Ürün Karbon Ayak İzi Nedir ?

Ürün Karbon Ayak İzi, bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri boyunca atmosfere salınan sera gazlarının miktarının ölçülmesi yaklaşımıdır.

Bu yaklaşım ile, ürünün çevresel etkisi değerlendirilir ve sürdürülebilirlik açısından analiz edilir.Ürün Karbon Ayak İzi hesaplamaları genellikle yaşam döngüsü değerlendirmesi (Life Cycle Assessment – LCA) adı verilen bir yöntemle yapılır.

 

Ürün Karbon Ayak İzinde Hangi Faktörler Göz Önünde Bulundurulur?

  • Hammadde Üretimi: Ürünün yapımında kullanılan malzemelerin üretim süreçleri ve bu süreçler sırasında salınan sera gazları.
  • Üretim Aşaması: Ürünün imalatı sırasında enerji tüketimi ve sera gazı salımları.
  • Dağıtım ve Nakliyat: Ürünün üretim yeri ile tüketim yeri arasındaki nakliyat ve taşıma işlemleri sırasında oluşan sera gazları.
  • Kullanım Aşaması: Ürünün tüketici tarafından kullanımı sırasında oluşan enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları.
  • Atık Yönetimi: Ürünün ömrünün sona erdiği noktada atık yönetimi süreçlerinden kaynaklanan sera gazı salımları.

Bu aşamaların her biri, ürünün karbon ayak izini belirlemek için hesaba katılır. Elde edilen sonuç, ürünün üretiminden başlayarak son kullanıcısına kadar olan süreç boyunca ne kadar sera gazı salındığını gösterir. Bu veriler, tüketicilere ve üreticilere ürünlerin çevresel etkilerini anlamalarına ve azaltmalarına yardımcı olma amacıyla sunulabilir.


ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Standardı Nedir?

ISO 14067, “Çevre yönetimi – Ürünlerin karbon ayak izi – İzleme ve iletişim” başlıklı bir uluslararası standarddır. Bu standard, ürünlerin karbon ayak izinin hesaplanması, izlenmesi ve iletilmesi için rehberlik sağlamayı amaçlar. ISO 14067, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca kaynak kullanımı ve sera gazı emisyonlarını dikkate alarak ürünün çevresel etkisini değerlendirmek ve karbon ayak izini belirlemek için bir çerçeve sunar.

 

ISO 14067 Standardı Karbon Ayak İzi Hesaplamasında Nasıl Uygulanır?

  • Veri Toplama
  • Emisyon Hesaplaması
  • Raporlama
  • Sertifikasyon ve Onaylama
  • İzleme ve İyileştirme

ISO 14067 standardı, sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler konusunda daha fazla şeffaflık ve bilinç oluşturmayı amaçlayan organizasyonlar için değerli bir araçtır. Ürünlerin çevresel etkilerini azaltma ve geliştirme süreçlerine rehberlik ederken, tüketicilere daha bilinçli seçim yapma imkanı sunar.

 

Çalışmalar
Projeler