Greenguard Sertifikası

GREENGUARD SERTİFİKASI

Düşük Emisyonlu malzemeler için GREENGUARD Sertifikası Standardı

GREENGUARD Sertifikası iç mekanlarda kullanılan özellikle yapı malzemeleri, bitiş malzemeleri, mobilya, temizlik malzemeleri ve elektronik ekipmanlar içindir. Ürünlerde bulunan kimyasallar oda sıcaklığında buharlaşarak iç ortama karışırlar. İç mekan hava kalitesi açısından sadece belirlenen sınır değerler dahilinde olan malzemeler sertifikalandırılır.

İnsanlar zamanlarının % 90’ını iç mekanlarda geçirirler ve iç mekanlardaki hava kirliliği dış mekanlara oranla 2-5 kat daha yoğundur. Bu kirliliğin büyük bir kaynağı yapı malzemelerinden ve mobilyalardan salınan Uçucu Organik Bileşiklerdir (VOC). GREENGUARD sertifikası bir ürünün düşük emisyona sahip olduğunu ispatlayarak daha sağlıklı iç mekanlar yaratılmasına katkı sağlar. GREENGUARD sertifikasına sahip ürünler UL’in akredite kaboratuvarlarında test edilir ve her yıl bu testler tekrarlanır.

Greenguard Sertifikalı Malzeme Kullanımı Neden Önemlidir?

Kimyasallara Maruz Kalınması

İnsanların kimyasallara maruz kaldığı üç durum mevcuttur. Bunlar, bir nesnenin ağızdan alınması, deri absorpsiyonu ve solumadır. Tüm bu durumlar aynı derecede önemli olsa da çoğunlukla her gün maruz kaldığımız kimyasallar; evlerde, ofislerde, okullar gibi iç mekanlarda soluduğumuz havadan kaynaklıdır. Bu uçucu kimyasallar genellikle ‘Kimyasal Uçucu Organik Bileşik’ olarak adlandırılırlar.

Uçucu Organik Bileşikler (VOC-Volatile Organic Compounds)

Uçucunun anlamı bu kimyasalların oda sıcaklığında buharlaşması yada havaya kolaylıkla karışması, organik ise bu kimyasalların karbon bazlı olması anlamına gelmektedir. Kimyasal Emisyon terimi ise bu kimyasalların buharlaşarak havaya karışmasını refere etmektedir.

Amerika Çevresel Koruma Ajansı (U.S.EPA) tarafından yürütülen çalışmalar ve diğer araştırmalar VOC’lerin iç mekanlarda bulunduğunu ve seviyelerinin dış ortama göre 2 veya 10 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Bir çok VOC’ler kaşındırıcı olmakla birlikte göz, burun ve boğaz tahrişlerine ve baş dönmesine sebep olmaktadır. Uzun süreli maruz kalma ise daha kronik olan hastalıklara veya kansere neden olmaktadır. Bazı yüksek konsantre seviyesindeki VOC’ ler ise toksiktir.

VOC’ler nerede bulunur?

VOC’lerin çoğunluğu iç mekanlarda bulunan yapı malzemeleri, mobilya ve temizlik malzemelerinden kaynaklanmaktadır.

GREENGUARD Test yöntemi

Çevresel Dinamik Oda Testi

Tüm ürünler, belirli ürün türleri için geliştirilmiş ve tanımlanmış yöntemler izlenerek dinamik çevre odalarında test edilir. Elektronik ekipmanlar ve temizlik ürünleri için diğer özel GREENGUARD test yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemler, ASTM Standartları D5116 ve D6670, ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (USEPA) mobilya test protokolü, Washington iç dekorasyon ve inşaat malzemeleri protokolü ve Almanya’nın Mavi Melek programları , Kaliforniya Halk Sağlığı Hizmetleri Bölümü (CDPH) Şartname Bölümü 01350 Standart Uygulaması ve ISO 16000 çevre test serisini takip etmektedir.

Ürünler, gerçek ürün kullanımını sağlanması için hava akışının modellendiği dinamik ortam odalarında test edilir. Kimyasal ve parçacık emisyonları için ölçümler, test sırasında aralıklarla alınır. Çoğu yapı malzemesi ve mobilyanın, kurulumdan sonraki 7 ila 14 gün içinde izin verilen emisyon seviyelerini karşılaması gerekir. Çalışma elektroniği ve temizleme sistemleri de dahil olmak üzere diğer ürünler ve işlemler, gerçek kullanım veya uygulama işlemi sırasında izin verilen seviyeleri karşılamalıdır.

Maruziyet Modellemesi

Ölçülen emisyon seviyeleri, bir kişinin gerçekten nefes alacağını temsil eden hava konsantrasyon seviyesine dönüştürülür. Bu konsantrasyonlar, ürünün kullanım amacı, ürün miktarı, iç hava koşulları, bina hacmi ve temiz hava değişim oranı dahil olmak üzere tüm koşullar dikkate alınır.

GREENGUARD Sertifikası’ndan Kimler Faydalanabilir?

GREENGUARD sertifikası, gönüllülük esasına dayalı 3.şahıslar tarafından onaylı, tarafsız bir sertifikasyon sistemidir. İki çeşidi vardır; GREENGUARD ve GREENGUARD Gold sertifikasyonudur. Bütün iç mekan ürün üreticileri ve tedarikçileri bu sertifikadan faydalanabilmektedir.

GREENGUARD Gold Sertifikası Kaliforniya standartlarını sağlar. -The State of California’s Department of Public Health Services Standard Practice for Specification Section 01350 (California Section 01350) GREENGUARD Gold Sertifikası LEED, the Green Guide for Healthcare, the NAHB Green Building Guidelines, Green Globes, Regreen ve diğer birçok yeşil bina standardı , yönetmelik ve spesifikasyonlarda kullanılabilir.

GREENGUARD Sertifika Süreci Nasıldır?

İç mekanlarda geçirilen süreyi hesaba katacak olursak iç hava kalitesini arttırmak insan sağlığı için yaşamsal değer arz eder. İşte bu noktada iç mekanlarda, sağlıklı ve güvenli olduklarını belirlemek üzere 10.000 fazla kimyasal maddeyi test eden GREENGUARD sertifikalı ürünlerin uygulanması önem taşımaktadır.

İç ortamda insan sağlığını tehlikeye sokmayacak seviyede kimyasal salımı gerçekleştiren malzemelerin kullanımını hedefleyen GREENGUARD sertifikası en kapsamlı sürdürülebilir bina programları ve kanunlar tarafından tanınmış dünya çapında kabul edilen bir sertifikadır.

Bir ürünün değerlendirme süreci bağımsız ve şeffaf bir şekilde gerçekleşir. Üretici firma ürününü GREENGUARD analizi için sunduğunda, ürün UL laboratuvarında teste tabi tutulur. Ürünün testte başarısız olması durumunda, hangi kimyasalın buna sebebiyet verdiği raporlanır. Böylelikle üretici firma salımın kaynağını tespit ederek, ürün iyileştirmesi sağlama fırsatı yakalamış olur.

Ürünler testi başarı ile geçerse, GREENGUARD veya GREENGUARD Gold sertifikasına sahip olur.

Ürünlerin test edildiği bileşikler aşağıdaki gibidir;

  • Toplam uçucu organik bileşikler (TVOC)
  • Formaldehit
  • 300’den fazla VOC için sağlık bazlı limit değerler (CREL/TLVs)

Ürün Sürdürülebilirliği kapsamında verilen hizmetler;

 

REFERANSLAR