Çevresel Beyanlar

ÇEVRESEL BEYANLAR

Çevre dostu ürün ve hizmetlere olan talep arttıkça, ürün ve prosedürlere ait çeşitli çevresel nitelikleri tanımlamak için kullanılan terim ve tabirlerin sayısı da artmaktadır. Hâlihazırda çevre dostu ürün ve hizmetleri tanımlamak için piyasada kullanılan çok sayıda yeni moda kelime olmakla birlikte bu kelimelerin büyük bir kısmının net ve tutarlı bir tanımı bulunmamaktadır.

Net ve tutarlı iddiaların bulunmaması, tanınmış ve büyük şirketlerin dahi çevresel uygulamalarına veya ürünlerinin çevresel veya sağlık ile ilgili performanslarına ilişkin olarak farkında olmadan yanlış veya yanıltıcı iddialarda bulunmasına sebep olabilir. Genellikle “Green Washing” olarak adlandırılan piyasadaki bu karmaşa güvensizliğin artmasına sebep olmaktadır. Bunlara örnek bazı üretici firma beyanlarını aşağıdaki gibidir;

BELİRSİZ İDDİALAR: Üreticilerin ürünlerini tek bir niteliği üzerinden “çevre dostu” olduğunu iddia etmesi halinde bu tür bir ‘GREEN WASHING’ iddiası ortaya çıkar. Örneğin bir mobilya ürününün, sürdürülebilir şekilde hasat edilmiş ormandan elde edilmesi her zaman için “çevre açısından tercih edilebilir” oldukları anlamına gelmemektedir.

Enerji kullanımı, su ve hava kirliliği gibi üretim prosesindeki diğer faktörler, kimyasal emisyonu en az sürdürülebilir hasat kadar önem taşıyabilir.

KANIT YETERSİZLİĞİ: Çevresel iddiaların bazıları o kadar geniş kapsamlıdırki gerçek anlamlarının alıcılar tarafından yanlış anlaşılması veya yanlış yorumlanması çok yüksek olasıdır. Örneğin temizlik ürünlerinin genellikle “toksik olmadığı” veya “doğal” olduğu iddia edilir. Buna en yaygın örnek, uygulanan test yöntemi kanıt olarak verilmeksizin ambalajlar ürünleri için “doğada çözünür” ibaresinin kullanılmasıdır.

İLGİSİZ İDDİA: Gerçekleri yansıtan fakat alıcıların ürünleri değerlendirmesi açısından herhangi bir önem taşımayan veya yardımcı olmayan diğer çevresel iddialar bu gruba girer. Örneğin aerosol ürünlerinin kloroflorokarbon içermediği (“CFC-içermez”) iddiası konu ile ilgisizdir, çünkü CFC kullanımı kanunlar çerçevesinde yasaklanmıştır.

KÖTÜNÜN İYİSİ” İDDİASI: Bu durumda beyan edilen çevresel iddia doğru olabilir; bununla birlikte alıcının, ilgili ürünün daha önemli çevresel özelliklerini görmesini engelleme riski vardır. Örneğin sigaralarda “organik” etiketi kullanılabilir, fakat organik olması sigaranın sağlık üzerinde zararlı etkileri olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

YALAN İDDİALAR: Çevresel iddiaların bazıları yanlış veya kusurludur. Bazı durumlarda imalatçılar, imal ettikleri ürünlerin herhangi bir sertifika veya tescili olmamasına rağmen “Energy Star sertifikalı” veya “Energy Star tescilli” olduğunu iddia etmektedir.

YANLIŞ VEYA YANILTICI ETİKET KULLANIMI: Son olarak bazı üretici firmalar, herhangi bir onay alınmamasına rağmen, kendi ürünlerinin çevresel özelliklerine ilişkin üçüncü taraflara ait onayları gösteren bazı resimler veya kelimeler kullanmaktadır. Örneğin internet üzerinden yalnızca birkaç dolar karşılığında sahte çevresel etiketler alınabilmektedir.

ISO 14020 standart serisi içerisinde yer alan ISO 14021 Çevresel Etiketler Tip II Çevresel Etiketlendirme olarak adlandırılır. Bu standart, ürünle ilgili ifadeler, semboller ve grafikler dahil olmak üzere tek taraflı beyan edilen çevresel iddialara ilişkin şartları kapsar.

ISO 14021 standardı, çevreye daha duyarlı ürünler ortaya koyma amacının yanında hem tüketiciyi koruması açısından, hem de haksız rekabetin önüne geçebilmesi açısından önemli bir etikettir.

ISO 14021 standardına göre ‘Doğal’, ‘Çevre Dostu’, ‘Yeşil Malzeme’ gibi yanıltıcı ifadeler kullanılmamalı, tüm beyanlar ölçülebilir ve belgelendirilebilir olmalıdır.

UL Environment tarafından doğrulanan ve onaylanan, ERKE tarafından danışmanlık sürecinin yürütüldüğü çevresel beyanlar ile ilgili bazı başlıklar aşağıdaki gibidir.

 • Geri Dönüştürülmüş İçerik

Bir ürünün tüketici öncesi ve sonrası olarak veya toplam geri dönüştürülmüş içeriğin denetim yoluyla doğrulamasıdır.

 • Yerel Malzeme İçeriği

Belli bir alanda (160km içinde) çıkarılan, taşınan ve üretilen malzemelerin denetlemesi yoluyla doğrulanır.

 • Hızla Yenilenebilir İçerik

Bir ürünün hasat döngüsü 10 yıldan az olan malzemeler doğrulanır. Kısa hasat döngüsü olan hammadde örnekleri arasında bambu, mısır ve mantar bulunur.

 • Geri Dönüştürülebilirlik

Bir ürünün geri dönüştürülebilirliğini test etme veya denetleme yoluyla değerlendirir.

 • Uçucu Organik Bileşik (VOC) İçeriği

Ürünlerin VOC içeriğini standart test yöntemleri ve SCAQMD kurallarına göre denetlenir. Bu test sadece sıvı veya sulu solüsyonlar örneğin boya, yapıştırıcı benzeri ürünler için yapılır.

 • Küf Direnci

ASTM D3273, ASTM C1338 ve ASTM G-21 gibi standart test yöntemlerine göre mikrobiyal gelişim direnci için belirli ürün / malzeme test edilir.

 • Atık Yönetimi

Bir şirketin atık ayırma prosedürünü denetleme yoluyla çeşitli seviyelerde doğrulanır.

 • PVC İçermez

Plastik ürünlerin tespit edilebilir seviyelerde polivinil klorür (PVC) içermediğini doğrular.

Bu prosedürün kapsamı, geçmişte PVC kullanmış olan ürünlerin PVC İçermez iddialarını değerlendirmek ve sonuçta doğrulamak için bir kapsam sağlamaktır. Bu iddialar, tipik olarak, imalatçının test sonuçlarına göre, ürün örneğinde ölçülebilen bir klor miktarı tespit edilmediğini belirtir. Klor, PVC’nin önemli bir bileşeni olduğundan (kütleye göre % 56 Cl), numunenin ölçülebilir miktarda PVC içermediği sonucuna varılabilir.

 • Enerji Tasarruflu Güç Şeritleri

Bir güç şeridinin enerji tasarruf oranını test ederek değerlendirir.

 • Biyo Bazlı Malzeme İçeriği
  Test metoduyla malzemenin içeriğindeki biyo-bazlı içerik tespit edilir.Biyo bazlı içeriğe sahip olan malzemelerden bazıları polilaktikasit (PLA),tarımsal ürün ve ahşap kalıntılarıdır.
 • Formaldehit İçermez
  UL Environment bir üründen hammadde girdilerinin denetimi ve ürünün kimyasal emisyonlarının test edilmesi kombinasyonu kullanılarak bir ürünün formaldehit (veya formaldehit öncülleri) içermediğini iddia eder. Nitelikli ürünler ayrıca, zararlı diğer kimyasalların kapalı havaya verilmesini önlemek için UL GREENGUARD Gold sertifikasını da sağlamalıdır.
 • Yenilikçi İddialar
  UL Environment bazı pazara yeni olan çevresel beyanları UL protokolünde olmasa da doğrulayabilmektedir. Bu kapsamda sorularınız ve doğrulatmak istediğiniz beyan ile ilgili lütfen ERKE ile iletişime geçiniz.

ÜRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KAPSAMINDA VERİLEN DİĞER HİZMETLER;