collectionTop

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

...


Verilen Hizmetler:

Yapı Alanı: 1.000.000 m²
Yatırımcı: Rönesans Holding
Lokasyon: İstanbul


 

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, ileri tıbbi tesisleri sürdürülebilir tasarım ilkeleriyle birleştirerek modern sağlık altyapısının bir örneği olarak öne çıkıyor. Bu büyük projenin LEED Sertifikasyon Hizmeti'ni sağlayan danışmanlar olarak, bu prestijli tanınmaya ulaşmak için uygulanan kilit stratejileri ve başarıları vurgulamaktan gurur duyuyoruz. Bu blog yazısı, bu önemli sertifikasyonu sağlamak için uygulanan çeşitli stratejileri ve uygulamaları detaylandırmaktadır.

Proje Genel Bakışı

İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 1.000.000 metrekarelik bir alana yayılan ve 2.682 yatak kapasitesine sahip devasa bir sağlık tesisidir. Bu son teknoloji hastane, sadece toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir bina uygulamalarında bir ölçüt oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Alanlar (SS)

Projenin ana odak noktalarından biri, alanın sürdürülebilirliğini artırmaktı. Sürdürülebilir Alanlar kategorisinde toplam 14 puandan 9 puan alındı:

 • Alternatif Ulaşım: Proje, toplu taşıma erişimi, bisiklet depolama ve değiştirme odaları, düşük emisyonlu ve yakıt verimli araçlar ile park kapasitesi için tam puan alarak ulaşım kaynaklı emisyonları azaltma taahhüdünü yansıttı.
 • Isı Adası Etkisi: Çatı ve çatı dışı alanlarda ısı adası etkisini azaltmak için başarılı önlemler alındı ve bu alt kategorilerde tam puan kazanıldı.

Su Verimliliği (WE)

Su tasarrufu, hastanenin sürdürülebilirlik stratejisinin kritik bir bileşeniydi. Su Verimliliği kategorisinde 9 puandan 8 puan alındı:

 • Su Verimli Peyzaj: Sulama için içme suyu kullanımının olmaması önemli bir başarıydı.
 • Su Kullanım Azaltımı: Ölçüm ve doğrulama yoluyla ve su verimli armatürler ve sistemlerin dahil edilmesiyle, proje genel su tüketimini azaltmada mükemmel bir performans sergiledi.

Enerji ve Atmosfer (EA)

Enerji verimliliği ve yönetimi ön plandaydı ve hastane bu kategoride 39 puandan 26 puan aldı:

 • Enerji Performansının Optimize Edilmesi: Hastane, enerji performansını optimize ederek mümkün olan en yüksek puanı aldı, bu da binanın operasyonel karbon ayak izini azaltmada kritik bir faktördü.
 • Gelişmiş Soğutucu Yönetimi: Sürdürülebilir soğutucu uygulamaları da odak noktasıydı ve projenin genel enerji ve atmosfer puanına katkıda bulundu.

Malzemeler ve Kaynaklar (MR)

Sürdürülebilir ve EPD Sertifikalı malzemelerin kullanımı ve etkili kaynak yönetimi önemliydi ve bu kategoride 16 puandan 7 puan kazanıldı:

 • İnşaat Atığı Yönetimi: Proje, inşaat atıklarını başarılı bir şekilde yöneterek, önemli bir kısmının çöplüklerden saptığını sağladı.
 • Sürdürülebilir Kaynaklı Malzemeler: Çevresel etkileri daha düşük malzemelerin kullanımı üzerine vurgu yapıldı, bu malzemeler sürdürülebilir kaynaklı ve zararlı maddeler açısından azaltılmıştı.

İç Mekan Çevre Kalitesi (IEQ)

Hastalar ve personel için sağlıklı bir iç mekan ortamı sağlamak önemliydi ve bu kategoriye 18 puandan 5 puan yansıdı:

 • İnşaat IAQ Yönetimi: İnşaat sırasında ve öncesinde iç mekan hava kalitesini koruma planları etkili bir şekilde uygulandı.
 • Düşük Emisyonlu Malzemeler: Düşük emisyonlu malzemelerin kullanımı, iç mekan hava kirleticilerini minimize etmeye yardımcı oldu ve genel iç mekan çevre kalitesini artırdı.

Yenilik (IN)

Tasarım ve süreçte yenilikçilik, projenin temel taşlarından biriydi ve bu da 6 puandan 4 puanla sonuçlandı:

 • Entegre Proje Planlaması: Proje planlama ve tasarımına bütüncül bir yaklaşım benimsenerek, geliştirme sürecinin erken aşamalarından itibaren sürdürülebilir uygulamalar entegre edildi.
 • LEED Akredite Profesyonel: LEED akredite profesyonellerinin katılımı, sürdürülebilirlikteki en iyi uygulamaların sürekli olarak uygulanmasını sağladı.

Bölgesel Öncelik Kredileri (RP)

Proje ayrıca bölgeye özgü çevresel öncelikleri ele aldı ve 4 puandan 3 puan kazandı:

 • Enerji Performansının Optimize Edilmesi, Termal Konfor ve Isı Adası Etkisi: Bu odak alanlar, bölgesel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olup, projenin performansını daha da artırdı.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, sürdürülebilir sağlık altyapısının bir simgesidir. LEED Gold sertifikası elde etmek, projenin geliştirilmesi boyunca uygulanan kapsamlı ve yenilikçi stratejilerin bir göstergesidir. Danışmanlar olarak, bu olağanüstü başarıda rol oynamaktan gurur duyuyoruz ve büyük ölçekli sağlık tesislerinin operasyonel mükemmellik ile çevresel sorumluluğu nasıl uyumlu hale getirebileceğini gösteriyoruz.

Diğer Projeler