametreleri konularında optimum ve inovatif çözümler sunar.

Tasarım aşamasından başlayarak, binanın kullanıma alınmasına kadar bütüncül ve entegre bir yaklaşım ile yönetilen yeşil bina danışmanlık hizmetleri ERKE’nin en önemli uzmanlık alanlarından biridir.

Yeşil Bina Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetler:

 

https://erketasarim.com/yesil-bina

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi

Sürdürülebilirlik kavramı, ilk olarak Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987’de yayınladığı “Our Common Future” ortak geleceğimiz isimli Brundtland Raporu’nda tanımlanmıştır. Sürdürülebilirlik, insan ile yaşadığı çevre arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillere de aktarımını sağlayacak şekilde bugün ile gelecek arasında yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Mimaride sürdürülebilirlik, inşaat sürecinin başlangıcından bitişine kadar doğal kaynakların sorumlu şekilde kullanılması ile yapının çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan maksimum verimde devamlılığın sağlanmasıdır. 

‘Sürdürülebilir mimarlık, doğal kaynakların kullanımını azaltmak için bağımlılığı ve kaynak tüketimini en aza indirmeyi amaçlayan mimari tasarım yaklaşımıdır.’ (Kremers, 1995)

‘Sürdürülebilir mimarlığın amacı, çevresine duyarlı, az enerji tüketen, çevre üzerinde en az etkiye sahip, kullanıcılarına sağlıklı iç ortamlar sunan ve konfor koşullarını optimum düzeyde sağlayan binaların tasarlanmasıdır.’ (Shaviv, 1998)

Çevresel Etkileri

İnşaat sırasındaki kirliliğin azaltılması
Ulaşımdan kaynaklanan CO2’nin azaltılması
Isı adası etkisinin azaltılması
Işık kirliliği oluşturmaması
Atık çıkışının yönetilmesi
Yeşil alanların artırılması

Ekonomik Etkileri

Enerji tüketiminin düşmesi
Su tüketiminin düşmesi (Bina içinde ve peyzaj alanlarında)
Yağmur suyu, gri su ve yoğuşma sularının fizibilite çalışmasına göre geri dönüştürülmesi

Sağlık Etkileri

Gün ışığı ve manzaradan maksimum oranda yararlanılması
İç hava kalitesi ve taze hava miktarının iyileştirilmesi
VOC emisyonlu düşük malzeme kullanımı
Bina kullanıcılarının konfor ve çalışma veriminin artması

 

 

 • Doğal çevre ile uyumlu bir yapılaşma
 • Yağmur suyunun iç mekanda kullanılması
 • Gri suyun iç mekanda kullanılması
 • Hafriyatın minimuma indirilmesi ve atık malzemelerin yeniden kullanılması
 • Yeşil çatı uygulaması
 • Etkili yalıtım sistemleri ile enerji tasarrufunun sağlanması ve ses yalıtımının oluşturulması
 • Artırılmış Doğal ışık ve doğal havalandırma ile iç mekan kalitesi ve kullanıcı konforunun sağlanması
 • HVAC (ısıtma, soğutma ve havalandırma) sisteminde inovatif ve etkili çözümler
 • VOC (volatile organic compound – uçucu organik bileşik) değeri düşük yapı malzemelerinin ve dekorasyon ürünlerinin kullanılması
 • Fotovoltaik panel sistemleri ile güneş enerjisinin kullanılması
 • Az su tüketen bitki ve ağaçlar ile peyzaj tasarımının yapılması
 • Atık malzemelerin dönüştürülmesi ile üretilen malzemelerin kullanılması

 

Birçok ülke yeşil binalar için kendi koşul ve gereksinimlerine göre kendi standartlarını geliştirmiştir. Bunlar arasında uluslararası kapsamda en popüler olan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) bina ve kent ölçeğinde çevresel sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koymaktadır. Diğer bir derecelendirme sistemi olan BREEAM İngiltere’de kurulmuş ve uluslararası standartlarını Orta Doğu bölgesi ve Hollanda için geliştirmektedir. Green Star Avustralya, Güney Afrika ve Yeni Zelenda’da kullanılmaktadır.

Binaları çevresel etkilerine göre değerlendiren pek çok sistem geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor. Dünyada birçok yeşil bina sertifika sistemi var. Bölgelere göre çeşitlilik sağlayabilirler. Her sertifika sisteminde ve sertifika sisteminin altındaki farklı yapı tipolojilerinde farklı sertifika tipleri mevcuttur. Bu sertifikalar ile yapılan tasarımın belgelenmesi sağlanılır. Kurumlara prestij sağlar. Bilinçli tüketici sayısını arttırarak teşvik sağlar.

ERKE Yeşil Bina Danışmanlığı Kapsamındaki Hizmetlerimiz;

LEED Danışmanlığı,
LEED Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi, 1998 yılında Amerikan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş ve en çok tercih edilen sertifika sistemidir. Geleneksel yapılara göre daha sağlıklı, çevresel sorumluluk sahibi ve daha yüksek performanslı yapıları tanımlayan gönüllülük esaslı bir standarttır. Toplamda 110 puan üzerinden değerlendirilir. Yalın, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere 4 farklı sertifika seviyesi vardır. LEED sisteminde binalar 9 ana başlık altında değerlendirilir. Bu ana başlıklar aşağıdaki gibidir;

-Bütünleşik Süreç Yönetimi (Integrative Process)

-Yer Seçimi ve Ulaşım (Location and Transport)

-Sürdürülebilir Araziler (Sustainable Sites)

-Su Verimliliği (Water Efficiency)

-Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere)

-Malzeme ve Kaynaklar (Materials and Resources)

-İç Mekan Hava Kalitesi (Indoor Environmental Quality)

-Tasarımda İnovasyon (Innovation & Design)

-Bölgesel Öncelik (Regional Priority)

BREEAM Danışmanlığı,
BREEAM, 1990 yılında İngiltere’de BRE tarafından geliştirilen Yeşil Bina derecelendirme sistemidir. Bina ölçeğinde çevresel sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koymaktadır. Toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilir. Binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapı olduğu Pass, Good, Very Good, Excellent ve Outstanding olmak üzere 5 farklı seviyeye göre derecelendirilir. BREEAM sisteminde binalar alan kullanımı ve ekoloji, bina yönetimi, sağlık ve memnuniyet, enerji, ulaşım, malzemeler, atıklar, su, kirlilik ve inovasyon gibi başlıklarda puanlanır.

WELL Danışmanlığı,

 WELL Bina Standartları (WELL) bina kullanıcılarının sağlıklı mekanlarda yaşamasına odaklanır. Son on yılda, yeşil bina standartları ve standart belirleme kuruluşları, bina endüstrisinin pazar dönüşümüne doğru önemli adımlar attı ve bu sayede yeşil binaların ve çevreye duyarlı bina uygulamalarının dünya çapında hızla ilerlemesini sağlandı.Aynı dönemde, insan sağlığını ve refahını arttırma stratejileri, bina standartlarının gelişiminde etkili bir rol oynayamamıştır. İnsan sağlığını ve konforunu bina uygulamalarında ön plana çıkarmanın sadece gezegen için değil, aynı zamanda bina kullanıcıları için daha sağlıklı olan binaları yeniden keşfetme zamanının geldiğine inanıyoruz.

Fitwel Danışmanlığı,

Fitwel, tasarım ve operasyonel stratejilerde hedeflenen iyileştirmeler yoluyla sağlık ve üretkenlik sonuçlarını iyileştirmek için binaları optimize etmeye yönelik bir sertifika sistemidir.Fitwel, bina kullanıcılarının ve çevrede topluluklarının refahını desteklemek için geliştirilen, daha sağlıklı bir geleceği desteklemeyen bir sertifika sistemidir. Fitwel yapıların, boyutu, inşaat yılı veya konumu ne olursa olsun daha sağlıklı yapıları teşvik edecek stratejiler etrafında geliştirilmiştir.

Envision Danışmanlığı,

Kar amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluş olan “Institute for Sustainable Infrastructure (ISI)” tarafından verilen bu sertifikanın Envision Sürdürülebilirlik Profesyoneli (ENV SP) olan ISI tarafından onaylanması gerekmektedir. Envision SP olabilmek için ISI tarafından verilen eğitimleri aldıktan sonra, yine ISI tarafından yapılan bir sınavın kazanılması gerekmektedir.

EDGE Danışmanlığı,

EDGE Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC tarafından, gelişmekte olan pazarlar için üretilmiş bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir. EDGE yazılımı ile proje yöneticilerinin tasarımlarını optimize edebilmeleri için ölçülebilir bir yöntem sunmaktadır. Sertifikasyona hak kazanan yapılarda enerji, su ve malzemedeki gömülü enerjide minimum %20 tasarruf sağlanması gerekmektedir.EDGE; binaların karbon salınımını azaltırken aynı zamanda işletme giderlerini de düşürmektedir.  EDGE yazılımı yerel maliyetler ve konuma bağlı iklim datalarından yararlanarak çalışmaktadır. Bu sayede gerçeğe yakın, projeye özgün sonuçlar elde edilebilmektedir.

GSTC Danışmanlığı,

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) Kriterleri sürdürülebilir turizme ilişkin ortak bir an-layış sağlamak adına oluşturulmuştur. Kısaca - “GSTC-D” - olarak da bilinen GSTC Destinasyon Kriterleri, herhangi bir turizm destinasyonunun ulaşmayı amaçlaması gereken minimum seviye-dir. Sürdürülebilirlik kriterleri dört ana konu etrafında düzenlenmiştir:

1. Sürdürülebilir yönetim
2. Sosyal ve ekonomik
3. Kültürel
4. Çevresel

Pasif Ev Tasarımı ve Danışmanlığı,

Pasif ev; binanın ekolojik ayak izini azaltan bir binada enerji verimliliği için gönüllü bir standarttır. Sertifikalandırma ısıtma veya soğutma için çok az enerji gerektiren düşük enerjili binalarla sonuç-lanır. Soğuk iklim bölgelerine uygun geliştirilmiş pasif ev kavramı, enerji etkin tasarım paramet-releriyle, uygulandığı ülkelerde oldukça yüksek enerji performansı sağlamaktadır. Almanya’da geliştirilen pasif ev prensibi ile ısı yalıtımı, hava sızdırmazlık, ısı köprüsüz tasarım, yüksek verimli pencere ve ısı geri dönüşümlü havalandırma kavramları standartlaştırılarak bina-larda, mevcut yapılara oranla %90’a varan enerji tasarrufu elde etmiştir. 

GSAS Danışmanlığı,

Global Sustainability Assessment System (GSAS) binaları ve altyapıyı sürdürülebilirlik etkileri açısından değerlendirmek ve derecelendirmek için tasarlanmış, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ilk entegre ve performansa dayalı sistemdir. 2007'de Gulf Organization for Research and Development (GORD) tarafından; Pennsylvania Üniversitesi'ndeki TC Chan Center, Georgia Tech Research Institute Mimarlık Okulu ve diğer tanınmış uzmanlık ofisleri ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. GSAS kriterleri, binaların enerji ve su tüketimi ile iç ortam performansının ölçülmesini içerir. GSAS kriterlerinin bir binanın tasarımına ve inşasına uygulanması, binanın genel kalitesinin, bakım gereksinimlerinin ve ömrünün iyileştirilmesine katkıda bulunur.

string(2) "33"