EPD Çevresel Ürün Beyanı ; (Environmental Product Declarations, EPD) ISO 14025’e göre tanımlanan bir ürünün ya da servisin ISO 14040 standardı çerçevesinde ayrıntılandırılan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment – LCA) yöntemi ile değerlendirilip çevresel açıdan şeffaf bir üretim politikasına sahip olduğunu beyan eden bildirimlerdir.

EPD (Çevresel Ürün Beyanı)

EPD Çevresel Ürün Beyanı

Pazarlama açısından ürün kalitesinin de bir göstergesi olan bu deklarasyonlarda ürün ve ya da hizmetin çevresel performansı, ekolojik ayak izi ve emisyon değerleri incelenmekte, EPD’lerin hazırlanmasında firmadan alınan bilgilerle birlikte Ürün Sınıflandırma Kuralları (Product Category Rules-PCR) kullanılmaktadır.

Binaların sürdürülebilirliği büyük oranda kullanılan malzemelerin çevresel performansına bağlı olduğundan, EPD özellikle binaların sürdürülebilirliğinin belgelenmesi ve yeşil-sürdürülebilir malzeme kullanımı bakımından önemli olup üreticileri için çok her geçen gün daha fazla önem arz etmektedir.

Ürünlerin içeriği ve verimlilikleriyle ilgili net bilgileri sunan EPD belgeleri Yeşil Bina pazarındaki malzemeler için büyük önem taşımaktadır.

EPD; LEED, BREEAM ve DGNB gibi yeşil bina sertifika sistemlerinde önerilmenin / kullanılmanın yanı sıra, yeni Avrupa Yapı Ürünleri yönetmeliğine uyum açısından da binaların kalitesini ve pazarlama / satış değerini arttırmaktadır. Günümüzde, Avrupa Komisyonu EPD’leri, yapı malzemelerinin çevresel performansının açıklanması ve sürdürülebilir binaların sağlıklı temel bilgilere dayandırılması için bir araç olarak tanımlamakta ve üreticileri bu yönde teşvik etmektedir. Ayrıca bu belgelendirme sistemi Avrupa Birliği yasaları ve ihracat pazarı gereklilikleri ile de uyum sağlamaktadır.

Ürün Sürdürülebilirliği Kapsamında Verilen Hizmetler;