Sağlık Ürün Deklarasyonu HPD

Sağlık Ürün Deklarasyonu (HPD)

Sağlık Ürün Deklarasyonu (HPD); Mimarlar, yatırımcılar, şartnameleri hazırlayan proje ekipleri malzeme seçimi yaparken yapı malzemesinin içeriğini ifşa eden malzeme üreticilerini tercih etmektedir.

Sağlık Ürün Deklarasyonu HPD

Sağlık Ürün Deklarasyonu (HPD) ; devlet otoriteleri ve bilimsel danışma kurulları tarafından yayınlanan çeşitli “tehlike” listeleri ile ürünün içeriğini karşılaştırarak potansiyel olan zararlı kimyasalların tam olarak ifşasını sağlar.

Sağlık Ürün Deklarasyonu (HPD) Akredite olan firmalar

Sağlık Ürün Deklarasyonu (HPD) Akredite olan firmalar tarafından onaylanabilmesi için ürünün içeriği %100 oranında ifşa edilmesi ve/veya %100 oranında tehlikeli kimyasalların 1000 ppm’den düşük olması gerekmektedir. (LEED’e uyumluluk)

Dünyanın en prestijli yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED yeni versiyon 4’ün Malzeme ve Kaynaklar kategorisindeki Malzeme İçeriğinin İfşası ile ilgili kredi kapsamında,  HPD’ye sahip olan malzeme üreticileri projeye puan katkısı sağlamaktadır.

Sağlık Ürün Deklarasyonu (HPD) tamamlayıcısı olan EPD’ler ise ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini ortaya koyan deklarasyonlardır.

Ürün Sürdürülebilirliği kapsamında verilen hizmetler;