Çevreye ve insana sorumlu üretim modelini uygulamanızı sağlayarak ve ürünlerinizi sürdürülebilir olarak etiketleyerek marka değerinizi arttıyoruz.

En güncel yazılımlarımız ve tecrübemiz ile ürünlerinizin ve hizmetlerinizin beşikten mezara çevresel etkilerini hesaplar ve önlem alınması gereken noktaları belirleriz.

Gelin Sürdürülebilir Malzeme Danışmanlığı hizmetlerimiz ile ürününüzü sürdürülebilir olarak etiketleyelim, firmanızın sürdürülebilirlik politikasını güçlendirelim ve pazardaki rekabet gücünüzü arttıralım.


Tamamlanan EPD’ler
Referanslar