ASSİSTT Erzincan Çağrı Merkezi Binası,ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım danışmanlığında yürütülen süreç sonunda, LEED V4 Existing Building kategorisinde Türkiye’deki ilk ve tek Platin sertifikalı ina olmuştur. İşletme – bakım performansını artırmak için LEED EBOM derecelendirme sistemine göre en iyi yöntemler uygulanmıştır ve proje LEED gereklilikleri kapsamında yapılan uygulamalar ile bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır.

Öncelikle, proje kapsamında LEED’e uygun şekilde, birçok konuda sürdürülebilirlik temeline dayanan planlar oluşturulmuş ve bu planlar kapsamında bina işletmesi devam etmiştir. Bunlar; Saha Yönetimi Planı, Saha Gelişimi Planı, Satın Alma ve Atık Planı, Tesis Bakım ve Renovasyon Planı, Yeşil Temizlik Planı ve İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planlarıdır.

İç mekanlarda verimli vitrifiye armatür tercihleri ve perlatör kullanımı sayesinde %64 verim ile mevcut binalara göre yüksek bir su verimliliği oranı sağlanmıştır. Ayrıca dış mekanda, mevcutta bulunan ve su tüketimi yüksek olan çim alanlar kaldırılarak, yerine su ihtiyacı düşük olan bitkilerden oluşan peyzaj tasarımı yapılmıştır. Bu şekilde peyzaj sulamasında %74’lük bir verim sağlanmıştır.

İşletme sürecinde satın alınan malzemelerin %77’si, renovasyon yapılan bölümlerde ise kullanılan malzemelerin tümü sürdürülebilir, sertifikalı malzemelerden seçilmiştir.

Sertifikasyon süreci boyunca ve geçmişe dönük enerji tüketimleri takip edilerek bina enerji performansını ortaya koyan Energy Star Portfolio Manager puanlama sistemi üzerinden 95 puan alınmıştır. Energy Star Portfolio Manager çalışması sonucunda elde edilen 95 puan Enerji Performansının Optimize edilmesi kredisinde tam puan olan 20 puana denk gelmektedir. Sertifikasyon sürecinin başında bina gezisi yapılarak ASHRAE 1.Seviye Enerji etüdü gerçekleştirilmiştir. Devam eden süreçte ASHRAE 2.Seviye ve 3.Seviye enerji etütleri gerçekleştirilerek binada testler ve ölçümler yapılmıştır. Yapılan enerji etüdü çalışmaları sonucunda enerji tasarruf imkanları tespit edilmiştir ve 3 senelik performans izleme ve test ve devreye alma planı oluşturulmuştur. Yönetim ofislerinde LED armatür kullanımı, lavabo bataryalarında perlatör kullanımı gibi düşük maliyetli iyileştirmeler yapılmıştır.

ASHRAE 62.1-2010 standartlarına uygun havalandırma tasarımı bulunan binada klima santrallerindeki filtreler F7 tip filtreler ile değiştirilerek iç mekan hava kalitesinin arttırılması sağlanmıştır. Çağrı merkezi gibi bina kullanıcılarının yoğun bulunduğu mahallerde CO2 sensörleri kullanılarak ortamdaki iç hava kalitesinin takip edilebilmesine olanak sağlanmıştır.