Su Ayak İzi

SU AYAK İZİ

ERKE Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Danışmanlık, Sürdürülebilirlik ve Yaşam Döngüsü Analizi konusundaki uzman ekibi ile çevresel etki parametrelerinden biri olan Su Ayak İzi çalışmaları yapmaktadır. Su Ayak izi, bir ürünün üretim ve tüketim faaliyetlerinde kullanılan toplam temiz su miktarını ve oluşan kirlilik oranını belirtmektedir.

Su Ayak İzi Nedir?

Bir mal veya hizmet üretmek için kullanılan (buharlaşma dahil) tatlı su miktarının tüm tedarik zinciri içindeki ölçümünü ifade eden, hammaddenin işlenmesinden, doğrudan operasyonlara ve tüketicinin ürünü kullanmasına kadar geçen tüm süreci kapsar.

Bir kurum, ürün, hizmet, birey veya toplum için hesaplanılabilir. Su ayak izi hem doğrudan su kullanımını hem üretim sürecindeki dolaylı su kullanımını hesaba katar. Birim zamanda kirletilen su miktarı ile ölçülmektedir. Su ayak izi ölçümü için yeni oluşturulan ISO 14046 standardı ile bir ürünün su tüketimi gözlemlenebilecek ve aşırı su kullanımından kaynaklanan yüksek maliyetlerin de önüne geçilebilecektir.

ISO 14046: Su ayak izlerini değerlendirme ve raporlama ilkelerini ve gerekliliklerini tanımlayan uluslararası standarttır. Yaşam döngüsü değerlendirmelerini esas alarak ürünlere, yöntemlere ve kuruluşlara uygulanır.

Mavi, Yeşil ve Gri su ayak izi; su kullanımı ve kalitesini temsil eden üç göstergedir.

 • Mavi Su: Bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı tatlı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılır ve geleneksel olarak tatlı su denildiğinde akla gelen su kaynaklarıdır.
 • Yeşil Su: Bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyudur. Bu ayak izinde kullanılan yağmur suyu kaybolmaz yada yeraltı sularına karışmaz; toprakta vey bir süre için taprak üstünde saklanır. Yağış miktarı yeşil su arz ve talebini etkilediği için bölgenin yeşil su gereksinimi değerlendirilirken iklim değişikliği ve değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Gri Su Ayak İzi: Kirliliğe yönelik bir göstergedir. Mevcut su kalitesi standartlarına dayalı, kirlilik yükünün bertaraf edilmesi yada azaltılması için kullanılan tatlı su miktarını ifade eder. Bu nedenle de nüfus ve endüstriyel büyüme ile orantılı olarak ele alınır.

Su Ayak İzi Standardının Avantajları Nelerdir?

 • Gelecekteki su tüketimlerine karşı yönelecek riskleri analiz eder ve kuruluşları bu çerçevede hazırlar.
 • Ürünün metot ve kurum seviyelerinde kalitesini yükseltir.
 • Sanayi ve idareyle bilgi ve en iyi uygulama paylaşmına gidilmesini sağlar.
 • Kurumların, müşterilerin daha çok çevre sorumluluğuna ilişkin taleplerini karşılamaya yardımcı olur.
 • Su kullanımının çevresel etkilerini düşürme yöntemleri belirlenir.

Şirketlere Yönelik Su Ayak İzinin Azaltılması İçin Öneriler

 • Öncelikle su kaynaklarına yönelik problemleri ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan analiz edebilecek bir anlayışına sahip olmalıdır.
 • Tedarik halkaları boyunca su tüketim miktarını, bunun etkisini ve risklerini belirlemelidir.
 • Su ayak izlerini ölçerek halihazırda su kıtlığı yaşanan yada gelecekte yaşayabilecek havzalarda etkilerini minimize etmek için harekete geçmelidirler.
 • İnsanlar ve doğa için temel hak olan suya ulaşımının güvence altına alındığı milletlerarası sözleşmeleri desteklemelidir.
 • Kendi su ayak izi etkilerini minimize etmenin ötesine geçerek, su kaynaklarının sürdürülebilirliği maksadıyla karar vericiler, diğer şirketler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirmelidirler.

Ürün Sürdürülebilirliği KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER;