Ürün Sürdürülebilirliği

ERKE, yaşam döngüsü yaklaşımı baz alınarak, tüm yaşam döngüsü boyunca harcanan (gömülü) enerjinin minimize edilmesi kapsamında hizmetler vermektedir.
Ürün Sürdürülebilirliği

LEED ve BREEAM gibi uluslararası sertifikasyon sistemlerinde de kullanılan bu analizler hem ürün ve hem bina bazlı olarak yapılabilmektedir.

Ürün Sürdürülebilirliği

Bina yaşam döngüsü analizleri kapsamında öncelikle projenin ön tasarım aşamasından başlayarak kullanılacak olan tüm malzeme ve strüktürel sistemler, Küresel Isınma Potansiyeli, Stratosfer Ozon Tabakasının Delinmesi, Toprak ve Suyun Asidifikasyonu, Ötrofikasyon, Troposferik Ozon Formasyonu ve Sonlu Enerji Kaynaklarının Tüketimi parametrelerine göre karşılaştırılır.

Ürün Sürdürülebilirliğinde Ayrıntılı İşlemler

Yapılan bu ayrıntılı karşılaştırmadan üretilen veriler ve analiz sonuçlarına göre proje ekibine optimum çözümler sunulmaktadır. Ürün bazlı hazırlanan yaşam döngüsü analizleri, diğer yandan, malzeme üreticilerini bilinçlendirme, ürün beyanına sahip olma ve çevreci malzemeler için database oluşturulmasında büyük önem taşır.