collectionTop

ENVISION

ENVISION sertifikası, farklı tipoloji, boyut, karmaşıklık ve konumlardaki altyapı projelerinin  tasarımı ve inşaatının tüm aşamalarında yüksek düzeyde sürdürülebilirlik elde etmesini sağlayan bir araçtır. Belge kapsamında projenin yaşam döngüsü boyunca sağlayacağı çevresel ve sosyal faydaların yanı sıra maliyet hedefleri de değerlendirilebilmektedir.

ENVISION sertifikası, beş kategoriye ayrılan 60 sürdürülebilirlik kriterine sahiptir:

 • Yaşam kalitesi,
 • Liderlik,
 • Kaynak Tahsisi,
 • Doğal dünya
 • İklim ve Direnç

Altyapı projeleri için sürdürülebilirlik derecelendirmeleri, her kredi için beş seviyeye kadar puan veren bir performans değerlendirmesi yoluyla belirlenir. Her kategoride yenilikçi performans için ek puanlar kazanılabilir.

Kâr amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluş olan “Institute for Sustainable Infrastructure (ISI)” tarafından sağlanan bu sertifikanın verilebilmesi için ISI tarafından Envision Sustainability Professional (ENV SP tarafından onaylanması gerekmektedir. Envision SP unvanına sahip olabilmek için ISI tarafından verilen eğitimi aldıktan sonra ISI tarafından yapılan bir sınavı geçmek gerekmektedir.

 

https://erketasarim.com/yesil-bina

https://erketasarim.com/yesil-bina-danismanligi

Envision sertifikası, sürdürülebilir altyapı tasarımı için bütüncül bir derecelendirme sistemi ihtiyacına yanıt verir.

 • İnsanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltmak
 • Verimliliği artırarak tasarruf elde etmek
 • Halkın karar alma süreçlerine artan katılım ve güven sağlamak
 • Arttırılmış esneklik ve uzun vadede uygulanabilirlik

ENVISION Sertifikası sürdürülebilir, esnek ve adil bir altyapı elde etmek için kanıtlanan uygulama yaklaşımlarını kullanır. Örnekler şunları içerir: hafifletme hiyerarşisi, üçlü alt çizgi konuları, yenilik, üç boyutta daha yüksek performans ve yaşam döngüsü konuları.

ENVISION, inşaat altyapısını oluştururken gereken adımlara öncelik veren bir Hafifletme Hiyerarşisi kullanır.

 • Kaçınma — Olumsuz etkiler yaratmaktan kaçınmak için baştan alınan önlemler.
 • Minimizasyon — Önlenemeyen etkilerin süresini, yoğunluğunu veya kapsamını azaltmak için alınan önlemler.
 • Azaltma — Bozulmuş ekosistemleri iyileştirmek için alınan önlemler.
 • Dengeleme — Kalan olumsuz etkileri telafi etmek için alınan önlemler.

Enerji Su Atık
Jeotermal Santraller İçme Suyu Dağıtım Hatları Katı Atık Tesisleri
Hidroelektrik Santraller Depolama Merkezleri Geri Dönüşüm Tesisleri
 Nükleer Enerji santralleri Yağmur Suyu Yönetimi Hatları Depolama ve Transfer
Rafineri Tesisleri Besin Yönetimi Tehlikeli Atık Tesisleri
Rüzgar     
Güneş/ Solar      
Biyoyakıt Enerji Santralleri    
Dağıtım    
     
Ulaşım Peyzaj Veri
Havaalanları Kamusal Alanlar  Telekom
Otoyollar Parklar/ Kamp Alanları İnternet/ Geniş Bant
Köprüler Ekosistem Servisleri Telefonlar 
Toplu Taşıma Hatları Doğal/ Yeşil Altyapı Data Merkezleri
Limanlar/ Deniz Ulaşım Hatları Çevre İyileştirme/ Restorasyon Sensörler
Aktif Ulaşım    
Projeler
string(2) "36"