collectionTop

BREEAM

ERKE, sürdürülebilir binalar inşa etmek isteyen müşterilerine eksiksiz bir BREEAM Sertifikasyon danışmanlığı ve yönetim hizmetleri yelpazesinin yanı sıra, disiplinler arası uzman ekibi ile proje paydaşları arasında sürdürülebilir sinerjiler oluşturmak için entegre bir süreç sunmaktadır.

BREEAM projeleri, altyapılar ve binalar için dünyanın önde gelen yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biridir. Yeni İnşaat, Renovasyon ve Mevcut Binalar için bir dizi yaşam döngüsü aşaması için gereklilikleri belirler. BREEAM ilk olarak 1990 yılında tanıtılmıştır.

BREEAM puanlama sisteminden yüksek puan almak, daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak, yapının marka değerini artırmak ve en önemlisi yapının inşaatını en aza indirmek için farklı bina tipolojileri için farklı yenilikçi yaklaşımlar ve mühendislik uygulamaları geliştirmek anlamına gelir. Binanın tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye verdiği, vereceği zarar azaltılmış olur.

BREEAM sertifikası uluslararası güvenilirlik ve tanınma sağlar. BREEAM, bir binanın en yüksek standartlarda inşa edildiğini gösterir. BREEAM yeşil bina derecelendirme sistemi LEED' den daha eskiye dayanmaktadır. Her iki sistem de kendi versiyonlarında gelişmektedir. Özellikle müşterilerin LEED ve BREEAM karşılaştırmaları her iki sertifikanın da güçlü ve zayıf yönleri açısından oldukça zor ve yanıltıcı olabilmektedir.

https://erketasarim.com/breeam-sertifikasi

https://erketasarim.com/yesil-bina

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi

 

BRE Trust, özellikle inşaat sektörü olmak üzere araştırma ve eğitim alanında hizmet veren en büyük İngiliz hayır kurumudur. BRE Trust, kamu yararına bilgi ve yenilik geliştirmek için 2002 yılında kurulmuştur. BRE Trust, BRE Group'un "daha iyi bir dünya inşa etme" hedefine ulaşmasına yardımcı olacak yeni araştırma ve eğitim programlarını destekler.

BRE grubu, Bre Global, BRE ve BRE Ventures olarak ayrılmıştır.

BRE Global kendini yangın, güvenlik, çevre ve diğer ürün ve hizmetlerin performansını korumaya ve geliştirmeye adamıştır. Ürünleri uluslararası pazarda sertifikalandıran bağımsız bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşudur. Bağımsız araştırma yoluyla yeni üretilen bilgiler, güvenli, üretken, sürdürülebilir ve eğlenceli alanlar yaratmak için binalar inşa etmeye yardımcı olan ürünleri, standartları ve nitelikleri tanımlar. Üçüncü taraf sertifika hizmetlerinden biri BREEAM' dir. BRE Global, BREEAM metodolojisini geliştirir ve bağımsız BREEAM Değerlendiricileri yetiştirerek uzmanlık desteği verir. Ancak Global Çerçeve Standardı (BES 6001), inşaat malzemelerinin sorumlu kaynaklardan üretildiğini kanıtlamaktadır. Çevresel Profil, yapı malzemeleriyle ilgili çevresel etkileri tanımlamaya ve değerlendirmeye yönelik bir yöntemdir. ISO 9001, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini değerlendirmek ve belgelemek için kullanılan standarttır. ISO 14001, bir kuruluşun çevre yönetim sistemine olan kalitesini ve taahhüdünü gösterir. OHSAS 18001, sağlık ve güvenliğin şirket politikalarına ve çalışma uygulamalarına tam olarak entegre edilmesine yardımcı olur.

GreenBookLive, BRE Global tarafından sunulan yangın, güvenlik ve sürdürülebilirlik sertifikalı ürünlerden oluşan ücretsiz bir çevrimiçi veri tabanıdır. Mimarların, tasarımcıların, son kullanıcıların ve ihale belgelerini hazırlayan ekiplerin çevresel etkisi düşük ürünleri belirlemesine yardımcı olur. GreenBookLive, tüm yapı malzemeleri için geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahiptir. Ayrıca, eğitimli ve lisanslı BREEAM Değerlendiricilerinin ve kalifiye BREEAM AP (Akredite Profesyoneller) uzmanlarının listeleri bulunmaktadır.

BREEAM Assessor, BRE Global tarafından lisanslanan ve izlenen sertifika türünde bir yeterlilik düzeyine sahiptir. Görev beyanı, değerlendirme sürecini yönetmek ve müşteri adına proje için sertifika başvurusunda bulunmaktır. Bunu yaparken müşteri ve ilgili paydaşlarla iletişim kurarak uygun sistemi teyit edecek, ilgili sistemin kriterlerini uygulayacak ve değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. Bir değerlendirme sertifikası için teklif, kayıt, taahhüt ve başvuruda yalnızca BRE Global lisanslı değerlendiriciler bulunabilir.

Sürdürülebilirlik ve çevresel tasarım konusunda uzmandırlar ve aynı zamanda BREEAM ve değerlendirme sürecinde üst düzey bir kontrole sahiptirler. BREEAM AP, BREEAM'de tanımlanmış ve tanınmış bir "sürdürülebilirlik şampiyonu “dur.

BREEAM AP'ler, plan uyumluluğu, hedef belirleme ve performans izlemeye yönelik çözümler için projeden projeye değerlendirme ve işbirliğini kolaylaştırarak müşterilere ve proje ekiplerine yardımcı olmak için uzmanlıklarını kullanır.

Bir BREEAM AP, lisanslı bir BREEAM denetçisi değilse, BREEAM değerlendirmesini üstlenemez ve ilgili sertifikasyon sistemine başvuramaz.

BRE Academy, profesyoneller ve işverenler için uluslararası bir harmanlanmış eğitim programları sağlayıcısıdır. BRE ve endüstri uzmanları tarafından geliştirilen ve hem çevrimiçi hem de sınıfta zengin, kaliteli kurslar ile öğrenme materyalleri, profesyonellerden inşaat endüstrisinde çalışan profesyonellere kadar geniş bir öğrenci yelpazesiyle paylaşılır.

BRE Akademi'nin amacı, kuruluşların iş geliştirme hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, kariyer arkadaşlarına kariyerlerinde yardımcı olmak ve sektörde yeni nesil yetenekler geliştirmektir.

BRE Akademisi, dünya çapında eğitim ve öğretim programları sunmaya kendini adamıştır. Eğitim portföyleri, BIM, BREEAM, Tasarım, Enerji, Yangın, Sağlık ve Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilirlik, Atık gibi çeşitli konu alanlarını kapsar.

BREEAM, binanın performansa dayalı tasarım, inşaat, satın alma ve işletme süreçlerini değerlendirir. Değerlendirmeler, bağımsız, lisanslı değerlendiriciler tarafından yapılır ve Geçer, İyi, Çok İyi, Mükemmel ve Olağanüstü düzeylerinde derecelendirilir.

- BREEAM Geçer >%30

- BREEAM İyi >%45

- BREEAM Çok İyi >%55

- BREEAM Mükemmel >%70

- BREEAM Olağanüstü >%85

 

 

- Yönetim: Saha yönetimi ve binanın kullanımında çevresel kriterlerdir.  Bu kategoride;

- Enerji: Yapıların enerji tüketimlerinin minimuma indirilmesi amaçlanmaktadır.

- Sağlık ve Konfor: İnsan sağlığı, bina kullanıcılarının konforunu artıran tasarımları teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlar. Kullanılan kriterler doğal havalandırma ve gün ışığına erişimdir.

- Ulaşım: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımını teşvik edilmektedir.

- Su: Su tüketimini azaltan sistemlerin kullanımını teşvik eder.

- Malzemeler: Çevresel etkileri olan, onaylanmış malzemelerden seçilecek yapı malzemelerinin kullanımını teşvik eder.

- Atık: Bina üretim sürecinde ortaya çıkan atıkların geri dönüşümü ile bina işletme ve kullanım sürecinde oluşan atıkların değerlendirilmesi destekler.

- Arazi Kullanımı ve Ekoloji: Daha önce kirlenmemiş arazi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlanır.

- Kirlilik: Küresel ısınmayı etkileyen zararlı akışkanlar, ışık-ses kirliliği, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önleyecek tasarımları teşvik eder.

- İnovasyon:  BREEAM, standart değerlendirme kriterlerinin üzerindedir. Diğer kredi kategorilerinin üzerinde, sürdürülebilirlik alanında yenilik getiren fikirlere, tasarımlara, yönetim süreçlerine veya teknolojik gelişmelere yapılan katkıları destekler.

 

BREEAM sertifikasyon sürecine giren bir yapı 2 aşamada sertifikalandırılır. Bunlar;

- Tasarım aşaması değerlendirmesi, bu çalışma ara sertifikasyon ile sonuçlanır.

- İnşaat sonrası değerlendirme, kesin sertifika alınır.

Mevcut tüm ticari yapılar için uygundur. Halihazırda konut yapılarında mevcut yapı sertifikaları uygulanmamaktadır. Peki, nasıl fark yaratırlar?  Yatırımcılara ve yapı kullanıcılarına aşağıdaki faydaları sağlar:

- Operasyonel maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak,

- Bina değerini ve pazar talebini artırmak,

- Bina çalışanlarının konforunu, verimliliğini ve memnuniyetini artırmak,

- Modellenmiş çıktılar ile operasyonel çıktılar arasındaki "performans boşluğunu" kapatmak,

- Bağımsız üçüncü taraf sertifikasyonunun sağlandığından emin olmak.

Bu tür sertifikalar çok çeşitli binaları kapsar; perakende ve ofis gibi ticari binalar, öğrenci ve bakım evleri, konutlar, okul,  hastane gibi kamu binası olan yapı tiplerine uygulanabilmektedir. Sistem nasıl çalışıyor? İnşaat yatırımcısı öncelikle lisanslı bir BREEAM Yenileme ve Fit Out Uzmanı ile çalışmalıdır. Projeye bir uzman atandıktan sonra saha ziyaretleri düzenlenir. Bu ziyaretler genellikle ön değerlendirme aşamasında ve bina yenilendikten hemen sonra olmak üzere iki kez yapılır. Değerlendirici, saha ziyaretleri sırasında ve sonrasında değerlendirmeleri tamamlar ve proje ekibinden gerekli kanıtları toplamaya devam eder.

Yatırımcılara ve bina kullanıcılarına şu faydaları sağlar:

  • Mevcut binaları yıkıp yeniden yapmak yerine geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanır.
  • Genel bina performansını iyileştirerek genel işletme maliyetlerini düşürür.
  • Kurumsal sosyal uygulamaları gösteren bir rehber oluşturur.
  • Sorumluluk ve sürdürülebilir iş liderliği sağlar.
  • Binanın çevresel performansının tatmin edici olduğuna dair doğrulanmış belge ve güvence sağlar.
Projeler
string(2) "35"